Báo cáo tình hình Kinh tế - Xã hội năm 2020

01/12/2020
Báo cáo tình hình thực hiênh nhiệm vụ kinh tế xã hội năm 2020
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng  an ninh năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021
 
Phần thứ nhất tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng  - an ninh năm 2020
 
I. Đánh giá chung về Kinh tế - xã hội, QP-AN năm 2020
1. Công tác chỉ đạo, điều hành
Trong năm UBND xã đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo của UBND thị xã, chủ động phối hợp với các đơn vị, đoàn thể xã tập trung giải quyết các vụ việc, tập trung chỉ đạo gieo trồng theo đúng lịch thời vụ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đảm bảo TTATXH, duy trì lịch tiếp xúc đối thoại với công dân vào sáng thứ 7 hàng tuần, chỉ đạo chăm lo thực hiện các chế độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.
Thường xuyên phối hợp với Thường trực HĐND, Ban thường trực UBMTTQVN xã trong quá trình thực hiện nghị quyết của HĐNĐ xã; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông.
2. Thuận lợi:
Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND thị xã, sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy xã nhất là trong việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIII đã đề ra cùng với quyết tâm của chính quyền xã và sự phấn đấu nỗ lực của các ban ngành, đoàn thể, nhìn chung tình hình kinh tế – xã hội trong năm 2019 trên địa bàn xã đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.
3. Khó khăn:
Năm 2020, tình hình kinh tế thị xã Ayun Pa nói chung và xã Ia Rbol nói riêng tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức lớn, nhất là ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá cả hàng hóa tuy giảm thấp hơn so với cùng kỳ nhưng vẫn còn ở mức cao; tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Qua đó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế – xã hội, an ninh chính trị trên địa bàn xã.
II. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh năm 2020
1. Về nông - Lâm nghiệp
1.1. Nông nghiệp:
Tổng diện tích gieo trồng ước thực hiện là 1.748 ha, đạt 100% so với kế hoạch, trong đó lúa nước 160 ha, lúa rẫy 27 ha, bắp 266 ha, đậu các loại 249 ha, mỳ 710 ha, các loại cây trồng khác 336 ha. Về cơ cấu giống cây trồng: các loại giống lúa có năng suất, chất lượng cao được đưa vào sản xuất chiếm diện tích lớn như OM 4900, TH6, DDV, MT10; các giống ngô lai như  CP333, Bio9698, CP888, LVN10,…
Trong năm thời tiết diễn biến thuận lợi so với cùng kỳ nên cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tuy nhiên vẫn xuất hiện nhiều loại sâu bệnh như khảm lá mì, rầy nâu, đạo ôn và một số sâu bệnh khác. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Trung tâm DVNN thị xã, cùng với HTX Nông nghiệp Thống Nhất thường xuyên theo dõi, kiểm tra đồng ruộng, hướng dẫn bà con phun thuốc xử lý phòng trừ nên tình hình dịch bệnh giảm, ít ảnh hưởng đến năng suất cây trồng.
Triển khai mô hình sản xuất giống lúa chất lượng cao của UBND thị xã, các thôn đã chọn 12 hộ dân tại 03 thôn Bôn Rưng Ma Nin, Bôn Rưng Ma Nhiu, Bôn Sar tham gia mô hình với diện tích sản xuất 10ha và sử dụng giống nếp 97 để thực hiện trong vụ Mùa.
b) Chăn nuôi:
Trên cơ sở văn bản chỉ đạo của UBND thị xã, UBND xã đã triển khai thông báo cho nhân dân không mua, bán gia súc, gia cầm bị bệnh và không rõ nguồn gốc. Đồng thời thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đã phun 31 lít hóa chất khử trùng tiêu độc chuồng trại đợt I và đợt II năm 2020.
