CHUYÊN MỤC

Thị xã AyunPa - Hiệu quả thực hiện đổi mới nội dung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

11/12/2018
Đến nay các cấp ủy và đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Chi-bo-9-phuong-Song-Bo.jpg

Nhờ thực hiện đổi mới về nội dung - phát huy dân chủ, khơi gợi tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của thị xã, nên chất lượng sinh hoạt trong những năm qua của hầu hết các Chi bộ trực thuộc Thị ủy Ayun Pa đã có chuyển biến tích cực; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí Thư Chi bộ tổ 7 phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Chi bộ chúng tôi luôn quan tâm lãnh đạo tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của đảng. Vai trò lãnh đạo của Chi ủy Chi bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được thực hiện rõ nét hơn. Hàng năm Chi bộ đều thực hiện nghiêm túc kế hoạch đề ra; nắm bắt tình hình và giải quyết kịp thời những kiến nghị của đảng viên; xem xét uốn nắn những tồn tại thiếu sót khi có dấu hiệu sai phạm của đảng viên”. Nhìn chung các Chi bộ trực thuộc Thị ủy Ayun Pa đã thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt theo đúng quy định. Các buổi sinh hoạt đều được Chi ủy, Bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung, chương trình, thời gian và thông báo trước cho đảng viên trong chi bộ; nội dung sinh hoạt chủ yếu là thực hiện công tác chuyên môn. Mỗi kỳ họp, các chi bộ dành 15 đến 30 phút để thông tin những sự kiện thời sự trong nước, quốc tế, chủ động dự báo tình hình để kịp thời trang bị những thông tin có định hướng của Đảng góp phần nâng nhận thức, hiểu biết cho đảng viên. Từng đảng viên trong các chi bộ tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực. Kịp thời đánh giá tình hình, diễn biến và ngăn chặn những đảng viên có biểu hiện vi phạm cũng như định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thấy được việc tham gia sinh hoạt và phát biểu ý kiến không chỉ là trách nhiệm mà còn là quyền lợi, là dịp thể hiện các chính kiến, được tham gia góp ý vào xây dựng nghị quyết, tham gia xây dựng Đảng và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao của cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Trương Đình Khỏe – Bí thư Chi bộ tổ 3 phường Hòa Bình cho biết : “Bên cạnh hình thức sinh hoạt định kỳ hằng tháng, chi bộ chúng tôi cũng đã tiến hành sinh hoạt chuyên đề thảo luận sâu những vấn đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên; các giải pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, xây dựng thôn, tổ dân phố văn hóa; biện pháp giúp đỡ đảng viên nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; phương pháp tự nghiên cứu, học tập để không ngừng nâng cao trình độ kiến thức cho cán bộ, đảng viên...”

Bên cạnh những kết quả đạt được các chi bộ cũng đã gặp phải những khó khăn nhất định trong quá trình ttriển khai thực hiện; đề cập vấn đề này đồng chí Nguyễn Xuân Thắng – Bí Thư Chi bộ tổ 7 phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa cho biết: “Thật ra chúng tôi được đánh giá là Chi bộ tương đối khá; tuy nhiên chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định trong việc chọn nội dung và đề ra những bước trình tự tổ chức sinh hoạt chuyên đề; làm thế nào tránh hình thức nhưng mang lại hiệu quả cũng là một trong những cái khó của Chi bộ chúng tôi…”

Đến nay, cấp ủy các cấp và đảng viên trong toàn Đảng bộ thị xã Ayun Pa đã nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chuyển biến rõ nét nhất là, hầu hết chi bộ đã duy trì tốt nề nếp, đều đặn chế độ sinh hoạt chi ủy, chi bộ định kỳ, sinh hoạt chuyên đề; nội dung sinh hoạt từng bước được cải tiến, chất lượng được nâng lên. Công tác sinh hoạt tư tưởng gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được nhiều chi bộ thực hiện nghiêm túc với những cách làm phong phú, sinh động. Sinh hoạt chuyên đề được các chi bộ chú ý hơn, nội dung gắn với yêu cầu nhiệm vụ công tác hoặc trao đổi, thảo luận, đề ra biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương cơ quan, đơn vị. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ ngày càng tăng. Trình độ, năng lực lãnh đạo, kỹ năng xử lý tình huống, điều hành các buổi sinh hoạt chi bộ của chi  ủy, bí thư chi bộ được nâng lên. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt chi bộ được thực hiện nghiêm túc; đề cao tự phê bình và phê bình, xây dựng đoàn kết nội bộ... Không khí sinh hoạt chi bộ chân tình, gần gũi, nhiều vấn đề cụ thể thiết thực được đảng viên mạnh dạn, thẳng thắn thảo luận, bàn bạc, bày tỏ chính kiến, đề xuất biện pháp góp phần giải quyết những khó khăn, vướng mắc của cơ quan, đơn vị...  

Một số giải pháp trọng tâm đã và đang được Ban Tổ chức Thị ủy Ayun Pa chỉ đạo thực hiện trong thời gian tới, đó là tiếp tục nâng cao nhận thức của các các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ, coi việc đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên./. (Ái Nghĩa)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 12
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017