CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

25/02/2018
Năm 2017, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, các xã, phường triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tăng cường củng cố tiềm lực quốc phòng, giữ vững và ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Theo đó, thị xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ các cấp, giáo dục quốc phòng cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thị xã; Chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt việc kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh, gắn quốc phòng với an ninh, quốc phòng an ninh với kinh tế, xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nòng cốt để xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng, căn cứ hậu phương và các khu vực quân sự; Thực hiện có hiệu quả các biện pháp về xây dựng, bảo vệ tiềm lực quốc phòng của địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong khu vực phòng thủ; Chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang thị xã vững mạnh về chính trị có độ tin cậy cao, 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với công tác động viên quân đội; Chỉ đạo làm tốt công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ từ thị xã đến xã, phường năm 2017, thực hiện đúng quy trình, nguyên tắc trong tuyển quân, giao quân 71/71 công dân đạt 100% chỉ tiêu; Chỉ đạo công tác sơ tuyển khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2018 chặt chẽ đúng quy trình đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân và thanh niên về Luật Nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm nghĩa vụ của công dân trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự; Thường xuyên sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đảm bảo thực hiện chặt chẽ, kịp thời; Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp đúng, đủ theo quy định, có tỷ lệ 2,07% so với dân số, từng bước nâng cao chất lượng và độ tin cậy; Bảo đảm ngân sách cho công tác quân sự, quốc phòng địa phương theo quy định. Chỉ đạo quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, đúng nguyên tắc, bảo đảm chế độ, chính sách và kinh phí hoạt động của dân quân tự vệ, dự bị động viên kịp thời, đúng quy định của pháp luật hiện hành…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong năm 2017 việc thực hiện một số nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương của thị xã còn có một số tồn tại, hạn chế như việc chấp hành chế độ trực chỉ huy có nơi, có lúc chưa thường xuyên; việc chấp hành thực hiện các quy định của Luật nghĩa vụ quân sự chưa nghiêm, còn có tình trạng công dân chống, trốn khám sức khỏe; công tác phổ biến, giáo dục kiến thức quốc phòng và an ninh chưa thật sự hiệu quả….

HoinghiQSQPĐP2017-TC.jpg

Xác định năm 2018 là năm bản lề, năm quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh của thị xã, do đó, tại Hội nghị tổng kết vừa qua, đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan, đơn vị và Ủy ban nhân dân các xã, phường phải khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ còn tồn đọng của năm 2017, có kế hoạch, biện pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ năm 2018 đạt hiệu quả cao; đồng thời giao nhiệm vụ cho Ban Chỉ huy quân sự thị xã cần chủ động phối hợp với các phòng, ban xây dựng kế hoạch, nội dung tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã chỉ đạo luyện tập sẵn sàng chiến đấu và diễn tập phòng chống lụt bão theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho Ủy ban nhân dân xã Ia Rbol, phường Sông Bờ đúng kế hoạch. Tập trung xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, chú trọng xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường nâng cao năng lực làm tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp về lãnh đạo, chỉ đạo thực nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chi bộ quân sự trong sạch vững mạnh, hoạt động đúng chức năng nhiệm vụ.  Đề nghị Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã và xã, phường rà soát, đăng ký, quản lý chặt chẽ các đối tượng đã qua và chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, chỉ đạo các phòng ban tham mưu cho Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã cử các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức đạt chỉ tiêu. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, hệ thống chính trị các cấp để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực./. (Thanh Duy – Văn phòng HĐND-UBND thị xã).

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 43
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017