Tổng đàn vật nuôi trên địa bàn xã có 8.259 con, trong đó Bò 1.444 con, Lợn 250 con, Gia cầm 4.946 con, Dê 850 con, chó 769 con. Đã tiêm phòng vác xin LMLM trâu, bò Type O và A đợt I/2020 với số lượng 1.350/1.444 con, đạt 85,60%; tiêm bổ sung tiến hành tiêm tụ huyết trùng cho bò với 1.325 liều, tiêm kép heo 150 liều theo kế hoạch. Trong năm không có dịch bệnh xảy ra, đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định.
c) Thủy lợi:
Thường xuyên kiểm tra tình hình hoạt động của hệ thống kênh mương và công tác quản lý, điều tiết tưới tiêu phục vụ sản xuất. Triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống hạn hán trên địa bàn xã, vận động nhân dân nạo vét kênh mương nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước.
d) Lâm nghiệp:
Trong năm UBND xã đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống cháy rừng, triển khai các biện pháp phòng chống cháy rừng mùa khô và tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng, không phát nương làm rẫy.
Chỉ đạo 02 tổ bảo vệ rừng phối hợp với Kiểm lâm địa bàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, vận chuyển, mua bán gỗ trái phép. Từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng 16 đợt, phát hiện 05 vụ cất giấu và vận chuyển lâm sản trái phép, trong đó cất giấu 03 vụ, vận chuyển 02 vụ, tịch thu 2,143m3 gỗ xẻ và 7,694m3 gỗ tròn. Tang vật và phương tiện vi phạm đã bàn giao Hạt kiểm lâm thị xã xử lý.
Triển khai kế hoạch đăng ký trồng rừng năm 2020 trên địa bàn xã được 3,3ha/25 ha và tiến hành nghiệm thu công tác trồng rừng từ năm 2017 đến năm 2019 với tổng diện tích 4,36ha; triển khai kế hoạch trồng cây phân tán, UBND xã đã tiếp nhận và giao cho các thôn 1.150 cây dầu rái và 24.300 cây bạch đàn, đến nay các thôn đã cấp phát cho các hộ dân trồng và chăm sóc xong.
1.2. Về tài nguyên, môi trường, xây dựng cơ bản và nông thôn mới:
a) Về tài nguyên, môi trường:
Xây dựng kế hoạch chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng trên đất trồng lúa giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030 với diện tích 20 ha; thống kê số lượng cây thân gỗ hiện có ngoài đất rừng trên địa bàn xã với số lượng 15.500 cây.
Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã tiến hành kiểm kê đất đai trên địa bàn xã; phối hợp với Phòng Nội vụ thị xã tiến hành kiểm tra mốc địa giới hành chính trên địa bàn xã.
Rà soát, tổng hợp số hộ, cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn xã sử dụng nước dưới đất; tiếp nhận và giải quyết 04 trường hợp xóa nợ chưa thu tiền sử dụng đất và 05 trường hợp gia hạn quyền sử dụng đất. Phối hợp với Phòng Tài nguyên môi trường thị xã tiến hành kiểm kê đất đai của xã.
b) Về xây dựng Nông thôn mới nâng cao:
Hoàn chỉnh hồ sơ 02 thôn Bôn Rưng Ma Rai và Bôn Sar trình Ủy ban nhân dân thị xã ra quyết định công nhận làng nông thôn mới năm 2019.
Triển khai xây dựng nhà tiêu, chuồng trại hợp vệ sinh cho 08 hộ nghèo trên địa bàn xã với tổng số tiền 42.500.000đ.
1.3. Về công tác thu, chi ngân sách:
* Về thu: Tổng thu ngân sách ước thực hiện năm 2020 là: 4.986.176.803 đ đạt 108% so với kế hoạch. Trong đó thu tại địa phương ước thực hiện là 62.213.145 đ đạt 133,8% so với kế hoạch giao.
* Về chi: Tổng chi ngân sách xã thực hiện năm 2020 là: 4.799.601.752 đ đạt 104 % so với kế hoạch giao.
Nhìn chung trong năm 2020, dự ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã về tổng thể đạt so với dự toán thị xã và HĐND xã giao. Về thực hiện chi ngân sách trong năm đạt so với dự toán thị xã và HĐND xã giao.
2. Lĩnh vực văn hóa:
2.1. Về Y tế:
Duy trì khám, cấp phát thuốc thông thường cho nhân dân. Trong năm đã khám và cấp phát thuốc các bệnh thông thường cho hơn 1.032 lượt người; trong đó trẻ em dưới 6 tuổi 123 lượt, khám BHYT trên 821 lượt người.
