CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổng kết 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII) về công tác dân vận trong tình mới

11/09/2012
Thị ủy Ayun Pa vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm triển khai thực hiện công tác dân vận trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa XII). 

Qua triển khai Nghị quyết các cấp ủy Đảng, Mặt trận, cơ quan, các đoàn thể và cán bộ, đảng viên đều quán triệt và nhận thức đúng đắn về ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận. 


Phần lớn cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ làm công tác dân vận đều làm tốt vai trò gương mẫu, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ đã triển khai lồng ghép các nội dung quy chế cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, nhân dân đã nhận thức rõ hơn quyền làm chủ của mình, từ đó tích cực tham gia các hoạt động xây dựng địa phương ngày càng vững mạnh.

Dchi-Chau-ngoc-tuan-(1).jpg

Việc thực hiện các chính sách kinh tế - xã hội, đặc biệt là các chính sách an sinh, chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết các vấn đề bức xúc của xã hội, được quan tâm thường xuyên. Tính đến năm 2012, toàn thị xã đã vận động xây dựng được 2.310.160.000 đồng quỹ “Ngày vì người nghèo”, 521.038.000 đồng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; qua đó đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 159 căn nhà đại đoàn kết cho người nghèo, giúp đỡ các gia đình chính sách, ủng hộ các gia đình bị thiên tai 610.521.000 đồng. 
 
Kết quả thực hiện công tác dân vận chính quyền trong 10 năm qua cũng đã có nhiều tiến bộ rõ nét; công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục hoàn thiện theo cơ chế một cửa liên thông, bước đầu mang lại hiệu quả thiết thực, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là công tác dân vận một số nơi còn xem nhẹ, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho nhân dân chưa cao, dẫn đến các phong trào hành động cách mạng của quần chúng chưa đều, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ còn yếu, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chưa kịp thời giải quyết những khiếu nại, tranh chấp của nhân dân… Xác định công tác dân vận là một trong những công tác trọng tâm của Đảng.
 
Để tiếp tục làm tốt công tác dân vận trong thời gian tới, BTV thị ủy Ayun Pa đã chỉ đạo các cấp Ủy đảng tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, đa dạng hoá các hình thức vận động tập hợp quần chúng, lấy mô hình phát triển sản xuất nâng cao đời sống của nhân dân làm nền tảng. Căn cứ vào các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tập trung chăm lo lợi ích và phát huy các nguồn lực của quần chúng, giải quyết thoả đáng các nguyện vọng, nhu cầu và lợi ích chính đáng của nhân dân. Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội của Đảng bộ thị xã; tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền trong sạch vững mạnh./. (Ái Nghia) 
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017