CHUYÊN MỤC

Bôn Rưng Ma Nin – Điểm sáng trong công tác Mặt trận

21/11/2015
Năm 2015, Ban công tác mặt trận Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol, thị xã Ayun Pa đã tích cực tuyên truyền vận động bà con trong Bôn thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân đoàn kết xây dựng quy ước, hương ước, nếp sống văn hóa. Các thành viên trong Bôn luôn gương mẫu đi đầu thực hiện các phong trào để bà con học và làm theo. 
Bon-Rung-Ma-Nin-Diemsang2015.jpg

Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol có 145 hộ, với trên 712 nhân khẩu, 100% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, hầu hết là người Jarai, sản xuất nông nghiệp là chính; bà con luôn tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính quyền; nên công tác vận động của bôn gặp nhiều thuận lợi, bà con tích cực hưởng ứng tham gia ngay. Ông Ksor Tuân – Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Ia Rbol nhận xét: “Năm qua Ban công tác mặt trận Bôn Rưng Ma Nin đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức nhân dân, chấp hành đúng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào địa phương, thi đua lao động sản xuất, gương mẫu thực hiện hương ước, qui ước, xây dựng khu dân cư văn hóa, nông thôn mới, bảo vệ an ninh tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương”. Ông Tuân khẳng định kết quả đạt được nổi bật như trên, truớc hết Ban công tác mặt trận Bôn Rưng Ma Nin luôn có sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối kết hợp của chính quyền và đặc biệt là sự nỗ lực phấn đấu của các thành viên. Lợi thế là người địa phương tại chỗ, các thành viên Ban công tác mặt trận Bôn Rưng Ma Nin triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, vận động, thể hiện qua ngôn ngữ tiếng địa phương mình, nên bà con nghe được, hiểu và nhận thức sâu sắc hơn, qua đó bà con trong Bôn đã chấp hành đúng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hưởng ứng tham gia tích cực các phong trào địa phương. Ông Nay Bim – Nguyên Chủ tịch HĐND xã Ia Rbol cho biết: “lợi thế là người địa phương tại chỗ, hầu hết cán bộ và các thành viên Ban công tác mặt trận Bôn đã kết hợp hai thứ tiếng kinh và Ja rai, để thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt công tác hòa giải đã phát huy hiệu quả; góp phần đảm bảo an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội ở địa bàn dân cư.” Để thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, Ban công tác mặt trận Bôn Rưng Ma Nin đã duy trì chế độ họp thường xuyên định kỳ vào ngày 18 và tham gia giao ban với mặt trận xã vào ngày 25 hàng tháng; căn cứ tình hình thực tế của Bôn, xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện các Nghị quyết của Chi bộ đề ra; thường xuyên tham gia các lớp tập huấn nghiệp vụ do UBMTTQ Việt Nam thị xã Auyn Pa tổ chức hàng năm; phân công mỗi thành viên phụ trách từ 10-20 gia đình; xây dựng được hương ước, quy ước để thực hiện; thường xuyên tuyên truyền vận động nhân nhân dân tích cực thực hiện tốt các nội dung và tiêu chí của cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; kết quả đến nay đã có trên 55% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, hàng năm có từ 5 đến 10 gia đình được công nhận gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc; từ năm 2004 đến nay Bôn luôn duy trì và giữ vững danh hiệu Bôn văn hóa. Nhờ vậy an ninh trật tự được đảm bảo, những mâu thuẫn phát sinh trong nội bộ nhân dân được giải quyết, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, mở rộng, tình làng nghĩa xóm được gắn kết chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận Bôn Rưng Ma Nin còn tham gia vận động các tầng lớp nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập; tham gia các công trình phúc lợi xã hội, xây dựng NTM, hiến đất làm đường giao thông, kết quả đến nay bà con đóng góp tiền ngày công cả hiến đất làm được 4.700 mét bê tông GTNT; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm; phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau về giống, vốn, kinh nghiệm để phát triển sản xuất; nhắc nhở lớp thanh niên phải chịu khó lao động sản xuất để có cuộc sống ổn định, đã có nhiều hộ đã biết tiết kiệm trong chi tiêu, sử dụng vốn vay đúng mục đích, tăng gia sản xuất, phát triển chăn nuôi, từ nghèo đã vươn lên khá, giàu, tiêu biểu như hộ gia đình ông bà: Rcom Ngai, Nay H’ Wer, Nay H’ Jue… có thu nhập khá, bình quân trên 50 triệu đồng/năm. Bên cạnh việc phát triển kinh tế, bà con trong Bôn còn tích cực tham gia các cuộc vận động xây dựng các quỹ “Ngày vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, phòng chống thiên tai … do các cấp mặt trận phát động. Ông Nguyễn Thành Nuôi - Phó Chủ tịch UBMTTQVN Tỉnh Gia Lai nhận xét: “Có thể xem đây là mô hình để các địa phương vận dụng vào điều kiện cụ thể vào cơ sở địa phương mình. Đáng quí là cán bộ Ban công tác mặt trận Bôn  Rưng Ma Nin là người địa phương, nhưng rất thuần công việc; có lợi thế trong công tác tuyên truyền vận động, phối hợp chặt chẽ cả hệ thống chính trị - Đảng, Chính quyền, Mặt trận, đoàn thể rất rõ ràng; đáng ghi nhận.
 
Với việc nâng cao chất lượng hoạt động và kết quả đạt được nổi bật trên, Bôn Rưng Ma Nin, xã Ia Rbol thực sự là một trong những điểm sáng trong công tác Mặt trận cở sở năm 2015 tại thị xã Ayun Pa./. (Ái Nghĩa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 11
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017