Công tác tiêm chủng mở rộng được đặc biệt chú trọng; tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em trên 1 tuổi đạt 60%, tỷ lệ tiêm chủng cho phụ nữ mang thai đạt 47% và tiêm phòng bạch hầu trẻ sinh năm 2013 được 02 đợt.
Tính đến 31/10/2020 tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng trên địa bàn xã, theo cân nặng là 18,1% (87/479 cháu), tỷ lệ suy dinh dưỡng theo chiều cao là 13,6% (65/479 cháu).
Đã xây dựng Kế hoạch phòng chống sốt xuất huyết, sốt rét trên địa bàn xã, thường xuyên ra quân dọn dẹp vệ sinh tại các thôn, làng, trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã có 06 trường hợp bị sốt xuất huyết (cùng kỳ năm 2019 trên địa bàn xã có 05 trường hợp sốt rét, 07 trường hợp sốt xuất huyết)
Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành về vệ sinh ATTP, thực hiện kiểm tra tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân trong dịp trước, trong và sau tết.
* Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
Đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona gây ra và Tổ tuyên truyền truyền cài đặc phần mềm Bluzone đồng thời phân công nhiệm vụ cho các thành viên và xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch trên địa bàn xã theo đúng quy định.
Ủy ban nhân dân xã đã thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình, chỉ đạo kịp thời triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, UBND tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đã tổ chức tuyên truyền nhân dân trên địa bàn xã triển khai công tác khai báo y tế toàn dân, tỷ lệ khai báo y tế trên toàn xã đạt 87,48% (4.107/4695 người). Đến nay toàn xã có 135 lượt người khai báo y tế tại trạm y tế xã; Ủy ban nhân dân xã đã ra quyết định thực hiện cách ly tại gia đình, nơi cư trú 24 trường hợp.
2.2. Về Văn hóa thông tin - Thể dục thể thao:
Tập trung tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đặc biệt là trước, trong và sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XIV, Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025; tổ chức các hoạt động truyền thông về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã.
Tuyên truyền trong nhân dân cũng như 39 hộ mua bán nhỏ lẻ và 03 điểm nhóm Tôn giáo trên địa bàn xã chấp hành nghiêm Chỉ thị, Kế hoạch, Công văn, Công điện của các cấp về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid.
Cấp phát 75 tờ tranh tuyên truyền phòng, chống dịch. Tổ chức phát thanh trên Đài truyền thanh xã về cách phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản chỉ đạo của cấp trên, của xã về phòng, chống dịch Covid-19 với thời lượng 2.700 phút.
Xây dựng báo cáo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW, ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư về công tác gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường trách nhiệm quản lý về an toàn thực phẩm. Báo cáo quy hoạch phát triển ngành văn hóa và quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn xã.
Phối hợp với hệ thống chính trị thôn Bôn Rưng Ma Nin phục dựng Lễ cúng cầu mưa theo kế hoạch của Sở văn hóa thể thao & du lịch, Đoàn ca múa nhạc Đam San và UBND thị xã Ayun Pa.
Tham gia Hội thi thể thao các DTTS do thị xã Ayun Pa tổ chức với 05 môn (Bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, chạy cà kheo), kết quả chung đạt giải Ba toàn đoàn; tiến hành kiểm kê cồng chiêng trên địa bàn xã theo Kế hoạch của UBND thị xã, kết quả có 28 bộ Chiêng thuộc 05 bôn (trong đó tốt 21 bộ, trung bình 06 bộ, bị hư hỏng 01 bộ).
Xây dựng kế hoạch và tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020. Lập tờ trình đề nghị khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân và 01 hộ gia đình tiêu biểu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020 đề nghị cấp trên khen thưởng.
2.3. Về giáo dục:
Các trường thực hiện nghiêm túc việc đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp dạy theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo và chỉ đạo của Phòng giáo dục. Tổ chức dạy và học đúng kế hoạch sau đợt nghỉ học do dịch Covid 19.
