GIA LAI: CHUYỂN BIẾN RÕ NÉT TRONG HỌC TẬP VÀ LÀM THEO BÁC

17/04/2018
(GLO) - Sau gần 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT / TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, tạo nên những nét biến đổi trong học tập và làm theo gương Bác.

Time qua, công việc truyền thông, đẩy mạnh công việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Bộ máy, Ủy viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ được thúc đẩy mạnh mẽ nhiều dạng đa dạng, phong phú, phù hợp với thực tế điều kiện của từng đơn vị, địa phương, qua đó tạo ra các hoạt động chuyển đổi trong nhận thức, phương thức rèn luyện đạo đức, lối sống của đội ngũ giám đốc, Ủy viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ.  Ảnh: internet
Hội thi “Tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại huyện Đak Pơ. Ảnh: internet

Từ năm 2016 đến nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập nội dung, hướng dẫn triển khai các chuyên đề học tập và làm theo Bác với hình thức phù hợp. Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, các cơ quan thông tin đại chúng, trang tin điện tử... thường xuyên duy trì các chuyên trang, chuyên mục giới thiệu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đã có nhiều tin, bài, phóng sự về những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt.
Trong năm 2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng hình thức thi viết và thi trắc nghiệm. Kết quả, có 43.392 bài thi trắc nghiệm và 9.195 bài thi viết. Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải cho 65 cá nhân và 6 tập thể có thành tích xuất sắc trong tham gia hưởng ứng cuộc thi. Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng tổ chức tọa đàm nhằm tìm ra các giải pháp đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; biên tập, phát hành 5.000 cuốn “Sổ tay các văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW”, giúp các cấp ủy khai thác, vận dụng phục vụ cho việc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều nơi có sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong cách làm theo Bác, như: TP. Pleiku, thị xã Ayun Pa, huyện Kbang, huyện Phú Thiện, huyện Krông Pa, Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…
Trong sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, đoàn thể, các đơn vị đã triển khai cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức học tập các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhiều hình thức phù hợp. Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên đề, các chi bộ đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, thảo luận, liên hệ bài viết và lời dạy của Bác về nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập, quán triệt thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).
Đặc biệt, vấn đề nêu gương được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai sâu rộng trong toàn Đảng bộ. Để phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương và làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên và nhân dân theo dõi, giám sát việc thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang đã công khai nội dung bản kế hoạch cá nhân trong năm 2018 trên các phương tiện thông tin đại chúng; Bí thư cấp ủy cấp huyện công khai bản kế hoạch cá nhân trên sóng truyền thanh-truyền hình huyện và Bí thư cấp xã công khai trong Đảng bộ, địa phương với hình thức phù hợp. Chủ trương công khai bản kế hoạch cá nhân của người đứng đầu Đảng bộ, các địa phương đã được cán bộ, đảng viên và nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng xây dựng chương trình, kế hoạch tiến hành kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức Đảng, đảng viên gắn với kiểm tra việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Trong 2 năm (2016-2017), cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra 70 tổ chức Đảng; 144 đảng viên, trong đó có 139 cấp ủy viên các cấp; giám sát 24 tổ chức Đảng; 55 đảng viên là cấp ủy viên các cấp. Ủy ban Kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 11 tổ chức Đảng; 17 đảng viên là cấp ủy viên các cấp; giám sát 12 chi bộ, 25 đảng viên trong đó có 21 cấp ủy viên các cấp. Qua đó, kịp thời xử lý những trường hợp thiếu gương mẫu, sa sút về phẩm chất đạo đức, lối sống, vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật.
Công tác chính trị tư tưởng, giáo dục lý luận chính trị; học tập và quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, góp phần nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lê nin, Tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Việc tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TW được thực hiện nghiêm túc; qua đó, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và từng cá nhân là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, từ đó, nâng cao một bước về năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên.
Cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh duy trì thực hiện thường xuyên các phong trào thi đua làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Gương người tốt, việc tốt làm theo Bác xuất hiện ngày càng nhiều, trong đó, có nhiều tấm gương đời thường tạo sức lan tỏa rộng lớn và rất đáng để thế hệ trẻ làm theo. Tiêu biểu như: Thiếu úy Bùi Minh Quý (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh) đã dũng cảm hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ; em Y Nhơng-học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Hà Bầu (xã Hà Bầu, huyện Đak Đoa) đã dũng cảm cứu 2 bạn bị đuối nước; thầy giáo Ninh Văn Dậu (Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, huyện Krông Pa) đã giúp đỡ được nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn bỏ học trở lại trường; anh Trần Vũ Luân (trú tại xã Ia Hrung, huyện Ia Grai) đã trả lại 88 triệu đồng cho người đánh rơi…
Có thể khẳng định, qua 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội trong tỉnh đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Hầu hết các Đảng bộ đều chọn một số nội dung đột phá để chỉ đạo thực hiện, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Những kết quả đạt được đã thật sự trở thành động lực, nền tảng thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Ngọc Hải-GLO
https://gialai.gov.vn/Lists/TinTucSuKien/Detail.aspx?ItemID=59868

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: 63 Nguyễn Huệ - Ayun Pa
- Điện thoai: (0269) 3 8522006 - Fax: (0269)3 - Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Chánh văn phòng UBND Thị xã
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png