Cuộc thi Giới thiệu sách trực tuyến năm 2022

29/03/2022
Nhằm triển khai thực hiện Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng
đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Gia Lai”;
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch triển khai tổ chức cuộc
thi “Giới thiệu sách trực tuyến” tỉnh Gia Lai năm 2022 (sau đây gọi tắt là Cuộc thi)
với chủ đề “Sách và Khát vọng cống hiến” (xem Kế hoạch tại đây)
c99d89c01196dfc8868712.jpg
Bài dự thi là video tuyên truyền giới thiệu sách.

Thời gian: Cấp huyện, thị xã, thành phố: triển khai Cuộc thi, nhận và duyệt bài dự thi
từ 01/4/2022 đến ngày 15/6/2022. Cấp tỉnh: nhận bài dự thi từ ngày 16/6/2022 đến ngày 25/6/2022;
xét duyệt bài dự thi từ ngày 26/6/2022 đến ngày 10/7/2022; bình chọn bài dự thi: từ ngày
11/7/2022 đến ngày 18/7/2022.
- Thí sinh nộp bài dự thi kèm theo thông tin đầy đủ theo Thể lệ cuộc thi.


 

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png