CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa sơ kết 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ

20/06/2018
Luật Lưu trữ được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ hai thông qua ngày 11/11/2011, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2012. Qua 5 năm thực hiện Luật Lưu trữ tại thị xã Ayun Pa, công tác lưu trữ đã đạt được những kết quả nhất định. UBND thị xã đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt các văn bản quy định, văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác văn thư lưu trữ thông qua các hội nghị sơ kết, tổng kết, hội nghị giao ban công tác để giới thiệu, phổ biến đồng thời cụ thể hóa hoặc sao gửi các văn bản về văn thư, lưu trữ, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thị xã, UBND các xã, phường và toàn thể công chức, viên chức. 
so-ket-5-nam-luat-luu-tru-2018-2.jpg

Để thực hiện có hiệu quả Luật Lưu trữ, UBND thị xã đã ban hành Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ thực hiện trên địa bàn thị xã, đồng thời ban hành Danh mục cơ quan thuộc nguồn nộp lưu; Bảng thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của UBND thị xã Ayun Pa; thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy định của Luật lưu trữ.
Đối với công tác tổ chức bộ máy và nhân sự làm công tác lưu trữ, UBND thị xã đã bố trí 03 viên chức sự nghiệp lưu trữ tại Phòng Nội vụ; tại các cơ quan, đơn vị đã bố trí công chức, viên chức chuyên môn kiêm nhiệm công tác văn thư, lưu trữ của đơn vị; đối với UBND các xã, phường đã bố trí công chức Văn phòng -Thống kê phụ trách văn thư, lưu trữ tại đơn vị.
Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, UBND thị xã đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư lưu trữ cho các cán bộ và công chức, viên chức làm nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị và xã, phường. Đồng thời cử công chức, viên chức tham gia đầy đủ các buổi tập huấn theo yêu cầu; qua các buổi bồi dưỡng, tập huấn đã nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị. 
Từ năm 2012 đến nay, thị xã đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ đối với 22 cơ quan, đơn vị; nội dung chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức bộ máy, việc bố trí cán bộ làm công tác lưu trữ, việc soạn thảo ban hành văn bản, công tác lập hồ sơ hiện hành và giao nộp hồ sơ, tài liệu; công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ và một số nghiệp vụ khác liên quan đến công tác lưu trữ. Qua kiểm tra thực tế nhận thấy đa số lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã nhận thức đầy đủ về vai trò và tầm quan trọng của công tác lưu trữ, từ đó việc triển khai các văn bản của Nhà nước về công tác lưu trữ được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị chưa bố trí được phòng/kho lưu trữ để lưu trữ tài liệu, do đó vẫn sử dụng các phòng làm việc chưa đảm bảo theo quy định để lưu trữ tài liệu, hồ sơ. Công tác chỉnh lý tài liệu chưa được thực hiện triệt để. Đã có một số cơ quan, đơn vị thực hiện công tác lập hồ sơ nhưng chưa thực hiện việc giao nộp hồ sơ vào lưu trữ hiện hành.
Đối với công tác lưu trữ tài liệu chung, UBND thị xã đã bố trí 1 kho với diện tích 88m2 và trang thiết bị cần thiết như kệ, bàn, hộp đựng tài liệu, bình chữa cháy,...để bảo quản hồ sơ, tài liệu có tại Kho. Tổng số lượt người khai thác sử dụng và tổng số lượt hồ sơ đưa ra phục vụ khoảng 900 lượt người đến khai thác, nghiên cứu và sử dụng tài liệu. Số tài liệu hồ sơ đưa ra nghiên cứu khoảng hơn 500 hồ sơ, tài liệu.
Nhìn chung, qua triển khai thực hiện các quy định của Luật Lưu trữ, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, xã, phường đã thường xuyên quan tâm đến công tác lưu trữ của đơn vị; nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác lưu trữ ngày càng được nâng cao, từ đó góp phần phục vụ kịp thời cho công tác chỉ đạo, điều hành và thực thi công vụ tại các cơ quan, đơn vị; công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, mua sắm phương tiện bảo quản hồ sơ, tài liệu, việc sửa chữa, cải tạo, nâng cấp hệ thống Kho Lưu trữ phục vụ công tác lưu trữ cũng ngày càng được quan tâm đúng mức; công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các quy định về văn thư, lưu trữ được tăng cường, phát triển trên diện rộng và ngày càng chuyên sâu; chế độ báo cáo, thông kê công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian theo quy định; công tác hướng dẫn lập hồ sơ công việc và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử, Lưu trữ cơ quan được chỉ đạo thường xuyên; công tác văn thư, lưu trữ đã dần đi vào nề nếp, cán bộ làm công tác văn thư nhiệt tình và có trách nhiệm trong công việc.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được thì việc triển khai thực hiện các quy định của Luật Lưu trữ vẫn còn có những khó khăn, hạn chế như một số cán bộ, công chức, viên chức chưa nhận thức đầy đủ về công tác văn thư, lưu trữ, do đó việc thực hiện nhiệm vụ văn thư, lưu trữ tại một cơ quan, đơn vị chưa thực sự trở thành nhiệm vụ thường xuyên; đa số các cơ quan, đon vị chưa được giao biên chế để bố trí công chức, viên chức chuyên trách làm công tác lưu trữ, chủ yếu phải bố trí công chức chuyên môn làm kiêm nhiệm công tác này, do đó công tác lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị chưa được quan tâm đúng mức, không đảm bảo thực hiện theo đúng các quy định hiện hành như công tác thu thập, chỉnh lý tài liệu và xác định giá trị tài liệu lưu trữ, chưa thực hiện việc xây dựng kế hoạch và tổ chức thu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, tình trạng tài liệu còn bó gói, tích đống chưa được chỉnh lý tương đối nhiều.
Để tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Luật Lưu trữ, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về công tác lưu trữ và giá trị của tài liệu lưu trữ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ làm công tác lưu trữ; quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định liên quan đến chế độ lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan theo quy định; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ nhằm đảm bảo cho công tác khai thác, bảo quản và sử dụng hiệu quả hơn./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 1
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017