Thông báo: V/v Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai

27/10/2022
27/10/2022
Ngày 21/10/2022, UBND thị xã ban hành Thông báo 35/TB-UBND về việc Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Chi tiết thông báo xem tại đây:

27/10/2022
Ngày 21/10/2022, UBND thị xã ban hành Thông báo 35/TB-UBND về việc Công bố, công khai quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu dân cư, công viên sinh thái phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai, Chi tiết thông báo xem tại đây:
Đính Kèm:
Quyết định 151/QĐ-UBND ngày 14/10/2022 của UBND thị xã Ayun Pa;
- Hồ sơ đồ án Công viên sinh thái 35HA PDF BAN VE.
Hồ sơ đồ án Công viên sinh thái 35HA PDF BAN VE-Phần 1
Hồ sơ đồ án Công viên sinh thái 35HA PDF BAN VE-Phần 2
https://ayunpa.gialai.gov.vn/TIN-TUC/Hoat-%C4%91ong-thi-xa/Thong-bao-V-v-Cong-bo,-cong-khai-quy-hoach-phan-kh.aspx

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png