CHUYÊN MỤC

Ayun Pa, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã

01/03/2018
Đẩy mạnh Ứng dụng Công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, hướng đến xây dựng một nền hành chính hiện đại và hiệu quả là một trong những điểm trọng tâm được thị xã quan tâm, chú trọng.
Trong những năm qua, thị xã Ayun Pa đã đẩy mạnh và triển khai nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường; bố trí kinh phí để đầu tư, trang bị cơ sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin dùng chung của thị xã để triển khai các nhiệm vụ phục vụ cho công tác chuyên môn như triển khai mô hình một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại; áp dụng có hiệu quả hệ thống quản lý văn bản và điều hành; đội ngũ cán bộ, công chức thường xuyên sử dụng thư công vụ và mạng internet để trao đổi, xử lý và giải quyết công việc….

Anh-cong-bo-DVCTT-muc-do-3.jpg

Nhờ đó mà hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên rõ rệt, thời gian giải quyết hồ sơ, TTHC ngày càng được rút ngắn. Đặc biệt đã tổ chức triển khai xây dựng, hoàn thiện quy trình và công bố áp dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trên địa bàn thị xã đối với 36 thủ tục hành chính thuộc 08 lĩnh vực, bao gồm: Lĩnh vực Tư pháp (09 thủ tục), lĩnh vực Nội vụ (08 thủ tục), lĩnh vực Công thương (03 thủ tục), lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội (05 thủ tục), lĩnh vực Thông tin và Truyền thông (02 thủ tục), lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo (03 thủ tục), lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư (05 thủ tục) và lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (01 thủ tục) tại trang dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: http://dvcayunpa.gialai.gov.vn
           
Để triển khai có hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn thị xã và nội dung Kế hoạch hành động số 12/KH-STTTT, ngày 29/01/2018 của Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh về Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển lĩnh vực Thông tin và Truyền thông năm 2018, Ủy ban nhân dân thị xã đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của thị xã và UBND các xã, phường tăng cường sử dụng các hệ thống công nghệ thông tin đã được đầu tư (quản lý văn bản và điều hành liên thông, một cửa điện tử liên thông, Cổng/Trang thông tin điện tử, hội nghị truyền hình, bảo mật...). Thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành liên thông (phải có chữ ký số do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp đã được Sở TT&TT bàn giao cho các đơn vị, nếu không sẽ không tiếp nhận vì không có giá trị) trừ các Văn bản mật theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2516/UBND-KGVX ngày 05/7/2017 “V/v thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ”. Chỉ đạo phòng Văn hóa - TT tổ chức xây dựng và triển khai các kế hoạch về thông tin và truyền thông; tham mưu UBND thị xã giám sát, tổng hợp và đôn đốc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại thị xã…Phòng Tài chính - KH hướng dẫn các đơn vị quan tâm bố trí đủ kinh phí duy trì, nâng cấp, bảo dưỡng các hệ thống CNTT nhằm đảm bảo các hệ thống luôn hoạt động ổn định, hiệu quả, tạo điều kiện về kinh phí cho công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực thông tin và truyền thông, chú ý các lĩnh vực dịch vụ internet, kinh doanh sim điện thoại, in ấn, phát hành... các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2014.
Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra, năm 2018 thị xã đã bố trí kinh phí chi tạo lập trang thông tin điện tử cho UBND các xã, phường; đăng tải tin, bài, phóng sự, tài liệu tuyên truyền... lên Trang thông tin điện tử tổng hợp của thị xã, đặc biệt là các thông tin hoạt động của lãnh đạo thị xã, các văn bản hành chính, các dịch vụ công trực tuyến mức độ 1,2,3, triển khai phần mềm dịch vụ đánh giá sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cán bộ, công chức, viên chức phục vụ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả... Cung cấp địa chỉ thư điện tử công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức cấp xã, phường trên địa bàn kể cả cán bộ, công chức bán chuyên trách; xây dựng và mở rộng hệ thống Quản lý giao việc tới các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc, các đơn vị ngành dọc đứng chân trên địa bàn thị xã và UBND các xã, phường tạo điều kiện thuận lợi trong việc trao đổi văn bản điện tử qua mạng; triển khai mở rộng hệ thống một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông đến UBND các xã, phường kết hợp với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008. Đẩy mạnh triển khai sử dụng chữ ký số trong các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường trên địa bàn thị xã; sử dụng các phần mềm chuyên môn, diệt virut...có bản quyền; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị; tổ chức tuyên truyền các văn bản pháp luật về công nghệ thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng; Chủ động phối hợp với Sở Thông tin – Truyền thông để tư vấn, xây dựng và triển khai các dự án công nghệ thông tin đề ra...
Phấn đấu năm 2018 hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra như: Đảm bảo các thông tin chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo thị xã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của thị xã tại địa chỉ: http://ayunpa.gialai.gov.vn/;  Hạ tầng công nghệ thông tin, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu dùng chung được hoàn thiện, kết nối, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin tạo nền tảng phát triển chính quyền điện tử; 100% cán bộ, công chức sử dụng thường xuyên hộp thư điện tử công vụ và khai thác thông tin trên môi trường mạng phục vụ công việc; 90% văn bản của cơ quan nhà nước được trao đổi trên môi trường mạng; 70% số thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực: Đăng ký kinh doanh; Đất đai; Môi trường; Cấp giấy phép xây dựng; Hộ tịch được cung cấp trực tuyến mức độ 3; 100% cán bộ, công chức đã qua các khóa đào tạo tin học cơ bản. 80% cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng về ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; 62,5% các xã, phường triển khai phần mềm một cửa điện tử, một cửa điện tử liên thông kết hợp với việc áp dụng và xây dựng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008; 100% các xã, phường có đường truyền Internet cáp quang tốc độ cao, có mạng WAN nội bộ và phủ sóng mạng không dây; 100% các máy tính nối mạng Internet, có cài đặt chương trình diệt virus./. (Hùng Thanh – CV Văn phòng HĐND-UBND thị xã)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 18
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017