CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa một năm nhìn lại

26/01/2016
Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân thị xã Ayun Pa đã phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần sáng tạo và ý chí tự lực, tự cường, vượt qua khó khăn, thử thách, tạo nên những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh.
Trong năm 2015, kinh tế của thị xã tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng trưởng đạt 15,79%; trong đó: Nông - Lâm nghiệp - Ngư nghiệp tăng 2,21%, Công nghiệp - Xây dựng tăng 19,21%, Thương mại - Dịch vụ tăng 14,65%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất hơn 2.236 tỷ đồng, đạt 100,3% KH, tăng 15,8% so với năm 2014. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp địa phương đạt được nhiều kết quả đáng kể. Giá trị sản xuất Công nghiệp – TTCN đạt 1.103 tỷ 425 triệu đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong năm 2015, lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng có mức tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 640 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ.  
 Nông nghiệp phát triển bền vững, kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực. Tổng diện tích gieo trồng hơn 10.176 ha, đạt 100,1% kế hoạch và tăng 2,3% so cùng kỳ. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng các loại cây nông nghiệp chủ lực của địa phương như lúa, bắp lai... vẫn đạt năng suất cao, sản lượng lương thực 20.843 tấn. 
Anh Kpăh The, Tổ 10, phường Đoàn Kết, thị xã Ayun Pa cho biết: Nhờ nguồn nước dồi dào do hệ thống kênh mương nội đồng cung cấp mà mỗi sào ruộng gia đình chúng tôi thu hoạch được hai mươi mấy bao lúa, nói chung là đủ ăn.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, ban đầu gặp phải một số vấn đề khó khăn trong quá trình triển khai, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và sự đồng thuận cao trong nhân dân nên hiện nay 2 xã điểm Ia Rtô và Chư Băh đã đạt 12 và 14 tiêu chí. Năm 2016 thị xã sẽ tập trung mọi nguồn lực để đưa 2 xã này hoàn thành các tiêu chí còn lại.  
  Công tác đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, chăm lo sức khỏe cho nhân dân cũng được các cấp ủy và chính quyền thị xã quan tâm thường xuyên, kịp thời. Đời sống nhân dân được cải thiện và nâng cao. Năm 2015, thu nhập bình quân đầu người trên 20 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,14%. Các ban, ngành đoàn thể và Mặt trận làm tốt công tác phối hợp với các cấp chính quyền về việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua đến với các tầng lớp nhân dân như cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”..., ngoài ra còn thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền thị xã ngày càng vững mạnh. 
Ông Nguyễn Phú - Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã Ayun Pa cho biết: “Năm 2015, MTTQ VN thị xã Ayun Pa đã nâng cao hiệu quả tuyên truyền, vận động tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định 217, 218 của Bộ chính trị; tổ chức 3 cuộc giám sát về kinh phí của tỉnh và của thị xã hỗ trợ nhân dân khắc phục thiên tai, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc, giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đã phát hiện một số vấn đề vi phạm và chuyển đến các cấp có thẩm quyền giải quyết. Đặt 11 hòm thư góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền. Tổ chức 16 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy và chính quyền từ thị xã đến xã, phường. Thông qua việc đối thoại đã kịp thời giải quyết ý nguyện của nhân dân và tạo được sự đồng thuận xã hội. MTTQVN thị xã đã tập trung chăm lo cho người nghèo, vận động được 610 triệu đồng, xây dựng 9 căn nhà đại đoàn kết, xóa nhà tạm bợ cho hộ nghèo của 2 xã điểm xây dựng nông thôn mới, trao 11 con bò giống đại đoàn kết cho hộ nghèo phát triển chăn nuôi, ổn định đời sống”.
Đi đôi với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hóa – xã hội có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều thành tựu quan trọng; các thiết chế văn hóa, thể thao được tăng cường. Các giá trị văn hóa đặc sắc như cồng chiêng và những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc được bảo tồn và phát huy thông qua các lễ hội, hội thi, hội diễn; phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được phát triển sâu rộng trong cộng đồng dân cư. Năm 2015 Tỷ lệ làng, tổ dân phố văn hóa đạt 96,36%; gia đình văn hóa đạt 89%. Mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở các cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của com em trên địa bàn. Hiện nay thị xã có 27 trường học các cấp, tăng 1 trường so với năm 2014. Chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân tốt hơn; công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được coi trọng; công tác xã hội hóa lĩnh vực Y tế được xã hội quan tâm. 
 Đạt được những thành tựu trên, đó là sự đồng thuận, thống nhất của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo, chỉ đạo của đảng bộ, UBND thị xã,  sự nỗ lực, cố gắng chung sức của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Đó là cơ sở vững chắc để thị xã Ayun Pa tiếp tục phấn đấu, tạo được những thành tựu cao hơn, toàn diện hơn trong năm 2016 .
Ông Hồ Văn Diện - Phó Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa cho biết: “Năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII, kế hoạch 5 năm (2016-2020), do đó trong năm 2016 thị xã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm phải thực hiện, đó là: thực hiện tốt chính sách kêu gọi đầu tư, thực hiện xã hội hóa một số lĩnh vực như chợ, siêu thị,… và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư sản xuất, kinh doanh vào lĩnh vực nông nghiệp, nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của thị xã; nâng cao giá trị từng loại cây trồng trên một đơn vị diện tích; phát triển sản xuất nông nghiệp, tạo bước đột phá trong việc nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm nghèo bền vững. Tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong năm 2016 xác định trọng tâm ở 02 xã Chư Băh và Ia Rtô. Tăng cường quản lý đất đai, quản lý đô thị, quản lý bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản, thực hiện có hiệu quả kế hoạch chỉnh trang đô thị năm 2016. Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định để tạo vốn đầu tư phát triển, triển khai hiệu quả công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn. Đẩy nhanh việc triển khai mô hình “ một cửa liên thông, một cửa điện tử ”, giúp người dân tiến hành giao dịch nhanh gọn, hiệu quả, hạn chế các thủ tục rườm rà. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo, y tế. Cải thiện một bước đời sống văn hóa và tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt công tác xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội”.
 
Trong quá trình thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Ayun Pa lần thứ XVIII nhiệm kỳ 2015-2020; năm 2016 Đảng bộ và chính quyền thị xã tập trung tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Huy động mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của thị xã để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng, thương mại-dịch vụ. Huy động tổng hợp các nguồn lực hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; chỉnh trang đô thị, xây dựng thị xã Ayun Pa phát triển toàn diện, trở thành vùng động lực phía Đông Nam của tỉnh./. (Bích Hương)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 34
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017