CHUYÊN MỤC

Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ KT-XH-ANQP năm 2012

22/12/2011
Hội nghị Tổng kết công tác năm 2011 và triển khai nhiệm vụ KT-XH-ANQP năm 2012 của UBND thị xã Ayun Pa đã diễn ra tại Hội trường UBND thị xã vào sáng ngày 14/12/2011 dưới sự chủ trì của đ/c Nay Nam – Phó Chủ tịch UBND thị xã. Về dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành và UBND các xã, phường.


Năm 2011 trên phạm vi cả nước, trong đó có thị xã Ayun Pa chịu ảnh hưởng của tình hình kinh tế thế giới, lạm phát tăng, dịch bệnh xảy ra rãi rác. Song, được sự chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, lãnh đạo Thị ủy, sự giám sát của HĐND, sự phối hợp UBMTTQ và các đoàn thể, UBND thị xã đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp thực hiện nhiệm vụ, kinh tế duy trì được tốc độ tăng trưởng, các lĩnh vực văn hóa xã hội được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cụ thể đạt kết quả như: 
- Về lĩnh vực kinh tế: Tổng diện tích gieo trồng: 7.372 ha, đạt 103,74% so với kế hoạch và tăng 10,97% so với cùng kỳ; Sản lượng lương thực có hạt: 17.995 tấn, đạt 106,04% so với kế hoạch và tăng 8,10% so với cùng kỳ; Tổng đàn gia súc có 19.008 con, gia cầm có 63.195 con. Giá trị SXCN tính theo giá cố định: 225.700 triệu đồng, đạt 103% so với kế hoạch và tăng 7,3% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ theo giá cố định là 236,5 tỷ đồng, tăng 9,73% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư XDCB: 48.464 triệu đồng, đạt 110,30% so với kế hoạch và tăng 8,0% so với cùng kỳ. Năm 2011 thị xã đã triển khai tổng số 87 công trình (trong đó 27 công trình thanh toán nợ, 10 công trình chuyển tiếp, 39 công trình khởi công mới, 11 công trình năm 2010 chuyển sang, đã hoàn thành đưa vào sử dụng 29 công trình); tổng thu ngân sách tại địa phương: 115.856 triệu đồng, đạt 87,7% so với kế hoạch ...
- Về lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tổng số lần khám chữa bệnh 63.868 lượt người, trong đó 22.080 lần khám BHYT, 3.035 lần khám cho trẻ em dưới 6 tuổi, 37.453 lần khám cho người nghèo, 1.636 lần khám cho bệnh nhân nghèo và DTTS; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT 530/764 học sinh, đạt 69,4%, tăng 5,5% so với cùng kỳ. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được triển khai, đến cuối năm 2011 thị xã có 47/55 làng văn hóa chiếm tỷ lệ 85,4%, có 5.956/7.980 gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 75,6% và có 33/55 công sở văn hóa. Chi trả kịp thời các đối tượng chính sách, người có công, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chi trả trợ cấp cho 180 đối tượng người có công cách mạng với số tiền 1.784,874 triệu đồng, 915 đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội với số tiền 1.637,86 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo 11,5%; các chương trình 135, 167 đã được triển khai và hoàn thành. 
- Về lĩnh vực nội chính: Tình hình an ninh chính trị cơ bản ổn định đảm bảo, quốc phòng được củng cố và giữ vững; Bổ nhiệm vào ngạch công chức, viên chức Nhà nước 33 cán bộ, tuyển dụng và phân công nhiệm vụ cho 53 CBCC-VC, điều động 23 CC-VC; công tác tiếp dân được duy trì có 138 lượt người đến khiếu nại, phản ánh về việc tranh chấp đất…đã giải quyết 26 đơn thuộc thẩm quyền. Năm 2011 thị xã đã tổ chức được 82 đợt tuyên truyền và phổ biến văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như: Luật đất đai, Luật Giao thông.v.v..
Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn các mặt hạn chế như: Kinh tế tăng trưởng chưa đều, chưa tạo được bước đột phá để phát triển, các vấn đề văn hóa – xã hội chuyển biến chậm chưa đáp ứng nhu cầu trong giai đoạn mới; công tác quản lý xây dựng nhà ở, quản lý các công trình đô thị chưa xứng tầm với sự phát triển của thị xã; tiền thuế thu các doanh nghiệp và thuế nhà đất vẫn tồn đọng; công tác quản lý tài nguyên rừng, khoáng sản vẫn chưa chặt chẽ, chưa tuân thủ quy định của pháp luật. 
Phát biểu kết luận chỉ đạo Hội nghị đ/c Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nay Nam nhấn mạnh: Cần tập trung mọi nguồn lực và thực hiện đồng bộ các giải pháp để đầu tư tạo ra bước phát triển nhanh và bền vững về kinh tế; chú trọng đầu tư ngành công nghiệp, nhất là những ngành có lợi thế cạnh tranh cao và có tiềm năng phong phú; tiếp tục đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 15,7% trở lên; tập trung thực hiện quy hoạch, kêu gọi đầu tư vào cụm công Ia Sao; tăng cường công tác thu ngân sách để đảm bảo chi cân đối phát triển, nâng tổng thu ngân sách trên địa bàn: 35.460 tỷ đồng (tăng 34,98% so với CK); tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm xuống còn 1,35%, giảm tỷ lệ hộ đói nghèo xuống còn 9%; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; phấn đấu đạt tỷ lệ làng văn hóa lên 90%...; quan tâm chăm sóc các đối tượng chính sách và các trường hợp trẻ em mồ côi, người già yếu, tàn tật, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 05 tuổi < 8%…Tăng cường thực hiện phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tại các cơ quan Nhà nước; tiếp tục xây dựng chương trình nông thôn mới. 
Hội nghị kết thúc trong không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đạt kết quả cao./. (Ngọc Thảo)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017