CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa tổng kết thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019

29/01/2019
Nhằm tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của thị xã, ngày 28/01/2019 tại Hội trường tầng 3 trụ sở HĐND-UBND thị xã, UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 và triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019. Chủ trì Hội nghị, đồng chí Nay Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã.
TongtketQS-QPDDP2018-TC.jpg

Nhận thức về vai trò quan trọng của công tác quân sự, quốc phòng địa phương, trong những năm qua, cấp ủy và chính quyền thị xã đã không ngừng quan tâm, chỉ đạo để thực hiện có hiệu quả, thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Đánh giá chung trong năm 2018, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thị ủy, sự quản lý điều hành của UBND thị xã, sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể và vai trò tham mưu của lực lượng vũ trang thị xã, công tác quân sự, quốc phòng địa phương của thị xã đã đạt được nhiều kết quả tích cực, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành, một số nhiệm vụ đạt kết quả cao hơn năm trước, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành và Nhân dân đối với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự không ngừng nâng lên; công tác xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, lực lượng dự bị động viên được trú trọng; Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng nắm chắc địa bàn, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi có tình huống xảy ra; triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tỉnh, Thị ủy; công tác phối hợp, hiệp đồng trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng giữa Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và các cơ quan, đơn vị ngày càng chặt chẽ….qua đó góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nay Nam – Phó Chủ tịch UBND thị xã đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2018. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, các cơ quan, đơn vị, ban ngành và UBND các xã, phường đã chủ động tham mưu, triển khai đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ theo quy định, qua đó góp phần bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khai công tác quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018 vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: Việc chấp hành chế độ trực chỉ huy của Ban CHQS xã, phường, Ban CHQS cơ quan tổ chức cơ sở chưa thường xuyên; Phối hợp hoạt động theo Nghị định 77/2010/NĐ-CP và Nghị định số 133/2015/NĐ-CP có mặt chưa chặt chẽ, giao ban, trao đổi thông tin chưa thường xuyên; Việc chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 của một số công dân chưa nghiêm túc, tỷ lệ chống, trốn khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2019 còn cao; Hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thị xã và xã, phường hiệu quả chưa cao; Công tác phát triển đảng viên trong lực lượng dự bị động viên của một số đơn vị không đạt chỉ tiêu...

TongketQS-QPDP2018-KT.jpg

Kết luận chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nay Nam yêu cầu các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường khẩn trương rà soát lại các nhiệm vụ còn tồn đọng của năm 2018, có kế hoạch, biện pháp để khắc phục những hạn chế còn tồn tại, trên cơ sở đó có kế hoạch cụ thể triển khai nhiệm vụ năm 2019 đạt hiệu quả cao. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống phù hợp, đúng quy định, không để bị động bất ngờ. Chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất và hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị tham gia tìm kiếm cứu nạn, phòng chống, khắc phục cháy nổ, cháy rừng. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định 77/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và nhiệm vụ quốc phòng ở các cấp; Nghị định 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng chống cháy rừng. Tiếp tục phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự, hệ thống chính trị các cấp để triển khai thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ; tổ chức lễ giao nhận quân chặt chẽ, đúng quy định, đạt hiệu quả, mang ý nghĩa thiết thực. UBND xã, phường chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý dứt điểm công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, đồng thời gắn trách nhiệm trong đánh giá nhận xét kết quả hoàn thành nhiệm vụ năm 2019 của cán bộ, cơ sở xã, phường có công dân vị phạm.  Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng – an ninh thị xã và xã, phường. Khảo sát, phân loại các đối tượng giáo dục quốc phòng an ninh chặt chẽ; Cử các đối tượng tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh do cấp trên tổ chức đạt chỉ tiêu, tổ chức bồi dưỡng giáo dục quốc phòng – an ninh cho các đối tượng chặt chẽ đúng quy định đạt 100% chỉ tiêu. Tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho các đối tượng theo đúng quy định. Tổ chức diễn tập tác chiến khu vực phòng thủ thị xã cho các đơn vị đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị thị xã, nhất là Ban Chỉ huy quân sự thị xã chủ động tham mưu cho Thị ủy, UBND thị xã tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về quốc phòng; khắc phục kịp thời những khâu yếu, mặt yếu, nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, đảm bảo hoàn thành tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2019.

Cũng tại Hội nghị lần này, UBND thị xã đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2018./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 10
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017