Đăng ký quản lý lưu trú
Tổng cộng có: 20 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại rượu hoặc trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do nếu trường hợp từ chối cấp phép Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Thủ tục cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Ủy ban nhân dân xã, phường nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho các doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại UBND cấp xã Ủy ban nhân dân các xã, phường nơi cá nhân, tổ chức đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Đăng ký thường trú Trưởng công an cấp xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Tách hộ khẩu Công an cấp xã Công an xã
Đăng ký quản lý cư trú 
Cấp đổi sổ hộ khẩu Công an xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Công an xã Công an cấp xã rực tiếp tại trụ sở Công an cấp Xã
Xóa đăng ký thường trú Công an xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Đăng ký tạm trú Công an xã Công an xã Đăng ký quản lý cư trú
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp đổi sổ tạm trú Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký, Quản lý cư trú 
Cấp lại sổ hộ khẩu Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp giấy chuyển hộ khẩu Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Cấp lại sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Khai báo tạm vắng tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Lưu trú và tiếp nhận lưu trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Gia hạn tạm trú tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Hủy bỏ kết quả đăng ký thường trú trái pháp luật Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú
Hủy bỏ đăng ký tạm trú trái pháp luật tại Công an cấp xã Công an cấp xã Công an cấp xã Đăng ký quản lý cư trú

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 4
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png