CHUYÊN MỤC

Hội nghị cán bộ toàn thị xã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII)

25/10/2018
Ngày 24 tháng 10 năm 2018, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức Hội nghị cán bộ toàn thị xã quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị và kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII).

Về dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Ksor Vinh - Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Báo cáo viên Thị ủy (khóa XVIII); lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân dân thị xã; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường học trên địa bàn thị xã; các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Huyện ủy Ayun Pa đã nghỉ hưu hiện đang cư trú trên địa bàn thị xã.

Tại Hội nghị các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Báo cáo viên Thị ủy đã quán triệt Nghị quyết số 16-NQ/TW, ngày 10 tháng 10 năm 2017 của Bộ Chính trị (khóa XII) về phát triển kinh tế - xã hội của xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW, ngày 22 tháng 3 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng; Nghị quyết số 30-NQ/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Kết luận số 36-KL/TW, ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Kết luận số 23-KL/TW, ngày 22 tháng 11 năm 2017 của Ban Bí thư (khóa XII) về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Kết thúc Hội nghị, được sự ủy nhiệm của Ban Thường vụ Thị ủy, đồng chí Mai Thế Phụng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã; các cơ quan, ban, ngành; các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; các đồng chí Báo cáo viên Thị ủy kịp thời tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XII) tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân để tạo sự thống nhất cả về nhận thức và hành động./. (Chí Cường)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 25
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017