CHUYÊN MỤC

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá công tác bình đẳng giới năm 2017 và triển khai những nhiệm vụ trong tâm năm 2018

29/03/2018
Thực hiện Công văn số 232/SLDTBXH-BVCSTE ngày 26/3/2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai về việc tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác Bình Đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2018.
Ngày 28/3/2018, đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ của tỉnh, đồng chí Trần Thị Hoài Thanh - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh - Phó Trưởng ban thường trực đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh nhằm đánh giá công tác bình đẳng giới năm 2017 và triển khai những nhiệm vụ trong tâm năm 2018.

Trong năm 2017, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Cấp ủy, chính quyền và nhất là trong công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động. Các cấp Lãnh đạo luôn tạo điều kiện thuận lợi trong các lĩnh vực như: Giáo dục và đào tạo, Văn hóa thông tin, kinh tế, lao động,…; tạo cơ chế thông thoáng để khuyến khích phát triển các cơ sở kinh doanh, sản xuất nhằm tạo nhiều việc làm mới cho người lao động, theo đó các doanh nghiệp đã chủ động giải quyết việc làm cho lao động nữ nhằm tạo thu nhập cho người lao động nói chung và lao động nữ nói riêng; đây là một trong những vấn đề trọng tâm luôn được sự quan tâm đặc biệt của các cấp lãnh đạo.
 
HNTTbinhdanggioi2018.jpg

Công tác phối hợp giữa Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ với các cơ quan, đơn vị đã mang lại những kết quả thiêt thực cụ thể như: bảo đảm bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; Tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn, phụ nữ người dân tộc thiểu số (Số phụ nữ là chủ hộ nghèo được vay vốn tại Ngân hàng chính sách: 81.143 hộ với số tiền 1.805 tỷ đồng), Lực lượng lao động nữ: 419.057/852.630 người (chiếm 49,15%);  Số doanh nghiệp có phụ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý: 528/3.703 người (chiếm 14,23%); Tỷ lệ nữ tham gia làm việc trong nền kinh tế qua đào tạo: 10,70%. Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Các cấp thường xuyên chú trọng đến công tác cán bộ nữ, từ khâu quy hoạch (Số lượng nữ tham gia cấp ủy: cấp tỉnh 8/55 người, cấp huyện 117/744 người,cấp xã 961/5.636 người ; Số lượng nữ tham gia Hội đồng nhân dân các cấp: cấp tỉnh 23/80 người, cấp huyện 167/606 người, cấp xã 1.604/5.985 người), đào tạo, bồi dưỡng nữ (Tiến sĩ 2/11 người, Thạc sĩ 254/402 người), bố trí, sắp xếp, đề bạt cán bộ đều đảm bảo tỷ lệ cán bộ nữ theo quy định.  Số lượng nữ tham gia các khóa đào tạo lý luận chính trị, quản lý hành chính nhà nước được  quan tâm. Trong tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe: Thực hiện tốt các chính sách đối với lao động nữ khi ốm đau, thai sản, đồng thời tuyên truyền, vận động nữ công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe bản thân và người thân trong gia đình, chất lượng dân số ngày càng được tăng cao. Mạng lưới y tế, cơ sở vật chất y tế được chú trọng đầu tư, cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân nói chung, phụ nữ và trẻ em nói riêng.
 
Riêng Thị xã Ayun Pa, hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong năm 2017 đã đạt được những kết quả như: sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã có niều chuyển biến tích cực. Các chính sách về giới, bình đẳng giới được thể hiện rõ trong việc quy hoạch, đào tạo đội ngũ cán bộ nữ, ngày càng nhiều cán bộ nữ được bổ nhiệm giữ những chức vụ chủ chốt trong cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội là 75/224 người, chiếm 33,48%. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nữ luôn được các cấp, các ngành quan tâm; tạo điều kiện hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế gia đình dưới nhiều hình thức; do đó đời sống vật chất cũng như tinh thần của phụ nữ ngày một nâng lên rõ rệt; công tác chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ cũng luôn được quan tâm; tỷ lệ trẻ em gái đi học ngang bằng với trẻ em trai trong mỗi gia đình.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác như: vì đây là một lĩnh vực cần sự phối kết hợp giữa cơ quan, ban ngành, đoàn thể và các xã, phường và mỗi gia đình... nhưng cơ quan Thường trực của Ban biên chế ít, không ổn định, nhiệm vụ chuyên môn nhiều, vì vậy công tác tham mưu triển khai, tổ chức thực hiện kế hoạch chưa đi vào chiều sâu. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đình chưa được thường xuyên và rộng khắp, đối tượng tuyên truyền chủ yếu tập trung trong các cơ quan, cán bộ, đảng viên, các câu lạc bộ. Vì vậy, việc tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên liên tục trong cộng đồng dân cư nhất là đối tượng nam giới còn nhiều hạn chế..., phân tích giới trong xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch hoạt động thuộc ngành, địa phương mình quản lý. Việc chỉ đạo, bố trí công chức tham mưu thực hiện công tác bình đẳng giới nên việc tổ chức, triển khai thực hiện, thu thập thông tin, số liệu, báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới còn gặp nhiều khó khăn. Đời sống của một bộ phận phụ nữ còn khó khăn, nhất là phụ nữ dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; nhận thức của xã hội và bản thân phụ nữ về bình đẳng giới còn hạn chế. Phụ nữ ở những vùng sâu, vùng xa ít có cơ hội tiếp cận thông tin từ đó dẫn đến khoảng cách về giới vẫn còn tồn tại trong việc tiếp cận các dịch vụ cơ bản; phụ nữ và trẻ em gái thuộc hộ nghèo, dân tộc thiểu số ít có cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe; vấn đề tảo hôn, nạn phân biệt đối xử với  phụ nữ và trẻ em gái vẫn còn xảy ra.
 
Trong năm 2018, nhằm triển khai thực hiện tốt các công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh đề nghị các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền sâu rộng về công tác bình đẳng giới, Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng chống bạo lực gia đinh, các gương điển hình tiêu biểu hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ  trong mọi lĩnh vực. Quan tâm tới công tác tuyên truyền để làm thay đổi và nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và nhiệm vụ của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ  ở các Sở, Ban, ngành, các địa phương. Nghiên cứu, xây dựng và triển khai có hiệu quả công tác quy hoạch cán bộ, trong đó quy hoạch cán bộ nữ đồng thời thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ theo yêu cầu chuẩn hóa cán bộ, có đủ năng lực phẩm chất để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo nguồn cán bộ cho những năm tiếp theo./. (Thịnh NP-Phòng Lao động Ayun Pa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 9
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017