CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai

21/12/2018
Cán bộ cơ sở nói chung, những người hoạt động không chuyên trách nói riêng có vai trò quan trọng làm cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Họ là những người trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động và tổ chức Nhân dân thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn dân cư, bảo đảm sự phát triển kinh tế, xã hội, duy trì an ninh trật tự tại địa phương. Thực hiện chế độ, chính sách, nâng cao chất lượng đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách là nội dung quan trọng trong xây dựng đội ngũ cán bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của  hệ thống chính trị cơ sở.
Triển khai thực hiện Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc quy định chức danh, số lượng và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và thôn, làng, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua, thị xã Ayun Pa đã tổ chức quán triệt, triển khai và thực hiện nghiêm các quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn, do đó đến nay đội ngũ những người hoạt động không chuyên trách trên địa bàn thị xã nhìn chung tương đối ổn định, yên tâm công tác, bên cạnh đó còn thu hút được một số lượng lớn cán bộ là những người có trình độ chuyên môn tham gia công tác, từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ này tại các xã, phường.

Thực hiện hiệu quả việc bố trí số lượng người làm việc và chức danh công tác
Thị xã Ayun Pa có 08 xã, phường, trong đó có 04 xã và 01 phường thuộc đơn vị hành chính loại II, còn lại 03 phường thuộc đơn vị hành chính loại III. Đối với cấp xã, về chức danh người hoạt động không chuyên trách được bố trí cơ bản gồm có các chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng; Tuyên giáo; Dân vận; Tổ chức Đảng (đảm nhận công việc của Văn phòng Đảng ủy cấp xã theo phân công); Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh kiêm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên; Chủ tịch Hội người Cao tuổi, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ; Phó trưởng Công an (bố trí tại các xã); Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự; Dân tộc – Tôn giáo; Thú y – Chăn nuôi; Bảo vệ. Riêng 02 xã Ia Rtô và Ia Rbol bố trí thêm Chủ nhiệm Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao và Đài Truyền thanh xã. Về số lượng những người hoạt động không chuyên trách cấp xã có 130 người, trong đó cán bộ, công chức kiêm nhiệm có 37 người.
           
Đối với cấp thôn, thị xã Ayun Pa có 55 thôn, tổ dân phố; trong đó mỗi thôn, tổ dân phố bố trí các chức danh gồm Bí thư Chi bộ; Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ dân phố; Công an viên (ở các xã) và Trưởng Ban Công tác Mặt trận (ở các phường). Hiện nay số lượng đội ngũ này là 165 người, trong đó cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã kiêm nhiệm là 21 người.

Đảm bảo chế độ chính sách được thực hiện theo đúng quy định
Đối với cấp xã, hỗ trợ phụ cấp hàng tháng 1,0 mức lương cơ sở đối với các chức danh: Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng, Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, Phó trưởng Công an, Chỉ huy Phó Ban chỉ huy Quân sự, Dân tộc – Tôn giáo, Thú y – Chăn nuôi, Bảo vệ. Phụ cấp 0,85 đối với chức danh Chủ tịch Hội người cao tuổi. Trong đó thị xã đã thực hiện chi trả phụ cấp kiêm nhiệm chức danh theo đúng quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Đặc biệt, đã tổ chức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đối với 65 người, hỗ trợ, khuyến khích người có trình độ chuyên môn tham gia công tác đối với 19 người có trình độ đại học (được hỗ trợ 0,4 mức lương cơ sở), 07 người có trình độ cao đẳng (được hỗ trợ 0,3 mức lương cơ sở) và 28 người có trình độ trung cấp (được hỗ trợ 0,2 mức lương cơ sở).
           
Đã tổ chức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, theo đó  04 xã và phường Đoàn Kết được khoán 0,65 mức lương cơ sở, các phường còn lại là 0,6 mức lương cơ sở.
           
Đối với thôn, tổ dân phố, các chức danh nêu trên được hưởng hỗ trợ phụ cấp bằng 0,75 mức lương cơ sở, đồng thời cũng hỗ trợ, khuyến khích những người có bằng cấp tham gia công tác và tổ chức khoán kinh phí hoạt động cho các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.
           
Như vậy trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm các quy định tại Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai; các quy định liên quan đến số lượng người được bố trí, chức danh kiêm nhiệm và chế độ, chính sách được thực hiện theo đúng quy định, qua đó đã phát huy và khuyến khích đội ngũ này thực hiện nhiệm vụ ngày càng có hiệu quả cao.
           
Tuy nhiên, hiện nay mức phụ trách và các chế độ, chính sách cho các đối tượng này mặc dù ngày càng được quan tâm nhưng nhìn chung vẫn chưa đảm bảo cho họ yên tâm công tác nên dẫn đến đội ngũ này thường xuyên biến động, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả công việc....Do đó trong thời gian tới, việc thực hiện tốt công tác các chế độ, chính sách cũng như hoàn thiện các quy định liên quan đến người hoạt động không chuyên trách sẽ là cơ sở để tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của đội ngũ này tại cơ sở./. (Thanh Duy)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 28
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017