CHUYÊN MỤC

Ayun Pa giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020

01/06/2017
Ngày 24/11/2016, UBND thị xã Ayun Pa có Quyết định số 326/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn. Cụ thể:UBND các xã, phường: Căn cứ chỉ tiêu được giao tại điều 1 trong Quyết định này, trình HĐND cùng cấp thông qua chỉ tiêu thực hiện BHYT toàn dân trong chỉ tiêu phát triển kinh tế -xã hội hàng năm, 5 năm của xã, phường và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT của các xã, phường. Tập trung chỉ đạo, có biện pháp, giải pháp cụ thể để thực hiện đạt các chỉ tiêu kế hoạch BHYT giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn thị xã. Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT; phối hợp BHXH thị xã chủ động, tích cực phát triển đối tượng tham gia BHYT.

BHXH thị xã: Chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND thị xã về việc mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, tổ chức triển khai thực hiện, phát triển đối tượng tham gia BHYT. Chủ trì phối hợp với các Phòng ban, đề xuất tham mưu UBND thị xã có cơ chế, giải pháp liện quan đến việc phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT và tổ chức thực hiện. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền. Phối hợp các ban ngành chức năng tổ chức thanh tra kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động. Mở rộng mạng lước đại lý thu trên địa bàn.

Phòng Y tế: hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn khẩn trương thực hiện tố việc kết nối liên thông dữ liệu để phục vụ việc giám định thanh toán chi phí KCB BHYT theo chỉ đạo UBND tỉnh. Tiếp tục triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng KCB BHYT. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Phòng Tài chính- Kế hoạch: Hàng năm phối hợp với Phòng Lao động thương binh xã hội, Phòng Dân tộc, BHXH thị xã lập dự toán kinh phí đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng chính sách đảm bảo đủ và chính xác.

Phòng Lao động TB&XH; Phòng Dân tộc: Phối hợp với BHXH thị xã hướng dẫn các xã, phường thưc hiện lập danh sách đẩy đủ kịp thời cho các đối tượng chính sách.
Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT học sinh 100% năm 2017. 
Phòng Văn hóa Thông tin; Đài Truyền thanh Truyền hình thị xã phối hợp BHXH thị xã, UBND các xã phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền.
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các Hội, đoàn thể thị xã tiếp tục tuyên truyền vận động Hội viên đoàn thể tích cực tham gia BHYT.
Theo www.bhxhgl.gov.vn

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017