cctc- (2) .png

1 Bí thư Đảng ủy xã: Bà Phạm Thị Vân. (Thị ủy viên) Số điện thoại: 0986 647 282. Email: vanpt.ayunpa@gialai.gov.vn - lynaubndxaiarbol@gmail.com

2 Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã : Bà Rcom H' Biơi. Email hbioir.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0983353089

3 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân: Ông Trần Trọng Kim. Email: SĐT: 0988808698

4 Phó chủ tịch HĐND; Bà Lương Thị Thuý, Email: thuylt.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0352704893 .

5 Phó chủ tịch UBND: Ông Nay Pôl; Email: poln.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0367450884

6 Công chức văn phòng: Bà Ung Tôn Nữ Cẩm Vân; Email: vanutnc.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0382510266

7 Xã đội trưởng: Ông , SĐT:

   Xã đội phó: Ông Rcom Yêm
8 Trưởng công an xã: Nguyễn Anh Sơn, Email: sonna.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0396727979 Phó công an xã: SĐT:

9 Công ty tổ chức tư pháp: Ông Ksor Thuanh, Email: SĐT: 0355 811 033

10 Công chức Văn hóa - Xã hội: Bà Nay H' Bloanh, Email: SĐT: 0372 822 097 ông Nguyễn Chí Thanh, Email: SĐT: 0914 834 007 .

11 Công chức tài chính kế toán: Bà Nguyễn Thị Lý Dung, Email: dungntl.ayunpa@gialai.gov.vn , bà Nguyễn Thị Xuân Vy. Email: vyntx.ayunpa@gialai.gov.vn
12 Công chức địa chính: Ông Ksor Vel, Email: venk.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0378 674 717 Bà Ksor Mưy, Email: hmuyro.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0382 045 560
13 Chủ tịch UB MTTQ xã: Ông Ksor Jă, Email: jak.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0978521158

Phó chủ tịch ông Ksor Ngơn, SĐT: 0357 385 341

14 Bí thư Đoàn thanh niên: Bà Rcom Bình Nguyên, Email:nguyenrb.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT: 0392 266 857

Phó bí thư: Ông Kpar Phing

15 Chủ tịch hội LHPN: Nay H' Lyna Email: hlinan.ayunpa@gialai.gov.vn SĐT0382469878

Phó chủ tịch: bà Ksor H' Mier
16 Chủ tịch Hội nông dân ông Rcom Phuen, Email: phuenr.ayunpa@gialai.gov.vn

Phó chủ tịch ông Ksor Nơm .

17 Chủ tịch Hội cựu chiến binh: ông Nay Pruan, Email:

Phó chủ tịch ông Nay Uy.


hoavan.png
 
Quá trình thành lập và phát triển >> Tổ chức cấu trúc >>
Thành phần giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 48
Tổng lượt truy cập: 424
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png