CHUYÊN MỤC

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 của thị xã Ayun Pa tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng

17/11/2018
Ngày 16/11/2018, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018 và xây dựng kế hoạch công tác năm 2019. Trong năm 2018, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã Ayun Pa tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.

 
HNtongketnam2018-TC.jpg

Trong năm 2018, tình hình kinh tế thị xã tiếp tục được duy trì ở mức tăng trưởng khá và ổn định, tổng giá trị sản xuất năm 2018 (theo giá so sánh năm 2010) đạt 2.811,7 tỷ đồng, đạt 100,2% kế hoạch, tăng 8,16% so với cùng kỳ, trong đó: Nông - lâm - ngư nghiệp tăng 4,8% so với cùng kỳ, công nghiệp - xây dựng tăng 7,9% so với cùng kỳ, thương mại - dịch vụ tăng 9,9% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch phù hợp.

Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.101,5 ha, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 1% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 22.510,6 tấn, đạt 100,8% kế hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ. Phần lớn các loại cây trồng có diện tích, năng suất đều bằng và cao hơn kế hoạch đã đề ra. Tổng đàn bò đạt 12.304 con, tăng 7,5% so với cùng kỳ; đàn lợn đạt 12.810 con, tăng 4,9% so với cùng kỳ; đàn gia cầm đạt 78.200 con, tăng 4,3% so với cùng kỳ.
Giá trị sản xuất công nghiệp luôn duy trì được mức tăng trưởng ổn định và cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 đạt 1.495 tỷ đồng, đạt 103,1% kế hoạch, tăng 8,3% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ năm 2018 đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 105,8% kế hoạch, tăng 18,37% so với cùng kỳ.  

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 57,350 tỷ, đạt 100% so với dự toán tỉnh giao và dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 106,31% so với dự toán tỉnh giao và dự toán Hội đồng nhân dân thị xã giao.
Các công trình, dự án thuộc kế hoạch năm 2018 đã được phân bổ vốn đầu tư kịp thời, đúng quy định. Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường kiểm tra, giám sát đầu tư để triển khai công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Thường xuyên chỉ đạo, điều hành quyết liệt, huy động sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể, xã, phường trong việc thực hiện công tác thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng để kịp thời triển khai các dự án, chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.
Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ; thị xã đã có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới (xã Ia Rtô) và hiện đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị tỉnh đánh giá, thẩm định, công nhận xã Ia Rbol đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường, khoáng sản được triển khai đúng quy định. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực tiếp tục được tăng cường.

Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố và phát triển, công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ayun Pa và các Trạm y tế xã, phường được thực hiện nghiêm túc, tinh thần phục vụ bệnh nhân có nhiều chuyển biến. Mạng lưới trường lớp, quy mô giáo dục đào tạo tiếp tục phát triển ở các cấp học, đáp ứng nhu cầu học tập của Nhân dân trên địa bàn; đã chỉ đạo triển khai thực hiện tốt việc hoàn thành chương trình năm học 2017-2018 của các trường học, tập trung chỉ đạo công tác kiểm tra, đánh giá chất lượng học kỳ II và cả năm học đúng thời gian quy định; tập trung rà soát nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học trong năm học mới 2018-2019. Các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn nghệ mừng Đảng mừng Xuân, kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đất nước, của tỉnh và thị xã được tổ chức chu đáo. Triển khai thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã. Quan tâm chỉ đạo và thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách, người có công theo quy định. Công tác giảm nghèo được thực hiện có hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 5,6%.

Công tác quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác cải cách hành chính được triển khai đồng bộ và có hiệu quả. UBND thị xã đã chỉ đạo, xây dựng và hoàn thiện các đề án về kiện toàn, sắp xếp bộ máy các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Công tác tư pháp, thanh tra tiếp tục được thực hiện theo đúng quy định. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư được quan tâm thực hiện. Công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng. Năng lực quản lý, điều hành và trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan quản lý nhà nước, tác phong, lề lối làm việc của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức ngày càng được nâng cao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, tại Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã cùng các cơ quan, đơn vị đã nghiêm túc và thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề còn tồn tại liên quan đến công tác trồng rừng, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, quản lý và bảo rừng, quản lý đô thị...

Chỉ đạo kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ từ nay cho đến hết năm 2018 để hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch, đồng thời các cơ quan, đơn vị cần chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại trong năm 2018 để xây dựng và triển khai thực hiện tốt chương trình, kế hoạch công tác năm 2019./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 20
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017