CHUYÊN MỤC

Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng)

14/12/2017
Ngày 13 tháng 12 năm 2017, tại Hội trường 10/8 thị xã đã diễn ra Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, dự kiến chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền. Về dự hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân thị xã và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã. 
HNlanthu12-morong.jpg

Hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017 và bàn chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong năm 2018. Nhìn chung, năm 2017 nền kinh tế thị xã tiếp tục duy trì mức tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả quan trọng; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực đời sống xã hội được tăng cường, thu ngân sách vượt chỉ tiêu đề ra. Các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thông tin, truyền thanh - truyền hình đáp ứng nhu cầu thụ hưởng của nhân dân. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; công tác giảm nghèo và giải quyết việc làm được đẩy mạnh, đặc biệt là các chính sách liên quan đến người dân tộc thiểu số. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được thực hiện tốt góp phần giảm tình hình khiếu nại, tố cáo nhân dân. Thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, thường xuyên chỉ đạo việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo. Nâng cao chất lượng sinh hoạt, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, phát huy hiệu quả hoạt động của tổ dân vận thôn, tổ dân phố. Mặt trận, đoàn thể hướng mạnh về cơ sở, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; các phong trào, hoạt động bám sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tập trung, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt nhằm khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế; phát triển bền vững theo hướng tăng tỷ trọng các ngành tiểu thủ công nghịêp, xây dựng, thương mại dịch vụ, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao. Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với giảm nghèo bền vững. Thực hiện tốt các giải pháp các về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Nâng cao chất lượng công tác y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin. Thực hiện tốt các chương trình, nhiệm vụ, giải pháp đột phá trong công tác giảm nghèo; đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh giản biên chế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông. Xác định công tác xây dựng Đảng là then chốt với chủ đề là “Năm chi bộ”, trong đó trọng tâm là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, đặc biệt quan tâm hướng các hoạt động về cơ sở, giải quyết tốt các vấn đề bức xúc của xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

 Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã biểu dương sự nỗ lực, những kết quả đạt được của Đảng bộ, quân và nhân dân thị xã trong năm 2017, bên cạnh đó nhấn mạnh thị xã cần tiếp tục duy trì, phát huy tốt hơn nữa những kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra; năm 2018 cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn thị xã, hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch nghị quyết đề ra./.        (Đăng Khoa)
 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 1
Tổng lượt truy cập: 2
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017