Hướng dẫn xử lý rác thải F0 cách li tại nhà

15/03/2022
Để góp phần hạn chế lây lan dịch bệnh và đáp ứng các yêu cầu về bảo vệ môi
trƣờng, thực hiện Văn bản số 922/BYT-MT ngày 27/02/2022 của Bộ Y tế về việc
tăng cƣờng quản lý chất thải đối với các trƣờng hợp mắc COVID-19 quản lý tại
nhà. Sở Tài nguyên môi trường có văn bản hướng dẫn (xem tại đây).
Hƣớng dẫn các hộ gia đình có ngƣời F0 đang đƣợc quản lý, cách ly, theo
dõi tại nhà/nơi lƣu trú:
- Tự trang bị túi và thùng chứa rác có nắp đậy để đựng chất thải lây nhiễm.
- Thực hiện phân loại chất thải: Chất thải sinh hoạt phát sinh từ phòng cách
ly của ngƣời F0 đang đƣợc quản lý, cách ly, theo dõi tại nhà/nơi lƣu trú (bao gồm
cả đồ vải, quần áo thải bỏ) và khẩu trang, trang phục phòng hộ cá nhân của ngƣời
chăm sóc khi tiếp xúc với F0 thải bỏ đƣợc coi là chất thải lây nhiễm và phải đƣợc
bỏ vào túi hoặc thùng có lót túi, bên ngoài túi, thùng đựng chất thải có chữ
“CHẤT THẢI CÓ NGUY CƠ CHỨA SARS-CoV-2”.
- Các loại chất thải sinhhoạt phát sinh từ các khu vực khác của nhà có
ngƣời F0: thực hiện thu gom, xử lý theo quy định.
d693015ed49f1bc1428e2.jpg

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 3
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png