CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2018

06/07/2018
Nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua thị xã Ayun Pa đã triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. Nằm trong chuỗi các hoạt động đó, vừa qua, tại Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành năm 2018 đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thị xã. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thị xã; các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và một số cán bộ, công chức phụ trách.
HoinghiPBVBPLmoi2018-TC.jpg

Trong thời gian 01 ngày, các báo cáo viên là lãnh đạo phòng Tài chính – KH, phòng Quản lý đô thị, lãnh đạo Hạt kiểm lâm, Lãnh đạo phòng Tư pháp đã tiến hành phổ biến, quán triệt các quy định mới của Luật quản lý công nợ năm 2017; Luật Quy hoạch năm 2017; Luật Lâm nghiệp năm 2017; Luật tiếp cận thông tin năm 2016. Luật quy định rõ: Luật quản lý công nợ năm 2017 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2018, Luật này được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2017. Luật quy định về quản lý nợ công, bao gồm hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công; Nợ công quy định tại luật này bao gồm nợ Chính phủ, nợ được Chính phủ bảo lãnh, nợ chính quyền địa phương. Luật này được áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động vay, sử dụng vốn vay, trả nợ và nghiệp vụ quản lý nợ công. 
Luật Quy hoạch năm 2017, Ngày 24/11/2017, Quốc Hội đã ban hành Luật quy hoạch số 21/2017/QH14; Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2019; Luật này quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch; Luật này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.
Luật Lâm nghiệp năm 2017. Luật này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. Luật này quy định về quản lý, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng; chế biến và thương mại lâm sản…
Luật tiếp cận thông tin năm 2016. Luật tiếp cận thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Về nội dung, Luật gồm 5 chương với 37 điều. Luật này quy định về việc thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân, nguyên tắc, trình tự, thủ tục thực hiện quyền tiếp cận thông tin, trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan nhà nước trong việc bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân và Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2018…
 
Bên cạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, Hội nghị cũng đã quán triệt các văn bản trên đến các cơ quan, đơn vị, xã, phường, trên cơ sở đó theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao để triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định mới của pháp luật tại cơ quan, đơn vị, và UBND các xã, phường quản lý.
Thông qua đợt triển khai lần này nhằm nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức nghiên cứu, tìm hiểu về pháp luật, tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức và cán bộ, công chức tiếp cận và triển khai trong hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Góp phần đưa pháp luật vào cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 6
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017