CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị Tổ chức hội nghị phổ biến kiến thức pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở cơ sở năm 2022

20/10/2022
Thực hiện Kế hoạch số  08/KH-UBND ngày 20/1/2022 của UBND thị xã về công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022; Kế hoạch số 01/KH-TP ngày 30/9/2022 của Phòng Tư pháp về tổ chức hội nghị PBGDPL và kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở năm 2022. Đến dự truyền đạt tại buổi tập huấn có các đồng chí Lãnh đạo các cơ quan Công an thị xã; Phòng Tư pháp thị xã và 100 Tuyên truyền viên pháp luật; người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở; công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn thị xã.
Nhằm thực hiện tốt Kế hoạch hoạt động công tác PBGDPL, Hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022 về dự tập huấn có 100 Tuyên truyền viên pháp luật; người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở; công chức tư pháp - hộ tịch trên địa bàn thị xã.; theo đó, Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị phổ biến các chuyên đề như: Chuyên đề 01: Vị trí, vai trò và kỷ năng hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề 02: Những vấn đề cơ bản trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới...

z3809691371109_155727f4c22eaa192079672c870b71b5-(1).jpg

Tại lớp tập huấn, báo cáo viên đã thông tin, trao đổi, thảo luận chuyên sâu về các nội dung liên quan đến vị trí, vai trò và kỷ năng hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở trong giai đoạn hiện nay.  Những vấn đề cơ bản trong chỉ đạo, tổ chức xây dựng Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới.

Các đồng chí báo cáo viên pháp luật thị xã đã Triển khai các quy định về tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở theo: Luật PBGDPL năm 2012; Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; Quyết định số 3147/QĐ- BTP ngày 28/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Chương trình khung bồi dưỡng nghiệp vụ đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

Nhằm giúp tuyên truyền viên pháp luật nắm được vị trí, vai trò, ý nghĩa của công tác PBGDPL; các quy định pháp luật liên quan đến công tác PBGDPL và liên quan trực tiếp tới hoạt động của tuyên truyền viên pháp luật. Từ đó góp phần nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật, người thực hiện công tác PBGDPL ở cơ sở nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL ở cơ sở.
Thông qua buổi tập huấn đã góp phần nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật ở cơ sở trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay./. Thực hiện: (An Hiền)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017