CHUYÊN MỤC

Đời sống đổi thay ở xã nông thôn mới Ia Rtô

07/09/2018
Đến với xã Ia Rtô hôm nay, một xã thuần nông với hơn gần 70% là người đồng bào dân tộc Jrai sinh sống. Sau gần 8 năm thực hiện phong trào “TD ĐKXDDSVH” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới nhà văn hóa, sân thể thao được xây mới khang trang, điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng thuận lợi tạo điều kiện nâng cao đời sống văn hóa và tinh thần của người dân. Nhiều tập tục, tập quán lâu đời đã ăn sâu bén rễ vào tiềm thức của mọi người dân nơi đây như kết hôn cận huyết, chôn chung mồ, sinh con tại nhà, chăn nuôi gia súc, gia cầm chung với nơi ở của con người, ăn ở không hợp vệ sinh, xả rác bừa bãi làm ô nhiễm đường làng ngõ xóm …đã được người dân xóa bỏ và cải thiện hơn rất nhiều.
Xác định đời sống tinh thần của nông dân là một bộ phận cấu thành nên bộ mặt đời sống tinh thần chung của toàn thị xã. Do đó, xây dựng đời sống tinh thần nông dân là xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đáp ứng yêu cầu phát triển của xã hội và con người gắn với quá trình xây dựng, phát triển kinh tế thị xã Ayun Pa ngày một khởi sắc. Bảo đảm sự gắn kết giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt với phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã Ia Rtô, thị xã Ayun Pa đã có chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao đời sống tinh thần và vật chất của người dân địa phương. Việc đầu tư và phát huy hiệu quả hoạt động của các thiết chế văn hóa được chú trọng. Các hoạt động văn hóa- văn nghệ , tuyên truyền cổ động đã đạt nhiều kết quả tốt. Xã tích cực phối hợp với các ngành chức năng xây dựng và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả. Đồng thời vận động người dân tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật cho nông dân; tích cực khai thác các nguồn vốn để hỗ trợ đoàn viên, hội viên mạnh dạn đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng và vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, góp nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm, cải thiện cuộc sống người dân vùng nông thôn.
Nhận thức được tầm quan trọng của văn hóa đối với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, Đảng ủy, UBND xã Ia Rtô đã phân công nhiệm vụ và giao cho các tổ chức đoàn thể tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ ý nghĩa của việc xây dựng đời sống văn hóa đối với cộng đồng. Hầu hết các thôn, làng đều có phong trào tự quản về an ninh trật tự, làm tốt công tác bảo vệ môi trường và xử lý rác thải. Công tác khuyến học và các hoạt động tại nhà sinh hoạt cộng đồng có nhiều chuyển biến. Xã thực hiện tốt công tác huy động sức dân xây dựng nông thôn mới, chăm lo người nghèo bằng nhiều hình thức. Qua các phong trào, đã khơi dậy tinh thần đoàn kết, “tương thân tương ái”, đời sống văn hóa của người dân từng bước nâng lên đã tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của xã hội cụ thể như xã đã xây dựng 10 căn nhà đại đoàn kết, đã sửa chữa 01 căn nhà cho hộ nghèo, đã cấp 59 con bò, 9 con dê, 110 con gà, 12 tivi, 1 lò vi sóng, 21 nhà vệ sinh, 2 hộ bắt điện sinh hoạt, 2 chuồng bò, 01 đồng hồ nước, 4 bao phân hữu cơ. Kết quả đã có 75 hộ được giúp đỡ đã thoát nghèo, và có khả năng ổn định đời sống bền vững. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xây dựng nông thôn mới đã tác động tích cực đến nhận thức của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, đóng góp công sức, tiền của để chung sức xây dựng các công trình dân sinh, phục vụ cuộc sống cộng đồng. Từ đó, bộ mặt nông thôn từng bước được đổi mới, đời sống văn hóa, tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Bên cạnh công tác xây dựng gia đình, thôn, làng văn hóa, việc hướng nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cũng được xã chú trọng thực hiện. Nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được tổ chức thường xuyên. Qua đó, tạo sân chơi vui tươi, lành mạnh, vừa có tác dụng rèn luyện sức khỏe, vừa đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nhân dân. Đến nay, xã có 629/772 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” có 5/6 thôn đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định (có hồ sơ giấy khen, quyết định công nhận). Có 6/6 thôn, bôn có nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng và 100% thôn, bôn duy trì các hoạt động thể dục - thể thao, văn hóa - văn nghệ, họp thôn tại nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cộng đồng…Xã đã triển khai xây dựng xong Nhà văn hóa, Hội trường đa năng của xã với tổng diện tích 2553 m2, diện tích xây dựng 311,9m2, khu thể thao xã có diện tích 6700m2.

duong-be-tong.jpg

Do sản xuất phát triển, thu nhập tăng, đời sống nông dân được cải thiện rõ rệt. Nhờ thu nhập của người dân tăng, điều kiện sinh hoạt của các hộ dân trong xã ngày càng được cải thiện, nhất là về nhà ở, mua sắm vật dụng lâu bền, phương tiện đi lại và các vật dụng đắt tiền. Nhìn chung, người dân xã Ia rtô vẫn giữ được truyền thống lao động cần cù, sáng tạo, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ người khó khăn và đóng góp cho đất nước. Tình đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo tiếp tục được bảo vệ và phát triển.

Thành quả của công cuộc đổi mới và phát triển đã đem lại những biến đổi và cải thiện lớn lao đối với đời sống vật chất ở nông thôn, từ đó tạo nền tảng vững chắc phát triển tốt đời sống tinh thần của người dân, đặc biệt là người dân  ĐBDTTS. Cả hai mặt này gắn bó chặt chẽ, bổ sung, hỗ trợ cho nhau đã tạo điều kiện vững chắc cho việc phát huy, phát triển đời sống tinh thần người của người dân. Thời gian tới, xã tiếp tục triển khai sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với đẩy mạnh việc xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua yêu nước. Bên cạnh đó, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho phong trào thực sự thấm sâu vào mỗi người dân, gia đình, cộng đồng dân cư, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh./. (Phạm Chi)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 8
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017