CHUYÊN MỤC

Kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Ayun Pa năm 2019

27/09/2019

Sáng ngày 26 tháng 9 năm 2019, Đoàn kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh do bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Ayun Pa. Ông Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã là thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đón tiếp và làm việc với Đoàn.

Ông Võ Văn Tùng - Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã, thay mặt Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đã báo cáo với Đoàn về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã trong thời gian qua.


Theo đó, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được thị xã hết sức quan tâm, triển khai thực hiện; nhiệm kỳ 2015-2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đảng các cấp đạt được nhiều kết quả tích cực; số lượng nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã chiếm tỷ lệ 22,86%,  tham gia Ban Thường vụ Thị ủy chiếm 45,45%, tỷ lệ nữ là đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã chiếm 36,66%, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo cấp phòng, ban chiếm 25%; đối với xã, phường, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy chiếm 16,66%, tham gia Hội đồng nhân dân chiếm 35,82%...
Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ thị xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác bình đẳng giới; triển khai kịp thời tới các phòng, ban ngành và các xã, phường làm cơ sở thực hiện; tổ chức kịp thời các hoạt động tuyên truyền, phổ biến nhằm giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức nữ; khuyến khích cán bộ, công chức nữ nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật về bình đẳng giới như Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
Trong 9 tháng đầu năm 2019, không có vụ bạo lực gia đình xảy ra trên địa bàn, 100% thôn, tổ dân phố có tổ hòa giải, các câu lạc bộ “Phòng, chống bạo lực gia đình”, “nhà tạm lánh” hoạt động có hiệu quả, hơn 90% phụ nữ được tiếp cận các dịch vụ y tế từ cơ sở, 100% trạm y tế xã, phường có bố trí nữ hộ sinh, bố trí bác sỹ phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân tại tuyến cơ sở; tổ chức thực hiện tốt công tác bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội như đào tạo nghề cho 67 lao động nữ và giải quyết việc làm cho 292 lao động nữ; Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã cho 742 phụ nữ vay vốn, với số tiền 28.557 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình…
Tại buổi làm việc, ông Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã nhấn mạnh, trong thời gian tới Ủy ban nhân dân thị xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác bình đẳng giới, lồng ghép chỉ tiêu về giới với các chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã; tiếp tục chỉ đạo, phân công các thành viên thực hiện tốt công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ đưa hoạt động ngày càng đi vào hiệu quả, tạo điều kiện để phụ nữ đứng vào hàng ngũ lãnh đạo…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, bà Rcom Sa Duyên - Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và X