CHUYÊN MỤC

Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2019

28/06/2019
Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Gia Lai Về việc phổ biến các văn bản pháp luật mới đến cán bộ và nhân dân. Ngày 27/6/2019, tại Hội trường tầng 3, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật đặc xá và Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ cho các đồng chí lãnh đạo Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Thị ủy, 2 ban HĐND thị xã; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường và cán bộ Tư pháp – Hộ tịch, Văn phòng – Thống kê các xã, phường.
HNvbpl-tc.jpg

Trong thời gian 01 ngày, các đồng chí được ghe các báo cáo viên là lãnh đạo Công an thị xã; Thanh tra thị xã, phòng Nội vụ thị xã phổ biến, quán triệt các nội dung cơ bản của Luật phòng chống tham nhũng, Luật số: 36/2018/QH14, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018. Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Luật gồm 10 Chương, 96 Điều. Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 01/2007/QH12 và Luật số 27/2012/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. Về phạm vi điều chỉnh: Điều 1 Luật quy định ngắn gọn và khái quát: “Luật này quy định về phòng ngừa, phát hiện tham nhũng; xử lý tham nhũng và hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN”. Chương VII của Luật đã quy định việc áp dụng Luật PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước. Quy định này thể hiện tinh thần từng bước mở rộng phạm vi điều chỉnh của Luật đối với khu vực ngoài nhà nước. Về các hành vi tham nhũng: Luật đã quy định riêng về các hành vi tham nhũng trong khu vực nhà nước và các hành vi tham nhũng khu vực ngoài nhà nước; Luật đặc xá 2018 được Quốc hội thông qua ngày 19/11/2018, có hiệu lực từ 01/07/2019 với 39 điều quy định về nguyên tắc, thời điểm, trình tự, thủ tục, thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện đặc xá; điều kiện, quyền và nghĩa vụ của người được đề nghị đặc xá; quyền và nghĩa vụ của người được đặc xá. Luật gồm 06 chương, 39 Điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019…; Ngoài ra các đồng chí được Phổ biến Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn,Tổ dân phố và Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập …

Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị, được quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, giúp cho các đồng chí cán bộ lãnh đạo nắm vững những nội dung cơ bản của các văn bản pháp Luật mới ban hành, qua đó trang bị những kiến thức, lý luận để vận dụng vào việc triển khai, tổ chức thực hiện tuyên truyền ở đơn vị và địa phương, từng bước đưa pháp luật đi vào cuộc sống, góp phần tăng cường nhận thức cho mọi tầng lớp nhân dân về vai trò của pháp luật, nâng cao sự hiểu biết và khả năng thực thi pháp luật trong hoạt động quản lý Nhà nước, hoạt động kinh tế - xã hội và sinh hoạt hằng ngày của người dân trên địa bàn thị xã./. (Hùng Thanh)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 5
Tổng lượt truy cập: 5
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522006
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017