CHUYÊN MỤC

Ngành VHTT thị xã Ayun Pa tổng kết năm 2012, phương hướng-nhiệm vụ năm 2013

12/12/2012

Từ ngày thành lập thị xã Ayun Pa, dưới ánh sáng Nghị quyết Trung ương 5, khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai – thị xã Ayun Pa, 


là kim chỉ nam cho hướng hoạt động và mục tiêu phấn đấu của đội ngũ ngành VHTT trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, cùng với cả nước, ngành VHTT Ayun Pa đã không ngừng tăng cường công tác quản lý nhà nước, các hoạt động văn hóa văn nghệ, cùng với các chương trình hoạt động sôi nổi, phong phú, thiết thực rộng khắp từ thị xã đến cơ sở đã tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, hoạt động VHTT thị xã đã có những bước khởi sắc và phát triển đáng ghi nhận.
 
Sáng ngày 10/12/2012, tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã, phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác văn hóa - thông tin năm 2012, phương hướng - nhiệm vụ năm 2013. Tới dự và chỉ đạo hội có đồng chí Hồ Văn Diện – Thị ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành của thị xã có liên quan, lãnh đạo UBND – cán bộ VHTT các xã - phường, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo và cán bộ, nhân viên toàn ngành Văn hóa và Thông tin đã về dự.   TK-NganhVHTT.JPG
Năm 2012 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo của Thị ủy - UBND thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của của các cơ quan có liên quan, UBND các xã - phường cùng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm phấn đấu của đội ngũ cán bộ lãnh đạo và nhân viên trong toàn ngành phong trào thi đua yêu nước Ngành Văn hóa & Thông tin thị xã đã có những chuyển biến tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ lãnh đạo và nhân viên về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của các phong trào thi đua của ngành. Nhiều gương điền hình tiên tiến từ cơ sở đã được đề nghị HĐ TĐKT các cấp biểu dương, khen thưởng kịp thời đã phát huy tác dụng thiết thực, làm nòng cốt cho phong trào thi đua của ngành và các địa phương.
 
Phát biểu chỉ đạo hội nghị đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao thành tích của ngành đạt được trong năm 2012 đồng thời chỉ đạo ngành trong năm 2013 cần triển khai toàn diện các nhiệm vụ của ngành trên tất cả các lĩnh vực, trong đó cần chú trọng hướng mạnh về cơ sở, đẩy mạnh phát triển sự nghiệp Văn hóa - TDTT,  phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa - thông tin và du lịch trên địa bàn thị xã; tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp và công cuộc cải cách hành chính.
Tại Hội nghị, BCĐ ”Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thị xã đã khen thưởng cho 24 hộ gia đình tiêu biểu năm 2012 và phòng VHTT đã khen thưởng cho 4 cán bộ VHTT xã – phường xuất sắc trên địa bàn thị xã. Ngoài ra, Phòng cũng tặng giấy khen cho 5 vận động viên có thành tích xuất sắc trong năm 2012. (Đỗ Thuận)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017