CHUYÊN MỤC

Hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc Ayun Pa

22/05/2014
Thị xã Ayun Pa có 8/8 xã, phường đều có bà con đồng bào dân tộc thiểu số cư trú. Toàn thị xã có 12 dân tộc anh em sống xen kẽ với nhau; trong đó các DTTS có 17.825 người, chiếm 40,09%, với 26 làng ĐBDTTS, trong đó có 8 làng đặc biệt khó khăn. Trong những năm qua, công tác dân tộc và thực hiện các chính sách dân tộc đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Do đó diện mạo nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã có sự đổi thay tích cực. 
Phường Sông Bờ, một trong những địa phương thị xã Ayun Pa đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, Ông Ksor Ploanh - CT UBMTTQ VN phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Phường Sông Bờ chúng tôi luôn coi trọng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc đặc biệt là các dân tộc thiểu số, ngay từ khi chia tách thành lập phường, Đảng bộ và chính quyền phường đã quan tâm đến công tác dân tộc, cụ thể hoá và vận dụng tốt các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư hỗ trợ các thôn làng ĐBDTTS còn nhiều khó khăn. Bằng nhiều nguồn vốn của các Chương trình dự án được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường nói riêng, thị xã Ayun pa nói chung được triển khai tích cực. Đến nay hầu hết các trường, lớp học, trạm y tế thuộc phường đều được xây dựng kiên cố, khang trang; 100% hộ được sử dụng điện và nước sách sinh hoạt… Do đó bộ mặt nông thôn trên địa bàn có nhiều khởi sắc, đời sông tinh thần của đồng bào được nâng lên rõ rệt”. Không chỉ có phường sông Bờ, hầu hết các xã, phường thị xã Ayun Pa đều có bà con đồng bào các DTTS sinh sống. Xác định công tác dân tộc, thực hiện chính sách dân tộc góp phần phát triển KT-XH, trong những năm qua các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể thị xã Ayun Pa thường xuyên quan tâm chỉ đạo và thực hiện tốt. Do đó diện mạo nơi đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống hầu hết trên địa bàn thị xã đã có sự đổi thay tích cực.

