CHUYÊN MỤC

Ayun Pa, Hội nghị Ủy ban MTTQVN thị xã lần thứ 12, khóa X, nhiệm kỳ 2014-2019

29/11/2018
Sáng ngày 28/11/2018, tại hội trường khối Mặt trận và các đoàn thể thị xã, Ủy ban MTTQVN thị xã đã tổ chức hội nghị tổng kết Tình hình thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động của MTTQ Việt Nam thị xã năm 2018. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Ksor Vinh – Phó Bí thư Thường Thị ủy; Tham dự có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể thị xã và chủ tịch Ủy ban MTTQVN các xã, phường. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Phú – Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã chủ trì…
 
Hội nghị thông qua dự thảo báo cáo tổng kết năm 2018 và chương trình phối hợp hành động năm 2019; Dự thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2019 và chương trình hành động của MTTQ thị xã nhiệm kỳ 2019 -2024; Trình bày dự kiến Đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2019 -2024; Thông qua ý kiến thảo luận của các đại biểu dự hội nghị;...Trình bày dự thảo, lấy biểu quyết thông qua Nghị quyết của hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, Trong năm 2018 Mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức thành viên đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, quốc phòng trên địa bàn thị xã. Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát hoạt động của các cơ quan Nhà nước, nắm bắt và phản ánh kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri với các ngành chức năng. Kết quả, năm 2018 là năm tập trung các nguồn lực để hoàn thành một xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Ia Rbol. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị xã đã tuyên truyền, vận động xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bôn Bir, xã Chư Băh.
Các hoạt động của MTTQ và các đoàn thể thị xã đã tập trung hướng về cơ sở để củng cố tổ chức và xây dựng phong trào, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động của Mặt trận và các đoàn thể đề ra. Hệ thống tổ chức của Mặt trận và các tổ chức thành viên từ thị xã đến các xã, phường được củng cố và tăng cường đảm bảo các hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể các cấp.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị Ksor Vinh – Phó Bí thư thường trực Thị ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ thị xã đã đạt được trong thời gian qua. Để phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ đề ra, đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ thị xã phát huy tốt hơn nữa vai trò của MTTQ trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; Tăng cường công tác nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, công tác dân tộc, công tác tôn giáo; thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã…

Nhân dịp này Hội nghị cũng đã trao Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2017 và giấy khen của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã năm 2018 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc./.(Hoàng Lương)

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 0
Tổng lượt truy cập: 7
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017