Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Nghị quyết 09/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 08/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về Quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách thị xã năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2013 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 06/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2013

02/08/2013

02/08/2013

Nghị quyết 14/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết thông qua dự toán kinh phí hoạt động của HĐND thị xã Ayun Pa năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 13/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND thị xã Ayun Pa năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 12/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về việc xác nhận bầu cử bổ sung Ủy viên UBND thị xã Ayun Pa khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 11/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết về phê chuẩn chỉ tiêu, số lượng hợp đồng giáo viên, nhân viên bậc Mầm non năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Nghị quyết 10/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết Về phê chuẩn số lượng hợp đồng ngoài chỉ tiêu biên chế được cấp ngân sách thị xã Ayun Pa năm 2014

25/12/2013

25/12/2013

Thông báo 17/TB-HĐND

Thông báo: Kết quả kỳ họp thứ Tám - HĐND thị xã khóa XI

25/12/2013

25/12/2013


|<<1 2 3 4 5 6>>|

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 8
Tổng lượt truy cập: 32
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png