Tổng số học sinh ở 3 cấp học năm học 2019 - 2020 là: 810 học sinh. Trong đó: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng có 230/232 học sinh, duy trì sĩ số đạt 99,1%. Trường Tiểu học Chu Văn An có 408/413 học sinh, duy trì sỹ số đạt 98,7%. Trường Mẫu giáo Vành Khuyên có 172/172 cháu, duy trì sĩ số đạt 100%.
Các trường đã tổ chức khai giảng năm học mới theo đúng kế hoạch của ngành giáo dục. Tổng số học sinh ở 3 cấp học năm học 2020 - 2021 là 820 học sinh. Trong đó: Trường THCS Đinh Tiên Hoàng có 236 học sinh, Trường Tiểu học Chu Văn An có 424 học sinh, Trường  Mẫu giáo Vành Khuyên có 160 cháu.
2.4. Về chính sách xã hội:
a) Các hoạt động nhân dịp Tết nguyên đán: Đã cấp phát đầy đủ và đúng đối tượng các mặt hàng chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội trong dịp tết nguyên đán Canh Tý năm 2020.
b) Công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: Trong năm đã tiếp nhận và giải quyết 28 hồ sơ bảo trợ xã hội và hồ sơ mai táng phí.
c) Hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19: UBND xã đã xuất ngân sách dự phòng cấp 480 kg gạo cho 17 hộ với 32 khẩu thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo. Lập danh sách đề nghị hỗ trợ Người có công, Bảo trợ xã hội, người nghèo, hộ cận nghèo theo Quyết định số: 15/2020 của Chính phủ, đã nhận hỗ trợ với tổng số tiền 784.500.000đ.
Lập danh sách nhóm đối tượng người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm trên địa bàn xã có 08 trường hợp bán hàng ăn, uống tại nhà. UBND xã thông báo cho 08 đối tượng trên lên kê khai theo mẫu quy định và tiến hành họp xét, kết quả có 02 trường hợp đủ điều kiện được hỗ trợ 1 lần theo qui định, mức hỗ trợ 1.000.000đ, đến nay đã nhận tiền hỗ trợ theo quy định.
d) Công tác khác: Tiến hành rà soát đối tượng khuyết tật có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh 12 đối tượng; đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn 02 lớp, với 45 học viên; triển khai kế hoạch thu thập thông tin cung, cầu lao động năm 2020 trên địa bàn xã và nhập dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo vào phần mềm theo đúng quy định.
Xây dựng kế hoạch và tổ chức đi thăm và tặng quà cho các đối tượng thương binh liệt sỹ nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sỹ 27/7, cụ thể: quà của Chủ tịch nước 7 suất với số tiền 1.400.000đ; quà của thị xã 7 suất với số tiền 2.300.000đ; quà của xã 14 suất với số tiền 4.200.000đ.
Đã tiến hành điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn xã, kết quả: Hộ nghèo: 9 hộ, tỷ lệ 0,94%; hộ cận nghèo: 100 hộ, tỷ lệ 10.43%; hộ thoát nghèo: 19 hộ, tỷ lệ 67.86%; hộ thoát cận nghèo: 55 hộ, tỷ lệ 40.44%.
2.5. Hội nạn nhân chất độc da cam Đioxin:
Tổ chức hoạt động theo quy định, thăm hỏi, chúc tết các hội viên nhân dịp tết nguyên đán, tặng quà cho 05 hội viên (mỗi suất quà trị giá 500.000đ). Nhân dịp 59 năm ngày 10/8 ngày thảm họa chất độc Da cam, Hội thăm và tặng 04 suất quà cho 4 đối tượng với tổng số tiền 900.000đ.
Trong công tác, Hội xã cùng Hội thị xã trao tặng 03 con dê cái sinh sản cho hộ nạn nhân chất độc da cam và cùng với cấp ủy, chính quyền, Hội thị xã trao tặng sổ tiết kiệm của Phòng cảnh sát (PC05) Công an tỉnh với số tiền 800.000đ/tháng (từ tháng 8 đến tháng 12/2020) cho hộ nạn nhân chất độc da cam của xã. 
