CHUYÊN MỤC

Ban KT-XH HĐND thị xã Ayun Pa giám sát tại phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH thị xã về việc thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 67/2010 /QĐ-TTg ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ và vốn vay xóa đói giảm nghèo từ năm 2009 đến cuối năm 2012.

05/12/2012

Từ ngày 12/11 đến ngày 03/12/2012, Đoàn giám sát của Ban KT-XH do đồng chí Nguyễn Phú – Trưởng Ban KT-XH làm trường đoàn đã tiến hành giám sát công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 167/2008/QĐ-TTg và Quyết định 67/2010 /QĐ-TTg  ngày 29/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ đối với các cơ quan chuyên môn và các tổ chức đoàn thể có liên quan và một số xã, phường trên địa bàn.


Qua cuộc giám sát, nhìn chung chương trình Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, tín dụng cho người nghèo thực sự đã góp phần làm thay đổi bộ mặt các xã phường, trọng tâm là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường tình đoàn kết, tình làng nghĩa xóm, tạo điều kiện và động lực quan trọng cho việc thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Qua gần 4 năm triển khai thực hiện đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tính đến cuối năm 2012, trên toàn địa bàn thị xã đã xây dựng và hoàn thành 340/365(căn nhà) đạt 93,1% kế hoạch. Nhà ở đã xây dựng phần lớn có kết cấu khung nhà, vật liệu sử dụng, diện tích theo đúng quy định. 
 
Về công tác giải ngân, từ đầu chương trình đến nay đã giải ngân tổng số vốn là 6,556 tỷ đồng (trong đó: Ngân sách Nhà nước: 2,854 tỷ đồng; Vay Ngân hàng Chính sách xã hội: 2,664 tỷ đồng. Nguồn đóng góp của cộng đồng, gia đình: 1,51 tỷ đồng).
 
 Bên cạnh đó, trong công tác cho vay vốn tín dụng đối với hộ nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản có liên quan đến công tác vay vốn NHCSXH; phối hợp chặt chẽ với 04 tổ chức đoàn thể nhận uỷ thác là: Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội nông dân thị xã và Ban xoá đói giảm nghèo các xã, phường trong việc triển khai thực hiện chính sách cho vay vốn ưu đãi ở Ngân hàng CSXH. Tính đến cuối năm 2012 đã giải ngân tổng số vốn là: 55,484 tỷ đồng (trong đó: Vốn cân đối từ Trung ương: 51,725 tỷ đồng, huy động được Trung ương cấp bù lãi suất 3,759 tỷ đồng).
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: công tác huy động sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp và tổ chức chưa được triển khai hiệu quả; công tác hướng dẫn bình xét, chọn đối tượng, lập danh sách ban đầu thiếu chặt chẽ, một số chưa nắm vững các văn bản, nên việc bình xét chưa đúng đối tượng, có nhiều trường hợp phải điều chỉnh. Việc gắn chương trình tín dụng ưu đãi cho các hộ nghèo với các chương trình khác trong việc thực hiện chủ trương xoá đói giảm nghèo hiệu quả chưa cao; một số hộ sử dụng vốn vay để phát triển sản xuất hiệu quả chưa cao... do vậy hiệu quả phát huy nguồn vốn vay còn hạn chế.
 
Thông qua đợt giám sát, Đoàn cũng đã tiếp thu một số các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan đơn vị được giám sát, các xã, phường và của một số hộ dân có nhu cầu vay vốn và cần được hỗ trợ để kiến nghị đến các cơ quan cấp trên nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình này./. (Nguyễn Nam)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 0
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017