CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025

14/09/2022
Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no”, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. Đồng thời tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới; huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. Ban Thường trực ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Ayun Pa đã xây dựng kế hoạch và phát động triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn thị xã.
ho-tro-xay-dung-nha-cho-ho-ngheo.jpg

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã tập trung vào 5 nhiệm vụ lớn. Trong đó tiếp tục tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững; đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. Tổ chức các hoạt động, tuyên truyền về Tháng cao điểm “Vì người nghèo” từ ngày 17/10 đến 18/11 hàng năm; công tác vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài thị xã tham gia ủng hộ, giúp đỡ người nghèo thông qua Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội; việc thăm, tặng quà cho người nghèo, các trung tâm nhân đạo, từ thiện nhân dịp Tết Nguyên đán. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã, Báo Gia Lai thường trú tại thị xã xây dựng các chuyên mục về thực hiện Phong trào thi đua; tuyên truyền những kết quả đạt được, ghi nhận những đóng góp của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong vận động, ủng hộ giúp đỡ người nghèo, cộng đồng nghèo; đăng tải các tin bài, phóng sự nêu nhưng tấm gương sáng, cách làm hay trong thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt Phong trào thi đua. Ngoài ra, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục huy động nguồn lực của toàn xã hội, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan cùng cấp phát động, triển khai thực hiện các hoạt động hỗ trợ người nghèo, trọng tâm là vận động các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong thị xã và ngoài tỉnh tham gia ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và thực hiện các chương trình an sinh xã hội để hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, cộng đồng cư dân về nhà ở, y tế, giáo dục, phát triển sản xuất... từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Hằng năm phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, kế hoạch vận động giúp đỡ người nghèo, kế hoạch tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo”; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân thăm, tặng quà Tết cho người nghèo và tổ chức các chương trình Tết vì người nghèo... không để hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn không được quan tâm hỗ trợ. Bên cạnh đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và xã, phường còn phối hợp với các cơ quan có liên quan và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp giám sát việc bình xét thi đua thực hiện Phong trào của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội; giám sát việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giảm nghèo. Phát huy vai trò chủ thể của người dân trong giám sát cộng đồng về bình xét thi đua thực hiện Phong trào, việc thực hiện các chính sách giảm nghèo, hỗ trợ người nghèo, nêu cao trách nhiệm của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư trong thực hiện giám sát. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cùng thi đua thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025, lồng ghép với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đảm bảo tập trung nguồn lực thực hiện tốt các nội dung, hoạt động có tính lan tỏa, phát huy thế mạnh của từng địa phương.Thi đua đề ra giải pháp giảm nghèo, đặc thù của địa phương, phối hợp bố trí và huy động đa dạng hóa nguồn lực hỗ trợ cho địa bàn nghèo, nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu; tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình tốt, sáng kiến hay, dự án hiệu quả về thực hiện công tác giảm nghèo bền vững. Định kỳ hàng năm tổ chức đánh giá, sơ kết, tổng kết và có hình thức phù hợp để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã có nhiều thành tích trong thực hiện hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo, trọng tâm là ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, thực hiện an sinh xã hội, tích cực tuyên truyền vận động ủng hộ người nghèo, thực hiện tốt Phong trào thi đua.
           
Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta; là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Do vậy, việc triển khai thực hiện phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 - 2025 sẽ là giải pháp quan trọng để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững, góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước./.
(Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 13
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017