UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ IA SAO

- Địa chỉ: Bôn H’ Liếp, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa
- Điện thoại: 0269.3852418
- Địa chỉ thư công vụ: ubnd.ayunpa@gialai.gov.vn

- Chủ tịch UBND xã: LÊ VĂN TUỆ. Điện thoại liên hệ: 0987484148. Địa chỉ thư công vụ: tuelv.ayunpa@gialai.gov.vn
- Phó Chủ tịch UBND xã: NGUYỄN THỊ TÁNH. Điện thoại liên hệ: 0978752718. Địa chỉ thư công vụ: tanhnt.ayunpa@gialai.gov.vn

- Phó Chủ tịch UBND xã: NGUYỄN ĐỨC THƯƠNG. Điện thoại liên hệ: 0965140809. Địa chỉ thư công vụ: thuongnd.ayunpa@gialai.gov.vn
Sau khi Việt Nam thống nhất, Ayun Pa là huyện thuộc tỉnh Gia Lai - Kon Tum. Huyện Ayun Pa ban đầu gồm 14 xã: Chư A Thai, Chư Răng, Đất Bằng, Ia Dreh, Ia Hiao, Ia Mrơn, Ia Piar, Ia Rbol, Ia Rmok, Ia Rtô, Ia Rsai, Ia Tul, Krông Năng, Pờ Tó. Ngày 2-3-1979, thị trấn Ayun Pa được thành lập theo Quyết định số 77-CP của Hội đồng Chính phủ, với địa giới như sau: phía bắc giáp suối Ia Hiao, phía đông giáp sông Pa và sông Ayun, phía tây giáp nông trường Bông, phía Nam giáp suối Ia R'bol. Ngày 23-4-1979, tách 6 xã: Ia Rsai, Chư Drăng, Ia Rmok, Đất Bằng, Ia Dreh, Krông Năng để thành lập huyện Krông Pa. Huyện Ayun Pa còn lại 8 xã: Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Mrơn, Ia Piar, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Tul, Pờ Tó. Ngày 29-10-1983, chia xã Chư A Thai thành 2 xã lấy tên là xã Chư A Thai và xã Ia Sol; chia xã Ia Tul thành 2 xã lấy tên là xã Ia Tul và xã Chư Mố; chia xã Ia Mrơn thành 2 xã lấy tên là xã Ia Mrơn và xã Ia Trok; chia xã Pờ Tó thành 2 xã lấy tên là xã Pờ Tó và xã Chư Drăng.
Ngày 6-12-1990, chia xã Chư A Thai thành 2 xã lấy tên là xã Chư A Thai và xã Ia Yeng. Ngày 21-8-1998, thành lập xã Ia Sao trên cơ sở 11.260 ha diện tích tự nhiên và 2.838 nhân khẩu của xã Ia Rtô; thành lập Ia Broăi trên cơ sở 2.320 ha diện tích tự nhiên và 2.807 nhân khẩu của xã Ia Tul; thành lập xã Ia Kdăm trên cơ sở 13.227 ha diện tích tự nhiên và 2.043 nhân khẩu của xã Chư Mố; thành lập xã Kim Tân trên cơ sở 4.454,5 ha diện tích tự nhiên và 3.428 nhân khẩu của Chư Răng; thành lập thị trấn Phú Thiện trên cơ sở điều chỉnh 156 ha diện tích tự nhiên và 3.077 nhân khẩu của xã Chư A Thai; 1.395 ha diện tích tự nhiên và 13.306 nhân khẩu của xã Ia Sol. Ngày 13-5-2002, thành lập xã Ia Peng trên cơ sở trên cơ sở 1.800 ha diện tích tự nhiên và 2.982 nhân khẩu của xã Ia Piar; thành lập xã Ia Ke trên cơ sở 5.928 ha diện tích tự nhiên và 8.579 nhân khẩu của xã Chư A Thai. Từ đây, huyện Ayun Pa có 2 thị trấn: Ayun Pa, Phú Thiện và 19 xã: Chư A Thai, Chư Mố, Chư Răng, Ia Broăi, Ia Hiao, Ia Kdăm, Ia Ke, Ia Mrơn, Ia Peng, Ia Piar, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao, Ia Sol, Ia Trok, Ia Tul, Ia Yeng, Kim Tân, Pờ Tó.
Ngày 18-12-2002, tách 9 xã: Pờ Tó, Chư Rang, Kim Tân, Ia Tul, Ia Broăi, Ia K'dăm, Chư Mố, Ia Trok, Ia Mrơn thuộc huyện Ayun Pa để thành lập huyện Ia Pa. Huyện Ayun Pa còn lại 10 xã: Chư A Thai, Ia Hiao, Ia Ke, Ia Peng, Ia Piar, Ia Rbol, Ia Rtô, Ia Sao, Ia Sol, Ia Yeng và 2 thị trấn: Ayun Pa, Phú Thiện.
Ngày 15-9-2006, chia xã Ia Ke thành 2 xã: Ia Ake và Ayun Hạ; thành lập xã Chrôh Pơnan trên cơ sở 2.158,5 ha diện tích tự nhiên và 3.708 nhân khẩu của xã Ia Hiao.
Từ đó, huyện Ayun Pa có 14 đơn vị hành chính gồm 2 thị trấn: Ayun Pa và Phú Thiện và 12 xã: Ia R'tô, Ia R'bol, Ia Sao, Chư A Thai, Ia Ke, Ia Sol, Ia Piar, Ia Peng, Ayun Hạ, Ia Yeng, Chrôh Pơnan, Ia Hiao.
Xã Ia Sao là xã thuộc thị xã Ayun Pa, được thành lập theo Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 21/8/1998 của Chính phủ, được tách từ xã Ia Rtô, là một xã cách trung tâm thị xã Ayun Pa 03 km.
Địa giới hành chính xã Ia Sao: Đông giáp xã Ia RTô và huyện Krông Pa; Tây giáp xã Ia Rbol và tỉnh Đắk Lắk; Nam giáp xã Uar (huyện Krông Pa) và tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp thị xã Ayun Pa và xã Ia Broăi.
Xã Ia Sao có 05 thôn với 852 hộ/4.451 nhân khẩu, bao gồm 02 dân tộc cùng sinh sống: Jarai 670 hộ (chiếm 78,63%), Kinh: 182 hộ (chiếm 21,36%).
quatrinhhinhthanhphattrien.png

 
 
hoavan.png
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 1
Năm hiện tại: 70
Tổng lượt truy cập: 282
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png