2.6. Hội Chữ thập đỏ:
Tặng quà 12 suất quà cho 12 hộ nghèo, khó khăn trong dịp tết Nguyên đán, mỗi suất quà 200.000đ, tổng số tiền 2.400.000đ; thông báo về việc hiến máu tình nguyện năm 2020 theo chỉ đạo của Hội cấp trên; lập danh sách 31 hộ nghèo ,đối tượng chính sách để nhận quà trong dịp tết Nguyên đán 2020 của tập đoàn VinGroup.
2.7. Hội Khuyến học:
Duy trì các hoạt động của BCH hội đúng Điều lệ hội và quy chế hoạt động của BCH hội; vận động đóng góp xây dựng quỹ khuyến học được 1.430.000đ; triển khai Thông tư số: 44/TT-BGD&ĐT về phân loại cộng đồng học tập cấp xã, phường năm 2020.
Hỗ trợ khen thưởng tổng kết năm học cho 3 trường trên địa bàn xã với số tiền 1.100.000đ, cụ thể: Hỗ trợ trường THCS Đinh Tiên Hoàng với số tiền 400.000đ; hỗ trợ trường Tiểu học Chu Văn An với số tiền 500.000đ; hỗ trợ trường Mẫu giáo Vành Khuyên với số tiền 200.000đ.
2.8. Hội Người cao tuổi:
Cùng với UBND xã tổ chức mừng thọ cho 24 cụ cao niên với số tiền 12.000.000đ, trong đó tiền mặt 300.000đ/cụ và quà 200.000đ/suất; cùng với cấp ủy, chính quyền xã thăm tặng quà cho 02 cụ 100 tuổi với số tiền mỗi cụ 700.000đ.
2.9. Công tác Dân tộc - Tôn giáo:
a) Công tác Dân tộc: Trong năm đã điều chỉnh 69 thẻ, làm mới 102 thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng đồng bào dân tộc thiểu số.
Tiến hành rà soát lập danh sách họp xét, đề nghị thị xã cấp phát 03 con bò cái sinh sản và phân bón cho 03 hộ nghèo ở Bôn Rưng Ma Đoan, Bôn Krăi và Bôn Rưng Ma Nhiu theo vốn chương trình 135.
Đã tiến hành rà soát số lượng người đồng bào dân tộc thiểu số đi lao động phổ thông qua biên giới, qua rà soát trên địa bàn xã không có trường hợp nào. Thống kê báo cáo nạn tự tử trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
b) Công tác Tôn giáo: Các Tôn giáo trên địa bàn hoạt động bình thường, chấp hành tốt đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong dịp tết nguyên đán thăm và tặng quà cho các điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn xã với số tiền 1.000.000đ. Thăm và tặng 01 xuất quà cho Chùa Bửu Tịnh nhân ngày Lễ Vu Lan 15/7 âm lịch trị giá 700.000đ.
3. Lĩnh vực nội chính:
3.1. Tình hình an ninh chính trị:
Tình hình ANCT trên địa bàn xã cơ bản ổn định nhân dân yên tâm lao động sản xuất, thường xuyên vận động nhân dân nâng cao cảnh giác giữ gìn ANCT, TTATXH trên địa bàn. Xây dựng lịch trực sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở.
Công an xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuần tra đêm với 135 lượt, tiến hành nhắc nhở 123 trường hợp có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông như không đội mũ bảo hiểm, phóng nhanh, chở quá số người quy định... xử phạt vi phạm vi phạm hành chính về ATGT 07 trường hợp với số tiền 1.650.000đ, trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đã thu nhận 01 khẩu súng cồn tự chế.
Công tác quản lý đối tượng được triển khai thực hiên nghiêm túc, hiện tại trên địa bàn xã có 11 đối tượng hình sự, 02 đối tượng chính trị, 01 đối tượng án treo, đa số các đối tượng đều làm ăn sinh sống bình thường.
3.2. Công tác Quân sự, quốc phòng địa phương:
Trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ trước, trong các ngày lễ, tết của đất nước của địa phương, quân số trực đảm bảo 100% so với kế hoạch; phối hợp với CA-QS-KL ký kết ban hành quy chế phối hợp hoạt động năm 2020 theo Thông tư số: 133/2015/TTLT – BQP – BCA và tổ chức lực lượng phối hợp tuần tra kiểm soát địa bàn được 08 đợt với 30 lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia.
