CHUYÊN MỤC

Hội nghị Ký kết công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực UBMTTQVN thị xã năm 2019

27/12/2018
Vừa qua, tại trụ sở HĐND-UBND thị xã đã diễn ra Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện Quy chế phối hợp năm 2018 và chương trình công tác năm 2019 và ký kết công tác phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã. Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã.

 
HNkyketcongtacphoihop2019-TC.jpg

Theo dự thảo báo cáo sơ kết trong năm 2018, Hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng kể. HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công…Cụ thể, đã phối hợp thực hiện công tác tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn thị xã tích cực tập hợp đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết các tầng lớp nhân dân ở khu dân cư, thông qua các hoạt động “Ngày cơ sở thứ Năm” để thực hiện các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo”, cuộc vận động “Ayun Pa chung sức xây dựng nông thôn mới…

Thường trực HĐND, UBND thị xã đã chỉ đạo chính quyền các xã, phường và thôn, tổ dân phố phối hợp với Mặt trận cùng cấp đẩy mạnh công tác giáo dục, vận động nhân dân xây dựng khối đại đoàn kết trên địa bàn; các Ban của HĐND, các ngành chuyên môn của UBND đã tích cực phối hợp với Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã trong việc giám sát, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cơ quan, đơn vị và các xã, phường trên địa bàn thị xã.
Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp triển khai thực hiện định kỳ, tập trung trước và sau kỳ họp Quốc hội, HĐND các cấp thường kỳ. Cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thị xã phối hợp với Thường trực HĐND và UBND thị xã đã huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, phát huy mọi nguồn lực trong cộng đồng dân cư, được đông đảo cán bộ, nhân dân, các nhà hảo tâm, các Doanh nghiệp trong và ngoài thị xã hưởng ứng tích cực, đã xây dựng 14 căn nhà đại đoàn kết góp phần xóa nhà tạm bợ cho 14 hộ nghèo và sửa chữa 07 căn nhà bị hư hỏng cho hộ nghèo tại xã Ia Rbol, xã Chư Băh, xã Ia Sao; phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, nhà nước và nhân dân cùng làm đã được các cấp, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện. Công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm; HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thị xã chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh với luận điệu xuyên tạc về dân tộc, tôn giáo, nhân quyền của các thế lực thù địch…

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND, UBND và Uỷ ban MTTQ thị xã năm 2019, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVIII. Các cơ quan phối hợp thực hiện tốt một số nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác như:
Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ gìn trật tự ATXH trên địa bàn thị xã; Đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo phát huy dân chủ của nhân dân, vừa bảo đảm trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và các cơ quan nhà nước có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri; Tổ chức đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh”; đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” để tập trung hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tại xã Chư Băh, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số” để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững và các chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề năm 2019, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong nhân dân và trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân chấp hành nghiêm túc pháp luật của nhà nước; Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ; phối hợp tổ chức có hiệu quả các kỳ họp HĐND, các phiên họp Thường trực HĐND và các phiên họp thành viên UBND thị xã; hoạt động chất vấn, giải trình tại các phiên họp Thường trực HĐND thị xã; Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của Uỷ ban MTTQ với HĐND, UBND thị xã; Thường trực HĐND, UBND thị xã chủ động gửi văn bản dự thảo Nghị quyết của HĐND thị xã, các chương trình, kế hoạch, đề án, quyết định của UBND thị xã có liên quan đến đời sống nhân dân đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã để thực hiện chức năng phản biện xã hội; phát huy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân; Chính quyền các cấp tạo mọi điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và xã, phường hoạt động, đảm bảo thực hiện Quy chế phối hợp đã đề ra…/. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 15
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017