GIOITHIEU.png
I. SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
- Tên đơn vị: Tập thể nhân dân và Cán bộ  xã Ia Sao.
- Địa điểm trụ sở: Bôn H'Liếp - Xã Ia Sao - Thị xã Ayun Pa – Tỉnh Gia Lai; Điện thoại: 0269.6500001.

1. Điều kiện tự nhiên
Xã Ia Sao là xã thuộc thị xã Ayun Pa, được thành lập theo Nghị định số 65/NĐ-CP ngày 21/8/1998 của Chính phủ, được tách từ xã Ia Rtô, là một xã cách trung tâm thị xã Ayun Pa 03 km.
Địa giới hành chính xã Ia Sao: Đông giáp xã Ia RTô và huyện Krông Pa; Tây giáp xã Ia Rbol và tỉnh Đắk Lắk; Nam giáp xã Uar (huyện Krông Pa) và tỉnh Đắk Lắk; Bắc giáp thị xã Ayun Pa và xã Ia Broăi.
2. Đặc điểm xã hội
Những năm trước đây giao thông đi lại xã gặp rất nhiều khó khăn, đời sống nhân dân còn nghèo nàn, lạc hậu. Mật độ dân cư thưa thớt, trình độ hiểu biết còn nhiều hạn chế, phương tiện đi lại giữa các thôn, bôn không thuận lợi. Những năm gần đây, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước, kinh tế - xã hội của xã đã có bước phát triển mạnh mẽ; văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội luôn được giữ vững. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên.
Nhìn chung, hoạt động của Chính quyền cấp cơ sở trong thời gian qua tương đối ổn định, có hiệu quả. Đội ngũ cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có bản lĩnh, có năng lực và phẩm chất tốt, ngày càng được nâng lên về chất lượng. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được thực hiện thường xuyên và có trọng tâm, trọng điểm. Thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ Cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cơ sở đầy đủ, đúng theo quy định. Việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở được triển khai rộng rãi và phát huy tối đa ý kiến của tập thể và nhân dân.
Xã Ia Sao có 05 thôn với 852 hộ/4.451 nhân khẩu, bao gồm 02 dân tộc cùng sinh sống: Jarai 670 hộ (chiếm 78,63%), Kinh: 182 hộ (chiếm 21,36%).
Tổng diện tích tự nhiên là 8.229,97 ha. Trong đó đất sản xuất nông nghiệp 2.730,65 ha; đất lâm nghiệp 4.858,78 ha; đất phi nông nghiệp 185,61 ha; đất chưa sử dụng 380,42 ha.
Kinh tế chính của xã là sản xuất nông nghiệp với lao động làm nghề nông chiếm 78,7% . Chủ yếu là trồng cây ngắn ngày và chăn nuôi gia súc có sừng: Lúa nước 2 vụ 273 ha, lúa 1 vụ 35 ha, lúa rẫy 22 ha, bắp 395 ha, đậu các loại 265 ha, mỳ 430 ha, mía 475 ha (mía trồng lại gốc mới 210 ha), mè 18 ha, rau dưa các loại 193 ha, cây điều 42 ha, cây ăn quả 40 ha.. Đàn bò có khoảng 2.010 con, đàn heo có hơn 925 con. Ngoài ra, bà con nhân dân còn nuôi gia cầm như gà, vịt với tổng đàn khoảng 3.000 con với quy mô nhỏ lẻ theo hộ gia đình.
Cơ sở hạ tầng được đầu tư khá đồng bộ:
- Giao thông: Tổng số đường giao thông trên địa bàn xã là 14,75 km. Đường liên xã (01 tuyến), đã được rải nhựa 3,5 km; đường giao thông liên thôn xe ô tô t