CHUYÊN MỤC

Ayun Pa với công tác xóa đói giảm nghèo

16/10/2012

Với quan điểm phát triển kinh tế phải gắn liền với an sinh xã hội, giảm nghèo được coi là công tác trọng tâm của thị xã Ayun Pa. Theo số liệu thống kê năm 2011, dân số toàn thị xã có 7.849 hộ dân, với gần 36.612 nhân khẩu.


Nếu như đầu năm 2011, áp dụng điều tra theo tiêu chí mới, tổng số hộ nghèo trên địa bàn thị xã là 1.244 hộ chiếm tỷ lệ 15,85% thì đến cuối năm 2011 số hộ nghèo còn 896 hộ, chiếm 11,42%. Như vậy tỷ lệ giảm nghèo của thị xã có xu hướng giảm dần, phấn đấu cuối năm 2012 sẽ giảm hộ nghèo còn 10,22% so với tổng số hộ toàn thị xã; đồng thời mỗi năm thị xã đăng ký giảm tỷ lệ hộ nghèo trong giai đoạn 2011-2015 từ 1-2%/năm. Để có được kết quả trên, chính quyền và nhân dân thị xã đã đồng lòng nỗ lực, tích cực thực hiện những cách làm rất hữu hiệu.
 
Điểm nổi bật của công tác xóa đói giảm nghèo trong những năm qua của thị xã là sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, đoàn thể, cá nhân và doanh nghiệp trong công tác xóa đói giảm nghèo. Các nguồn lực xã hội phục vụ công tác xóa đói giảm nghèo được huy động ngày càng nhiều và đa dạng hơn. Các chính sách tín dụng ưu đãi cho người nghèo gắn với công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới, hướng dẫn cách làm ăn, chuyển đổi tập quán canh tác lạc hậu; thực hiện các chính sách trợ giúp về bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, giáo dục, học nghề, việc làm, chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo và các chính sách an sinh xã hội khác đã được các cấp, các ngành, các xã, phường tập trung triển khai thực hiện. Có thể khẳng định rằng, đời sống vật chất và tinh thần cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được nâng lên rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Đáng chú ý là thông qua sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, nhiều người nghèo, hộ nghèo bằng chính sự nỗ lực của mình đã vươn lên thoát nghèo.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xóa đói giảm nghèo vẫn còn một số hạn chế do trình độ dân trí của người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo người đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, một số hộ nghèo chưa mạnh dạn vay vốn để đầu tư sản xuất…việc triển khai thực hiện một số chương trình, dự án, chính sách chưa đồng bộ nhất là các chính sách về đào tạo nghề cho lao động nông thôn, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuận và hướng dẫn cách làm ăn chưa được triển khai thường xuyên, chưa sát với điều kiện thực tế và trình độ của người dân.
 
Để hướng tới giảm nghèo bền vững, mục tiêu trong giai đoạn tới, thị xã Ayun Pa triển khai đồng loại nhiều giải pháp, trong đó chú trọng đến công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho toàn xã hội về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác xóa đói giảm nghèo nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong việc phấn đấu vươn lên thoát nghèo bền vững bằng chính nội lực của từng hộ gia đình và bản thân của người nghèo. Tạo điều kiện cho người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập như giải quyết đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, cho vay vốn với lãi suất thấp… hỗ trợ kiến thức phát triển sản xuất, giống, phân bón, cây trồng vật nuôi để người nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập. Thực hiện tốt chính sách trợ giá và cấp không thu tiền các mặt hàng chính sách như muối, giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, sách vở cho học sinh, hỗ trợ tiền điện sinh hoạt cho người nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy mạnh việc chuyển đổi cây trồng, vật nuôi cho phù hợp với từng vùng, từng địa phương, ứng dụng các biện pháp khoa học – kỹ thuật vào sản xuất. Tăng cường công tác đào tạo nghề, tạo cho người nghèo có cơ hội tìm việc làm; khuyến khích xuất khẩu lao động; tạo cơ hội cho người nghèo có việc làm ổn định, đa dạng hóa sinh kế phù hợp với đặc thù của từng địa phương và tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. Tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận dịch vụ xã hội, an sinh xã hội: thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ người cận nghèo mua thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ chí phí học tập cho học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; hỗ trợ về nhà ở đối với hộ nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số; trợ giúp về pháp lý để nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào DTTS để họ tiếp cận và thụ hưởng đầy đủ các chính sách, chế độ của Nhà nước, tuân thủ và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật. Tranh thủ và áp dụng có hiệu quả các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, thị xã đầu tư cho các dự án giảm nghèo; kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, đoàn thể và các cá nhân tham gia tích cực vào chương trình xóa đói giảm nghèo.
 
Giảm nghèo là một hoạt động mang tính toàn diện, không chỉ phát triển kinh tế mà còn tạo sự ổn định về mặt xã hội. Để xóa đói, giảm nghèo và không tái nghèo đòi hỏi phải quyết liệt triển khai thực hiện trong thời gian lâu dài, do vậy việc tiếp tục thực hiện công tác giảm nghèo bền vững đòi hỏi rất nhiều nỗ lực. Bằng những bước đi phù hợp, chương trình giảm nghèo của thị xã đã và đang nhận được sự quan tâm của cả hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận cao của nhân dân góp phần khơi dậy nhiều cách làm hay, sáng tạo, từng bước tạo nên sự chuyển biến từ nhận thức đến vấn đề giải quyết công ăn việc làm và thu nhập của người nghèo, làm thay đổi bức tranh chung về an sinh xã hội của thị xã./. (Mỹ Châu)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 15
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017