Ban-giao-nha-cho-ho-ĐBDTTS-ngheo.jpg
 
Trong quá trình tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, các đề án, chính sách dân tộc, TX Ayun Pa đã vận dụng linh hoạt các chính sách của Trung ương trong quá trình áp dụng thực hiện trên địa bàn. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện các Chương trình phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi địa phương, đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ, đồng thời xác định đúng đối tượng thụ hưởng. Từ năm 2009 đến năm 2014 tổng nguồn vốn được giải ngân để thực hiện các chương trình, dự án, các chính sách đầu tư vào ĐBDTTS của TX đạt trên 6,4 tỷ đồng; trong đó vốn thực hiện chương trình 135 đạt trên 3,5 tỷ đồng; vốn thực hiện chương trình 167 đạt trên 1,4 tỷ đồng; những năm qua chỉ nói riêng thực hiện hai chương trình này thị xã Ayun Pa đã xây dựng 5 nhà sinh hoạt cộng đồng, làm 660 mét đường GTNT, cấp 44 con bò giống và hỗ trợ xây mới và sửa chữa 161 nhà cho bà con vùng ĐBDTTS còn khó khăn. Một trong những kết quả nổi bật trong công tác dân tộc của TX thời gian qua là việc triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân nghèo vùng khó khăn; như thực hiện chương trình 168 của Chính phủ cấp các mặt hàng cho không và hàng trợ cước, trợ giá cho ĐBDTTS; đặc biệt là hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình 135 giai đoạn II, thị xã Ayun pa có 8 làng ĐBKK thuộc các xã vùng II, công tác này được triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ và thực hiện đúng đối tượng; từ năm 2009 đến năm 2014 nguồn kinh phí này đã cấp cho các xã trên 3,2 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng và hỗ trợ sản xuất. Ngoài việc chỉ đạo thực hiện triệt để các chương trình, dự án chính sách dân tộc của Trung ương, của tỉnh qua từng giai đoạn, TX Ayun Pa còn linh hoạt ban hành một số chủ trương và triển khai hiệu quả nhiều chính sách hỗ trợ, đầu tư phát triển KT-XH; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số vùng khó khăn của thị xã. Công tác xóa đói giảm nghèo được cả hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã tập trung chăm lo, triển khai liên tục, rộng khắp, bằng nhiều giải pháp cụ thể và đạt được những kết quả đáng kể; từ việc cho người nghèo ĐBDTTS vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội, đầu tư phát triển sản xuất, đến việc tổ chức  đào tạo nghề cho lao động nông thôn và người nghèo đặc biệt là ĐBDTTS thường xuyên được các cấp ủy Đảng, Chính quyền thị xã Ayun Pa quan tâm; số lượng người nghèo là người đồng bào dân tộc thiểu số được học nghề riêng tại Ayun Pa từ năm 2009 đến năm 2014 là 89/350 lao động đạt 25,4% theo chỉ tiêu giao. Ngành nghề đào tạo chủ yếu là cắt may, sửa chữa xe máy, sửa chữa máy nông nghiệp, trồng rau… Qua đào tạo nghề đã giúp cho bà con nắm vững được kiến thức cơ bản về ngành nghề đã học, có trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề, đồng thời tạo việc làm tại chỗ cho người lao động, tăng thu nhập thường xuyên ổn định cuộc sống; nhiều hộ làm ăn có hiệu quả, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng thu nhập; kết quả 5 năm qua, vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xóa được 373 hộ nghèo, tỉ lệ giảm từ 26,04% đầu năm 2009 xuống còn 14,04% đầu năm 2014. Trong những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của tỉnh và sự nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành từ thị xã đến cơ sở, đến nay việc thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã đạt được những kết quả nhất định; 4 xã thuộc thị xã Ayun Pa xây dựng nông thôn mới gồm: Xã Chư Băh đã đạt 9 trên 19 tiêu chí, xã Ia Rtô đạt 8 tiêu chí, hai xã còn lại: Ia Sao và Ia Rbol cùng đạt 6 tiêu chí; hạ tầng kinh tế, xã hội các xã nói trên được cải thiện một bước, hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững, diện mạo nông thôn mới từng bước thay đổi; vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã có cuộc sống vật chất và tinh thần tốt hơn, quyền làm chủ, vai trò chủ thể ngày càng được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, mối quan hệ Đảng và nhân dân được gắn bó. Thực hiện chính sách giáo dục dân tộc, 5 năm qua trên địa bàn thị xã Ayun Pa hầu hết con em đồng bào các DTTS đều được tạo điều kiện đến trường. Tỷ lệ huy động trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi đến trường hàng năm đạt trên 98,4%. Số học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp năm sau nhiều hơn năm trước. Kết quả đáng kể 5 năm thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn TX, đã có nhiều công trình hạ tầng thiết yếu được đầu tư, có trên 10.976 hộ được cấp cho không các mặt hàng giống, phân bón, muối, và hỗ trợ trên 161 hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo làm nhà; các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước được tuyên truyền sâu rộng tới vùng đồng bào dân tộc; người dân được phổ biến, chuyển giao KHKT trong sản xuất, năng suất, chất lượng các loại cây trồng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo ĐBDTTS  giảm 2,4%/năm. Việc thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc đã góp phần quan trọng phát triển KT-XH trên địa bàn TX, đã hoàn thành cơ bản và toàn diện các mục tiêu phát triển KT-XH 5 năm và hàng năm. Tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 14,6%/năm. Kết cấu hạ tầng được tăng