CHUYÊN MỤC

Ayun Pa: Mở lớp Bồi dưỡng lí luận chính trị cho đảng viên mới

26/11/2014
Ngày 24-11-2014, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Ayun Pa tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới đợt 2 năm 2014 có 69 học viên tham dự. Về dự lễ khai giảng có: Đồng chí Trần Đình Lê – Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy; Đồng chí Trần Thị Tố Hạnh – Thị ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Thị ủy; Đồng chí Lưu Văn Phượng – Giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã Ayun Pa. 
 

Phát biểu khai mạc Đồng chí Trần Đình Lê – Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đã khẳng định Bồi dưỡng lý luận chính trị đối với đảng viên mới là khâu tất yếu quan trọng, trong đó nhấn mạnh mục đích của lớp học nhằm giúp các đồng chí đảng viên mới nắm được những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, về Đảng cộng sản Việt Nam, học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh, đồng thời hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên mới cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên chính thức góp thêm sức mạnh chiến đấu cho Đảng và Nhận thức đúng đắn mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội; phát huy dân chủ, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; phát triển giáo dục & đào tạo, khoa học & công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc làm nền tảng tinh thần của xã hội.
Trong thời gian 9 ngày (từ ngày 24/11 - 03/12/2014), các học viên tham dự lớp học sẽ được nghiên cứu 9 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của đảng ta; CNXH và phương hướng đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy dân chủ XHCN và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc; Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Tăng cường quốc phòng, an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tổ chức cơ sở Đảng và công tác xây dựng đảng ở cơ sở; Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
 
Qua lớp bồi dưỡng này giúp các đồng chí tìm hiểu sâu hơn, có hệ thống hơn về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta và góp phần xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống và nâng cao hơn nữa niềm tin vào đường lối, vai trò lãnh đạo của Đảng. Qua đó cũng đòi hỏi mỗi học viên phải tiếp tục rèn luyện phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, không ngừng học tập nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động tại đơn vị, thường xuyên trau dồi đạo đức, phẩm chất để xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Cuối khóa học, học viên làm bài kiểm tra và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đảng viên mới./. (Ngọc Nhật)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017