CHUYÊN MỤC

Phát huy vai trò của các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn thị xã Ayun Pa

26/11/2015
Ayun Pa là thị xã miền núi có 11 dân tộc anh em cùng sinh sống, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm gần 50% dân số toàn thị xã. Đồng bào dân tộc thiểu số sống tập trung thành làng bản trên địa bàn các xã, phường; chủ yếu là dân tộc Ja rai. Các dân tộc khác như Ba Na, Tày, Mường, Nùng, Thái, Dao, Hoa… với số dân ít, sống xen kẽ với đồng bào các dân tộc khác. Đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã có phong tục tập quán, bản sắc văn hóa riêng; song đều có chung truyền thống yêu nước, cần cù trong lao động sản xuất; đoàn kết, kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước.
DHdaibieuDTTS.jpg

Trong những năm qua, thực hiện đường lối của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, UBND thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh đầu tư phát triển về mọi mặt của đời sống xã hội, nhờ đó cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng kinh tế - xã hội có nhiều khởi sắc; văn hóa - y tế - giáo dục được cải thiện; bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc được giữ gìn và phát huy; hệ thống chính trị cơ sở được xây dựng, củng cố ngày càng vững mạnh; đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc ngày càng được nâng cao. Trong đó, đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong đồng bào dân tộc trên địa bàn thị xã đã thực sự trở thành cầu nối, góp phần quan trọng trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, giúp bà con các dân tộc thêm tin yêu và một lòng đi theo Đảng.
 
Nhận thức rõ vị trí, vai trò cũng như tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay; thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và các văn bản chỉ đạo của tỉnh; UBND thị xã Ayun Pa đã ban hành Kế hoạch, chỉ đạo phòng Dân tộc thị xã hàng năm phối hợp với UBMTTQ thị xã, Công an thị xã tổ chức  tốt công tác tập huấn cho toàn bộ người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó nhằm phát huy tối đa khả năng và điều kiện của đội ngũ này trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, vận động quần chúng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở cũng như phục vụ có hiệu quả công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
 
Để kịp thời động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 18/QĐ-TTg ngày 18/3/2011 về chính sách đối với người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Đảng ủy, chính quyền, Mặt trận TQVN và khối đoàn thể thị xã luôn coi trọng công tác dân tộc là nhiệm vụ của toàn đảng, toàn dân và của cả hệ thống chính trị.  Hàng năm, công tác bầu chọn và thực hiện các chính sách đối với người có uy tín tại 26 thôn, làng người đồng bào dân tộc thiểu số luôn được thực hiện đầy đủ và kịp thời. Đã tổ chức thăm hỏi thường xuyên và tặng quà vào các dịp: Tết cổ truyền hàng năm (hỗ trợ 400.000 đ/người/tết, là món quà ý nghĩa cho người có uy tín tổ chức vui tết đón xuân), Lúc ốm đau, hoạn nạn (hỗ trợ với số tiền 1.000.000 đồng để động viên tinh thần người có uy tín). Tổ chức Hội nghị tập huấn cho người có uy tín với các nội dung chủ yếu về tình hình kinh tế, xã hội, văn hóa, chính trị, an ninh trong vùng ĐBDTTS, tuyên truyền, kêu gọi xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Và đặc biệt đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các DTTS thị xã Ayun Pa lần thứ II năm 2014 với sự tham gia của người có uy tín trong ĐBDTTS, qua đó giúp người có uy tín phát huy vai trò trách nhiệm của mình, đồng thời giúp nâng cao bồi dưỡng kiến thức cho họ để làm tốt vai trò trách nhiệm.
 
Từ sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền; người có uy tín đã tích cực phát huy vai trò của bản thân trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc thiểu số phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phát huy thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống mới có năng suất cao vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế có hiệu quả.
 
Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín đã có những tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện cho ý chí làm chủ của nhân dân. Người có uy tín thực sự là cầu nối chuyển tải tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số đến với các cấp chính quyền, đồng thời tham gia đóng góp thiết thực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; xây dựng lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội. Ngoài ra, với vốn hiểu biết phong phú, nhất là về phong tục, tập quán và bản sắc văn hóa dân tộc mình các già làng, trưởng bản, người có uy tín còn phát huy vai trò quan trọng trong việc gìn giữ, phát huy phong tục truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình, đồng thời xóa bỏ các tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan; tích cực động viên con cháu phấn đấu vươn lên trong học tập.
Nhìn lại một giai đoạn triển khai thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; Cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, xã hội trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã có nhận thức sâu sắc hơn về vị trí, tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội ở cơ sở. Đội ngũ những người có uy tín đã góp phần tích cực trong việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, giải quyết những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; vận động, tổ chức đồng bào thực hiện tốt đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào ở địa phương. Đây là tiền đề quan trọng trong việc củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thị xã./. (Ngọc Nhật)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 28
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017