CHUYÊN MỤC

Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới

13/12/2018
Nhằm phổ biến, tuyên truyền các văn bản pháp luật mới tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. Xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) là việc thường xuyên, lâu dài và liên tục, trong những năm qua, Thị xã đã triển khai các hoạt động PBGDPL trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Triển khai kế hoạch PBGDPL trên địa bàn thị xã, Ngày 12/12/2018, phòng Tư pháp thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2019 đến cán bộ, công chức, viên chức của thị xã. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã; các cơ quan tham mưu giúp việc cho Thị ủy; lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã; lãnh đạo UBND các xã, phường và một số cán bộ, công chức cấp xã.
HoinghiPBVBPLmoi2018.jpg

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được báo cáo viên là lãnh đạo: Công an thị xã, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Thanh tra thị xã, phổ biến, quán triệt các quy định mới của Luật An ninh mạng; Luật Quốc phòng; Luật Tố cáo. Luật quy định rõ: Luật An ninh mạng năm 2018, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật này có 7 chương, 43 điều trong đó nêu rõ, Luật quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời cũng nêu lên những chính sách của Nhà nước về an ninh mạng như: Ưu tiên bảo vệ an ninh mạng trong quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, khoa học, công nghệ và đối ngoại; Ưu tiên nguồn lực xây dựng lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng; nâng cao năng lực cho lực lượng bảo vệ an ninh mạng và tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng; đầu tư cho nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ để bảo vệ an ninh mạng; Khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tham gia bảo vệ an ninh mạng, xử lý các nguy cơ đe dọa an ninh mạng; nghiên cứu, phát triển công nghệ, sản phẩm, dịch vụ, ứng dụng nhằm bảo vệ an ninh mạng; phối hợp với cơ quan chức năng trong bảo vệ an ninh mạng...

Luật Tố cáo được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2018 với 9 chương, 67 điều quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tốt cáo… Theo đó, Luật này Bổ sung quy định “thụ lý tố cáo”; Giảm thời hạn giải quyết tố cáo: Giảm từ 60 ngày như hiện hành xuống còn không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo…; Bổ sung nội dung “người tố cáo có quyền rút tố cáo”; Công khai kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý hành vi vi phạm bị tố cáo trên cổng thông tin điện tử; Bổ sung nguyên tắc xác định thẩm quyền giải quyết tố cáo đối với cán bộ, công chức, viên chức đã chuyển sang cơ quan, tổ chức khác hoặc không còn là cán bộ, công chức…
Đối với Luật Quốc phòng, gồm 7 chương, 40 điều; trong đó, quy định nguyên tắc ,chính sách, hoạt động cơ bản về quốc phòng; tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm; lực lượng vũ trang nhân dân; bảo đảm quốc phòng; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức ; Quyền và nghĩa vụ của công dân về quốc phòng…Luật Quốc phòng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08/6/2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Một số quy định mới, quan trọng, cốt lõi của Luật Quốc phòng năm 2018 được bổ sung: Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ và phát triển công nghiệp quốc phòng, để phù hợp với cách mạng khoa học, công nghệ lần thứ 4 (cách mạng 4.0); Quy định về phòng, chống chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng; quy định về phòng thủ quân khu; quy định về các hành vi bị nghiêm cấm trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng; Quy định về đối ngoại vào trong xây dựng tiềm lực khu vực phòng thủ; quy định về bình đẳng giới trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng…

Qua hội nghị này, giúp các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã nắm rõ các quy định của pháp luật mới ban hành, từ đó thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong triển khai hoạt động quản lý nhà nước tại địa phương, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Qua đó, triển khai công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, hiểu và nắm rõ nội dung cơ bản của luật, sớm đưa các quy định của luật vào cuộc sống./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 18
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017