CHUYÊN MỤC

Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Ayun Pa tổ chức bồi dưỡng chính trị, chuyên môn hè năm 2014

10/08/2014
Sáng ngày 8/8/2014, tại Trung tâm GDTX, Phòng giáo dục và đào tạo thị xã Ayun Pa đã tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ hè năm 2014 cho trên 170 học viên là cán bộ quản lý, tổ trưởng chuyên môn, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch công đoàn, của 21 đơn vị trường học mầm non, TH và THCS thị xã Ayun pa. Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Lương - Thị ủy viên, Phó Ban tuyên giáo Thị ủy. 
Trong thời gian 02 ngày (từ ngày 8 đến này 9 tháng 8) các học viên được tiếp thu kiến thức về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của địa phương; cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục và đào tạo; trong đó có nội dung chuyên đề học tập quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc”, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” và nội dung chuyên đề năm 2014 “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”. Trong đợt bồi dưỡng lần này các học viên còn được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn theo từng cấp học, được nghe thông tin tuyên truyền về biển đảo năm 2014, tình hình thời sự quốc tế, trong nước, địa phương và nhiệm vụ công tác giáo dục và đào tạo năm học 2014-2015.

PhongGD-DT-BDCThe2014-TC.jpg
 
Đây là một hoạt động thường niên được ngành giáo dục đào tạo thị xã tổ chức hằng năm, nhằm bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên có phẩm chất đạo đức cao quý của người thầy. Bên cạnh đó còn cung cấp cho các thầy cô nắm bắt những chủ trương, đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước mới ban hành, các Chủ trương, Nghị quyết của Đảng bộ thị xã đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nhiệm vụ của giáo dục trong tình hình hiện nay nhằm đáp ứng nguồn nhân lực có chất lượng cho thị xã. Sau lớp bồi dưỡng chính trị này Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tiếp tục tổ chức lớp bồi dưỡng đợt hai cho GV và nhân viên toàn ngành GD và ĐT thị xã. Trên cơ sở lý luận và thực tiễn đã được tiếp thu ngành GD và ĐT thị xã sẽ xây dụng kế hoạch cụ thể hoá các Chỉ thị, Nghị Quyết, Kết luận của Trung ương và địa phương, phù hợp với điều kiện của ngành; định hướng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, tiếp tục nâng cao chức trách, nhiệm vụ của mỗi cá nhân; gắn với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục & đào tạo của thị xã./. (Ái nghĩa ) 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017