Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm

31/05/2022
Ngày 24/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện văn bản số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổ chức thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai hướng dẫn làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm như sau:
  1. Các trường hợp người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm là các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết và khoản 3 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019.
  2. Tất cả trường hợp được làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm đều được làm thêm từ trên 40 giờ đến 60 giờ trong 01 tháng kể từ ngày 01/4/2022.
  3. Khi tổ chức thực hiện quy định về số giờ làm thêm theo Nghị quyết vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác về làm thêm giờ tại Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn Bộ luật Lao động (quy định về giới hạn số giờ làm thêm trong ngày; tiền lương phải trả khi làm thêm giờ; các nội dung về sự đồng ý của người lao động tham gia làm thêm; thông báo khi tổ chức làm thêm trên 200 giờ trong 01 năm;...).
  4. Khi tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong 01 năm theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị quyết, người sử dụng lao động phải thông báo cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại khoản 4 Điều 107 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 62 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Văn bản thông báo về việc tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong năm gửi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chậm nhất sau 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm giờ theo Mẫu số 02/PLIV và văn bản đồng ý của người lao động theo Mẫu số 01/PLIV ban hành kèm theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ.
  1. Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được xây dựng, ban hành căn cứ vào Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 Kỳ họp Thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Vì vậy, các quy định của Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 được thực hiện cho đến hết ngày 31/12/2022, trừ trường hợp Quốc hội quyết định kéo dài thời gian thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu gặp khó khăn vướng mắc, đề nghị phản hồi về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (số 10 Hai Bà Trưng, TP Pleiku, Gia Lai, số điện thoại: 0269.3828511) để được hướng dẫn, hỗ trợ./.

Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND xã Chư Băh - Thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Bôn Hiao - xã Chư Băh - Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoai: (0269) 3 852016
- Người chịu trách nhiệm: Chủ tịch UBND xã Chư Băh
- Giấy phép:  /GP-TTĐT ngày  / /201  của Sở Thông tin và Truyền thông.

Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
       icontop.png