CHUYÊN MỤC

Ayun Pa, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

23/04/2021
Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lóp Nhân dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; từ đó, biến thành hành động cách mạng, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, khơi dậy tinh thần và ý chí quyết tâm phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Thực hiện Kế hoạch số 23-KH/TU, ngày 21 tháng 3 năm 2021 của Thị ủy Ayun Pa về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Từ ngày 19/4 đến 23/4/2021, tại Hội trường tầng 2, Trung tâm Chính trị thị xã đã mở các lớp học tập, quán triệt các Nghị quyết dành cho 165 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hợp đồng lao động của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy (trừ các TCCSĐ sau: Đảng bộ 08 xã, phường, Đảng bộ Công an thị xã, Đảng bộ Quân sự thị xã, Chi bộ Trung tâm Y tế thị xã, Chi bộ Công ty TNHH MTV Thành Thành Công Gia Lai, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Công ty Cổ phần Thương mại Nam Gia Lai). Thời gian tổ chức hội nghị 4 ngày chia làm 02 lớp: Lớp thứ nhất: Bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 19  tháng 4 năm 2021 (thứ 2, thứ 3).  Lớp thứ hai: Bắt đầu lúc 7 giờ 30, ngày 22 tháng 4 năm 2021 (thứ 5, thứ 6).
Cán bộ, Đảng viên dự hội nghị được phổ biến học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, dưới hình thức sử dụng file trình chiếu các bài giảng của báo cáo viên Trung ương tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc. Được tập trung vào những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng như: Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khoá XII về các văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo chính trị của BCH Trung ương Đảng khoá XII trình Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo của BCH Trung ương Đảng khoá XIII về công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

Công tác tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (sau đây gọi tắt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng) nhằm giúp cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội thị xã và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới được nêu trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp vào xây dựng chương trình hành động của cấp ủy, chính quyền, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội đề ra./. Thực hiện: (Thủy Hà)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 19
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017