cường đầu tư, 100% xã có điện lưới quốc gia và có đường ô tô đến trung tâm… Các chính sách dân tộc, an sinh xã hội được triển khai đồng bộ và mang lại hiệu quả cao. Các lĩnh vực VH-XH, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ, bản sắc văn hóa dân tộc được quan tâm bảo tồn và phát triển. Hệ thống chính trị cơ sở không ngừng được nâng cao; xã hội ổn định; QP-AN và TTATXH được giữ vững. Nhân dân tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước. Tuy đã đạt được những thành tựu nhất định. Song quá trình thục hiện chính sách dân tộc ở thị xã Ayun Pa vần còn nhiều mặt hạn chế như triển khai kế hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất vùng ĐBDTTS còn chậm. Đời sống của một số bộ phận dân cư còn khó khăn, nhất là số hộ ĐBDTTS nghèo sống bằng nghề nông nhưng diện tích đất sản xuất còn ít, vẫn còn một số hộ gia đình thiếu đất sản xuất và thiếu đất ở. Chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo còn thấp, công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ở các bôn, làng còn nhiều khó khăn. Một số tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan vẫn còn tồn tại. Bộ máy làm công tác dân tộc chưa kiện toàn được đến cấp cơ sở, năng lực thực tế của đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc còn bộc lộ nhiều hạn chế. Tình hình an ninh trật tự trong vùng tuy ổn định nhưng các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức tuyên truyền, xuyên tạc lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết dân tộc, lợi dụng tôn giáo kích động chống phá cách mạng đã có những tác động ảnh hưởng trực tiếp đến vùng đồng bào dân tộc; trật tự xã hội từng lúc, từng nơi còn diễn biến phức tạp. Để thực hiện tốt chính sách dân tộc và công tác dân tộc trong thời gian tới, đòi hỏi các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương, các ban, ngành đoàn thể chính trị thị xã Ayun Pa cần tăng cường công tác tuyên truyền làm cho đồng bào các dân tộc thiểu số thấy rõ những thành tựu kinh tế xã hội của TX đạt được; nhận thức đúng đắn chủ trương, chính sách, các quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, tạo sự thống nhất về nhận thức tư tưởng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của Nhà nước; phát huy truyền thống đoàn kết dân tộc, ý thức tự lực tự cường, đề cao tinh thần cảnh giác, cùng nhau xây dựng đất nước. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đầu tư tạo cơ hội cho nông dân, nhất là những nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số chuyển đổi cơ cấu sản xuất, đa dạng hoá cây trồng, vật nuôi, thúc đẩy phát triển sản xuất để tăng giá trị thu nhập. Quy hoạch và đầu tư đồng bộ hệ thống giao thông, kênh mương thuỷ lợi phục vụ nông nghiệp. Tăng cường trang bị kiến thức cho các hộ đồng bào dân tộc nghèo biết áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm. Nâng cao chất lượng các cơ sở dạy nghề, nhất là dạy nghề cho đồng bào dân tộc thiểu số; khuyến khích và đa dạng hóa hình thức đào tạo nghề theo yêu cầu của thị trường lao động, thực hiện tốt hơn chính sách về dạy nghề cho lao động nông thôn là người dân tộc thiểu số. Thực hiện tốt chính sách tín dụng đối với đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, tạo điều kiện được vay vốn kịp thời và đúng thời vụ để phát triển sản xuất. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách về giáo dục dân tộc; chế độ bảo hiểm y tế và các chương trình y tế quốc gia trong vùng đồng bào dân tộc, nhất là chương trình dân số - kế hoạch hoá gia đình, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; các hoạt động y tế dự phòng. Đẩy mạnh phong trào xây dựng đời sống văn hoá; quan tâm  đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật cho hoạt động văn hoá - thông tin - TDTT vùng đồng bào dân tộc; giữ gìn, phát huy các giá trị, truyền thống tốt đẹp trong văn hoá của các dân tộc thiểu số, nhất là duy trì, phát triển các lễ hội truyền thống. Tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc. Tăng cường củng cố, xây dựng hệ thống chính trị  cơ sở vùng đồng bào dân tộc; xây dựng và phát huy vai trò của lực lượng cốt cán và người có uy tín trong đồng bào dân tộc, trong việc thực hiện chính sách dân tộc, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ về kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là chính sách đối với đồng bào dân tộc; thực hiện tốt việc công khai hóa các chính sách, chương trình, dự án, vốn đầu tư để đồng bào biết và tham gia quản lý, giám sát quá trình thực hiện; vận động đồng bào dân tộc phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức tự lực vươn lên, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại…
 
Với những chủ trương, chính sách của Trung ương và địa phương về công tác Dân tộc và những kết quả đạt được trong công tác dân tộc thời gian qua, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự phối hợp chặt chẽ và có hiệu quả của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện  nhiệm vụ công tác dân tộc. Tin rằng các dân tộc thiểu số cả nước nói chung, TX Ayun Pa nói riêng luôn phát huy truyền thống đoàn kết, bình đẳng cùng chung tay, ra sức xây dựng thành công nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày một phát triển, giàu đẹp./. (Ái Nghĩa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 38
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017