CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa, mở lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới, khóa II năm 2012

12/12/2012

Sáng ngày 10 tháng 12 năm 2012, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã Ayun Pa tổ chức  khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho hơn 50 đảng viên mới, khóa II năm 2012.


Đồng chí Nguyễn Minh Tân – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị phát biểu khai mạc lớp học, thông báo kế hoạch phát triển đảng viên để các học viên có ý thức rèn luyện và phấn đấu vào Đảng; Đồng thời nhấn mạnh học viên  học nghiêm túc chấp hành nội quy lớp học, thực hiện viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng. 
 
Trong 02 tuần học tập, các học viên tập trung nghiên cứu 19 chuyên đề cơ bản về Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – Nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Chủ nghĩa xã hội và hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển KT – XH ở nước ta; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở và những cơ sở phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Lễ khai giảng diễn ra trang trọng, nghiêm túc và đúng thời gian quy định thể hiện ý thức trách nhiệm của những học viên tham gia lớp học và sau lớp học các học viên sẽ tiếp tục phát huy tốt hơn trong thời gian tới./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017