CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019

23/03/2019
Ngày 22/3/2019, tại Hội trường tầng 3 trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã, Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ tuyển quân năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Lộc – Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì Hội nghị.
HN-tongketQSQP2018.jpg

Năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được Thị ủy,  HĐND, UBND thị xã và cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể địa phương các cấp xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của thị xã. Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp và các ban, ngành, đoàn thể đã xây dựng kế hoạch cụ thể, tích cực chỉ đạo các địa phương làm tốt các khâu, các bước, nhất là công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân và thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, bảo đảm phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức. Cấp uỷ, chính quyền địa phương các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thị xã đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, quan tâm đúng mức đến công tác quân sự - quốc phòng địa phương, xác định công tác tuyển quân là một trong những nhiệm vụ quan trọng nên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chặt chẽ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp ngày càng được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Từng thành viên trong Hội đồng Nghĩa vụ quân sự đã nêu cao tinh thần trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đề xuất ý kiến chỉ đạo, giải quyết kịp thời những diễn biến nảy sinh ở cơ sở. Cơ quan Quân sự thị xã đã bám sát các quy định, hướng dẫn của cấp trên để chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức phối hợp chặt chẽ với các ban ngành, đoàn thể triển khai thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đúng theo quy trình hướng dẫn. Công tác sơ tuyển, xét duyệt từ thôn, làng, tổ dân phố đến cấp xã triển khai chặt chẽ, kịp thời, đúng nguyên tắc, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong công tác tuyển quân. Phát huy tốt vai trò sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác tuyển quân. Công tác tuyên truyền vận động quần chúng triển khai thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức, biện pháp và qua các phương tiện thông tin đại chúng, kịp thời động viên gia đình và thanh niên chấp hành nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự. Một số xã, phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự và các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện tốt việc tổ chức khám sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự, bố trí địa điểm khám phù hợp, có băng cờ, khẩu hiệu cổ động, tạo ra khí thế phấn khởi cho công dân. Kết quả, thị xã Ayun Pa đã giao quân cho các đơn vị đảm bảo 100% chỉ tiêu tỉnh giao và không phát sinh các vấn đề lớn có liên quan.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được thì công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019 vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như: Hội đồng nghĩa vụ quân sự một số xã, phường chỉ đạo công tác đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi 17, tuổi sẵn sàng nhập ngũ ở cấp thôn, làng, tổ dân phố chưa chặt chẽ, chưa đầy đủ các thông tin của công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, đăng ký còn sót nguồn dẫn đến kết quả tổ chức xét duyệt chính trị, thực lực chốt quân số nhập ngũ còn gặp nhiều khó khăn. Hệ thống văn bản hướng dẫn, chỉ đạo về công tác tuyển quân cấp xã, phường còn thiếu, sổ sách ghi chép biên bản các cuộc họp Hội đồng nghĩa vụ quân sự, họp xét duyệt chưa cụ thể, sổ đăng ký công dân tuổi sẵn sàng nhập ngũ và sổ thống kê theo dõi kết quả khám của nhiều địa phương chưa đảm bảo theo hướng dẫn. Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự thị xã chỉ đạo công tác kiểm tra sức khỏe cho công dân trước ngày giao quân cho các đơn vị quân đội thực hiện chưa chặt chẽ còn có trường hợp bị loại trả, đổi bù….
Trên cơ sở các ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự, nhất là ý kiến tham gia của các xã, phường, Hội nghị đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức, thực hiện và phối hợp triển khai công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, tại Hội nghị có nhiều ý kiến mang tính sát sườn, phản ánh trung thực, khách quan những hạn chế, yếu kém còn tồn tại và những bất cập, khó khăn trong công tác tuyển quân. Những bài học trên là cơ sở để các cơ quan, đơn vị, xã, phường rút kinh nghiệm nhằm làm tốt công tác tuyển quân năm 2020 và những năm tiếp theo.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Lộc yêu cầu cơ quan Thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã, các cơ quan, đơn vị có liên quan và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường nghiêm túc tiếp thu các ý kiến tham gia, góp ý của các đại biểu tại Hội nghị và khẩn trương triển khai ngay các nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 theo đúng thời gian quy định; đồng thời đề nghị UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các xã, phường tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục Luật nghĩa vụ quân sự và các văn bản quy định của cấp trên; thực hiện nghiêm túc và có chất lượng công tác đăng ký, quản lý nam công dân trong độ tuổi 17; quản lý chặt chẽ, không để sai sót, sót nguồn và tổng hợp kết quả để báo cáo kịp thời về Hội đồng nghĩa vụ quân sự thị xã; thực hiện chặt chẽ khâu tổ chức xét duyệt chính trị và xét duyệt chốt thực lực đối với công dân theo quy định; các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường thực hiện tốt công tác phối hợp, đảm bảo nhịp nhàng, hiệu quả; đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm cho công dân trong chấp hành các quy định về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; làm tốt công tác hậu phương quân đội; phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ ràng cho các thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự để nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chung; xử lý dứt điểm, không để kéo dài đối với các trường hợp trốn, chống lệnh sơ tuyển, khám tuyển và gọi nhập ngũ theo quy định của phát luật hiện hành./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 3
Tổng lượt truy cập: 46
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017