CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng ...
Thị xã Ayun Pa hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa.
Sáng ngày 2/7/2020 Thường trực Thị ủy Ayun Pa cùng lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tại thị xã đã đến thăm khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện H2 và bàn giao nhà ở cho hộ ông Rơ Ô Blia tại Buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa là hộ có công với cách mạng.

Sở Nội vụ tỉnh khảo sát, nắm thông tin để hoàn thiện dự thảo Nghị q...
Sở Nội vụ tỉnh khảo sát, nắm thông tin để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh
Sáng ngày 01/6/2020, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “LÀM THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA
Thị xã có 12 dân tộc anh em cùng chung sống xen kẽ giữa 04 xã và 04 phường, gồm 49 thôn và tổ dân phố, trong đó có 26 thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn thị xã những năm qua có bước phát triển mới, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định; công tác phối hợp giữa chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày một chặt chẽ hơn, sức mạnh của cả hệ thống chính trị ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, do trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn thấp, còn chịu sự ảnh hưởng của một số tập tục lạc hậu; ý thức tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao, một bộ phận còn trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, còn cho rằng đầu tư xóa đói giảm nghèo là việc của Nhà nước, của chính quyền các cấp nên họ chưa có ý thức hợp tác và nỗ lực vươn lên thoát nghèo, vì vậy đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Những yếu tố khách quan trên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động.

Thị đoàn Ayun Pa: Tổng kết công tác đoàn  và phong trào thanh thiếu...
Thị đoàn Ayun Pa: Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn thị xã tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của HĐND, UBND thị xã; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đoàn và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn thị xã lần thứ XII thành các chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong năm 2019, Ban Chấp hành Thị đoàn đã ra sức thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thị xã, do vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả quan trọng.

Thị xã Ayun Pa: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc...
Thị xã Ayun Pa: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng
Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, đã phấn đấu đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, kỳ họp thứ Sáu đề ra.

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản ph...
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến các văn bản pháp luật mới
Sáng ngày 20/12/2019, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổ chức Hội nghị phổ biến các văn bản pháp luật mới.
Đến dự Hội nghị có các đồng chí Thường trực Thị ủy, Thường trực HĐND thị xã; Trưởng, Phó các cơ quan tham mưu giúp việc Thị ủy; Trưởng Phó 2 ban HĐND thị xã; lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các đồng chí lãnh đạo là báo cáo viên của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật thị xã; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và cán bộ Tư pháp - Hộ tịch, Công an, công chức Địa chính - Xây dựng, nông nghiệp; cán bộ Thú y các xã, phường.


Thị xã Ayun Pa: Tổ chức thành công kỳ họp thứ Chín,  Hội đồng nhân ...
Thị xã Ayun Pa: Tổ chức thành công kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã thành công tốt đẹp.
Kỳ họp thứ Chín, Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII được tổ chức tại Hội trường 10/8 thị xã Ayun Pa từ ngày 17/12/2019 đến ngày 18/12/2019. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và hơn 80 đại biểu, gồm ông Nguyễn Đình Quang – Viện Trưởng Viện Kiểm sát nhân dân thị xã, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị thị xã; Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các đoàn thể; các cơ quan, tham mưu giúp việc Thị ủy; các phòng, ban, ngành thị xã và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã; đại diện các doanh nghiệp, chi nhánh ngân hàng, đơn vị trường học trên địa bàn thị xã; Thường trực Hội đồng nhân dân các xã, phường; các phóng viên Báo Gia Lai thường trú tại thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã.


Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa: Trao tặng bò  cho các gia đình ...
Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa: Trao tặng bò cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bôn Hoang 1, xã Ia Sao
Tiếp tục chuỗi các hoạt động trong phong trào thị xã Ayun Pa chung tay xây dựng nông thôn mới, chiều ngày 17/12/2019, Văn phòng HĐND-UBND thị xã Ayun Pa đã tổ chức trao tặng 05 con bò cho 05 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại Bôn Hoang 1, xã Ia Sao, thị xã Ayun Pa.
Tại buổi trao bò giống sinh sản có đồng chí Nay Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí lãnh đạo Văn phòng HĐND-UBND thị xã, hệ thống chính trị Bôn Hoang 1, xã Ia Sao cùng 05 hộ gia đình được nhận bò và nhiều người dân chứng kiến nhận bò. Theo chương trình các hộ gia đình thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn được nhận 01 con bò cái sinh sản để chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình, mỗi con bò giống trị giá khoảng 10 triệu đồng. 


Default news teaser image
Thị xã Ayun Pa: Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 19-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn trong tình hình mới
 
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị  và Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 17/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới, thị xã Ayun Pa đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng trên địa bàn thị xã như hàng năm đều tổ chức phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội của địa phương; Đăng ký giao ước thi đua; Hướng dẫn hoạt động của các Cụm thi đua; Hướng dẫn xét duyệt sáng kiến và công nhận hiệu quả sáng kiến; Hướng dẫn bình xét khen thưởng theo năm học; Hướng dẫn khen thưởng hằng năm; Hướng dẫn việc khen thưởng các chuyên đề, đợt thi đua... Từ đó góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng và hành động trong cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của tổ chức, cơ quan, đơn vị, địa phương.


Phòng Lao động-TB&XH thị xã phối hợp với cơ quan Công an thị xã và ...
Phòng Lao động-TB&XH thị xã phối hợp với cơ quan Công an thị xã và Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa tổ chức tập huấn công tác phòng chống ma túy, mại dâm năm 2019!
Nhằm nâng cao hiểu biết cho đại biểu về công tác phòng, chống ma túy, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, buôn bán người và tệ nạn mại dâm trên thế giới và ở Việt Nam; mối liên hệ giữa tội phạm ma túy, mại dâm với  HIV/AIDS và với buôn bán người; tác hại về sức khỏe, kinh tế và xã hội do ma túy, buôn bán người và tệ nạn mại dâm gây ra. Qua đó, giúp học viên hệ thống phương pháp tuyên truyền, vận động các chuyên đề tuyên truyền cụ thể từ khâu chuẩn bị tài liệu, ma két, lồng ghép các phương pháp trong thực hiện nội dung tuyên truyền; giải quyết những vướng mắc của học viên khi làm công tác tuyên truyền thường gặp; ghi nhận và giải đáp những yêu cầu, nhiệm vụ của học viên trong công tác tuyên truyền phòng chống ma túy; buôn bán người và tệ nạn mại dâm.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 6
Năm hiện tại: 28
Tổng lượt truy cập: 552
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017