CHUYÊN MỤC

Kết quả việc thực hiện chuyên đề năm 2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11/05/2018
Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức đánh giá các TCCS đảng thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII “ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” chuyên đề năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Kết quả cho thấy hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đều đã xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở đơn vị mình đảm bảo đúng yêu cầu nội dung đề ra. 
Để nắm bắt việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và kết quả thực hiện Chuyên đề năm 2017 về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ngay đầu năm 2018 Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa đã xây dựng kế hoạch tổ chức việc đánh giá kết quả thực hiện của các TCCS đảng qua hai hình thức gián tiếp và trực tiếp. Đối với đánh giá gián tiếp Ban Tuyên giáo Thị ủy đã kiểm tra các báo cáo thực hiện 6 tháng, thực hiện 1 năm và sổ ghi biên bản của các tổ chức cơ sở (TCCS) đảng hàng tháng năm 2017. Qua kiểm tra hầu hết các TCCS cơ bản đã thực hiện tốt việc học tập, quán triệt chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2017; triển khai tốt việc xây dựng kế hoạch của tập thể và cá nhân; một số TCCS đảng còn làm tốt việc xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề trong năm và phân công cán bộ, đảng viên viết bài nêu gương “người tốt, việc tốt” tuyên truyền trong sinh hoạt Chi bộ hàng tháng; tiêu biểu như Chi bộ Khối mặt trận đoàn thể thị xã, Chi bộ Khối văn phòng Thị ủy, Chi bộ Đài TT-TH thị xã, Chi bộ Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Đảng ủy cơ quan quân sự thị xã và Đảng ủy phường Hòa Bình. Đối với đánh giá trực tiếp Ban Tuyên giáo Thị ủy đã thành lập hai đoàn về làm việc trực tiếp tại 8 Chi bộ trường học trực thuộc các đảng ủy xã, phường thị xã Ayun Pa. Kết quả cho thấy, các chi bộ trường học đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt kế hoạch của đảng ủy; chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề năm 2017, nội dung cụ thể đúng trọng tâm gắn với chuyên môn của đơn vị; tiêu biểu như Chi bộ Trường Tiểu học – Trung học cơ sở Lê Văn Tám, Chi bộ Trường Tiểu học Kim Đồng, Chi bộ Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, và Chi bộ Trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái
Qua hai hình thức đánh giá nhìn chung các tổ chức cơ sở đảng đều đã kịp thời xây dựng kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở đơn vị mình đảm bảo đúng yêu cầu nội dung đề ra; một trong những kết quả đáng kể là các TCCS đảng đã tổ chức xen kẻ những buổi chào cờ, họp chi bộ thường xuyên thông tin tuyên truyền những tấm gương sáng trong việc học tập và làm theo Bác. Các TCCS đảng cũng đã quan tâm chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, nhất là Nghị quyết Hội nghị TƯ 4 khóa XII về  tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi  sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”,  “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Bên cạnh kết quả đạt được, theo báo cáo đánh giá chung của Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa, một số TCCS đảng vẫn còn những hạn chế trong triển khai thực hiện như việc xây dựng kế hoạch của tập thể ở một số đơn vị còn lúng túng, nội dung còn chung chung, chưa cụ thể; công tác tuyên truyền giáo dục chưa thực sự lan tỏa sâu rộng; việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Chính quyền, đoàn thể, hội viên, đoàn viên, các trường học có lúc, có nơi chưa được sâu sát, thường xuyên; việc triển khai học tập  cho đối tượng quần chúng còn hạn chế, đề cập về nội dung hạn chế này, Ông Lưu Văn Phượng – Bí Thư Chi bộ, Giám đốc TTBDCT thị xã Ayun Pa cho biết: “Việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tôi không chỉ có đảng viên thôi đâu, mà là toàn Đảng toàn dân và toàn quân; cả những người nông dân cũng phải tiếp thu Chỉ thị này để học tập. Ở đây tôi muốn nói vẫn còn các đơn vị trường học, theo nhận xét, rất tiếc chưa triển khai cho cán bộ công chức, cho quần chúng bình thường, để họ cam kết vào việc làm của mình trước Chi bộ trước tập thể. Thế thì đến cuối năm vận dụng cái gì để đánh giá công chức viên chức. Trách nhiệm này là gì; phải chăng của cấp ủy, và Bí thư Chi bộ là người đứng đầu; cần có nhận xét và chỉ đạo cụ thể…” 

Qua kết quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2017, Ban Tuyên giáo Thị uỷ Ayun Pa đã định hướng các tổ chức cơ sở đảng căn cứ vào kế hoạch của BTV Thị ủy xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ cụ thể của đơn vị mình. Ông Mai Thế Phụng – UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Ayun Pa cho biết: “Năm nay thống nhất trong toàn Đảng bộ thị xã là triển khai chuyên đề theo quý. Quí I thực hiện chuyên đề vào tháng 2-2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”; Quí II thực hiện vào tháng 5-2018 chuyên đề thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị cơ quan; Quí III thực hiện vào tháng 8-2018  chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; và Quí IV thực hiện vào tháng 11-2018  chuyên đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi đoàn chi hội…” 

 Được biết đến nay các TCCS đảng thị xã Ayun Pa đã hoàn thành xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 phù hợp với nhiệm vụ công tác của Chi bộ và đơn vị mình theo chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; chỉ đạo từng cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên cơ quan, đơn vị cũng phải xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao./. (Ái Nghĩa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017