Công tác luân phiên, xây dựng và biên chế lực lượng dân quân theo đúng quy định. Hiện nay tổng số dân quân toàn xã đạt 1,76% so với dân số; cử 05 đ/c dân quân tham gia cùng Ban CHQS thị xã sắp xếp, bố trí, chuẩn bị khu cách ly tập trung để phòng chống dịch Covid-19.
Tham gia cùng cụm huấn luyện số 2 xây dựng kế hoạch, tiến trình biểu, giáo án bài giảng, cơ sở vật chất và con người để huấn luyện cho lực lượng dân quân năm thứ nhất với quân số tham gia 20/20đ/c, đạt 100% quân số và lực lượng dân quân cơ động, dân quân tại chỗ năm thứ hai đến năm thứ tư với quân số tham gia 43/43đ/c đạt 100% quân số.
Triển khai kế hoạch giao quân năm 2020, Hội đồng NVQS xã đã tổ chức giao 17 công dân tham gia NVQS và 09 công dân tham gia NVCA lên đường nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao và đón 07 đ/c quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ, xuất ngũ trở về địa phương. Tổ chức rà soát và đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đẩu cho nam thanh niên đủ 17 tuổi trong năm được 43 thanh niên và quản lý QNDB hạng I, QNDB hạng II theo đúng quy định. 
Lập danh sách công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ độ tuổi từ (18-25) và độ tuổi từ (25-27) đối với HSSV đang học tại các trường cao đẳng, đại học được 173 công dân, xây dựng kế hoạch hướng dẫn cho 07 thôn tổ chức họp xét duyệt chính trị đạo đức và thực lực đảm bảo theo quy định, kết quả đủ điều kiện gọi khám sức khỏe NVQS năm 2021: 54 công dân.
Quản lý chặt chẽ và thường xuyên lau chùi, bảo dưỡng vũ khí, trang bị đúng quy định của cấp trên; thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy nổ, công tác quản lý tủ súng đúng nguyên tắc.
Thường xuyên bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch, hồ sơ, sổ sách phục vụ cho đoàn kiểm tra cấp trên về kiểm tra đột xuất nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2020.
3.3. Công tác Tư pháp:
Xây dựng kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật, kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật và quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020. Đã tổ chức 07 lượt tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có khoảng 510 lượt người tham dự; phát trên 163 cuốn tài liệu các loại như: Sổ tay tuyên truyền pháp luật; các loại tờ rơi, tờ gấp, hỏi đáp pháp luật về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
Tiếp nhận và giải quyết 1.090 trường hợp, trong đó đăng ký khai sinh 70 trường hợp (trong đó đúng hạn 30 trường hợp, quá hạn 30 trường hợp, đăng ký lại 10 trường hợp); kết hôn 30 trường hợp; khai tử 16 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 20 trường hợp; chứng thực 954 bản, thu phí, lệ phí 4.164.000đ.
Tổ hòa giải của 07 thôn được kiện toàn, với 49 thành viên, kết quả trong 9 tháng đầu năm đã thực hiện hòa giải thành 14 vụ việc, phần lớn các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ phát sinh trong quan hệ gia đình và giữa các hộ dân với nhau trong sinh hoạt cộng đồng.
3.4. Bộ phận một cửa, một cửa liên thông:
Đã tiếp nhận 147 trường hợp, trong đó Bảo hiểm trẻ em 70 trường hợp; tiếp nhận 28 hồ sơ bảo trợ xã hội; nhập sinh 40 trường hợp; 04 trường hợp xóa nợ chưa thu tiền sử dụng đất và 05 trường hợp gia hạn quyền sử dụng đất.
UBND xã đã thực hiện nghiêm túc việc tiếp nhận và trả kết quả cho công dân đúng theo quy định, trong 9 tháng đầu năm tỷ lệ hồ sơ trả đúng hẹn của xã đạt 100%, không có đơn t