CHUYÊN MỤC

Thông báo Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển  viên chức g...
Thông báo Về thời gian, địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của Thị xã
Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của thị xã thông báo thời gian địa điểm tổ chức kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của thị xã Ayun Pa, cụ thể như sau:

I.Thời gian thi: ngày 21/3/2021.
Thời gian tổ chức khai mạc 7 giờ 00 sáng ngày 21/3/2021. Đề nghị thí sinh có mặt 6 giờ 30 phút sáng ngày 21/3/2021 để ổn định tổ chức.


Phê duyệt danh sách người đăng ký dự  tuyển có đủ điều kiê...
Phê duyệt danh sách người đăng ký dự tuyển có đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức, giáo viên thị xã năm 2020
Ngày 05/3/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 39/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách 29 người đăng ký dự tuyển có đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức, giáo viên thị xã Ayun Pa năm 2020.
Chi tiết, xem tại đây./.


Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi,  kỳ thi tuyển v...
Thông báo: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của Thị xã
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 05/3/2021 của UBND thị xã phê duyệt danh sách thí sinh dự thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên của thị xã năm 2020, Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của thị xã thông báo như sau:

1. Danh sách thí sinh dự thi được đăng tải trên trang Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tại địa chỉ http://pgdayunpa.edu.vn và Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa tại địa chỉ http://ayunpa.gialai.gov.vn để thí sinh được biết. (Có Quyết định và danh sách cụ thể kèm theo)

2. Lưu ý đối với thí sinh: Trong danh sách thí sinh dự thi có thông tin không đầy đủ hoặc thông tin sai sót (Họ tên, ngày tháng năm sinh, quê quán…..cần điều chỉnh, bổ sung đề nghị thí sinh ghi vào phiếu yêu cầu điều chỉnh nộp lại cho giám thị vào buổi thi (kèm theo mẫu đính chính thông tin).

3. Trường hợp người dự tuyển được hưởng chính sách ưu tiên như: con thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, con của người nhiễm chất độc hóa học, người hoàn thành nghĩa vụ quân sự,... nếu phát hiện giấy tờ không hợp lệ hoặc có hành vi gian dối thì sẽ bị hủy bỏ kết quả kỳ thi theo quy định.

Trường hợp người dự tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển và thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo theo quy định của pháp luật hiện hành.

4. những thông tin chi tiết về kỳ thi (tài liệu ôn thi, địa điểm và thời gian tổ chức kỳ thi, khai mạc kỳ thi, phổ biến nội quy, quy chế kỳ thi và phát giấy báo dự thi,…) sẽ được Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên của thị xã thông báo công khai trên Web của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã tại địa chỉ http://pgdayunpa.edu.vn và Cổng thông tin điện tử thị xã Ayun Pa tại địa chỉ http://ayunpa.gialai.gov.vn để thí sinh được biết.
Chi tiết thông báo tại đây

Thông báo: Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm...
Thông báo: Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của Thị xã
Căn cứ Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 26/10/2020 của UBND thị xã về việc tuyển dụng viên chức giáo viên năm 2020, UBND thị xã Ayun Pa;

Xét Văn bản số 40/BĐT ngày 03/3/2021 của Ban Đề thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 thị xã Ayun Pa; Văn bản số 41/BĐT ngày 05/3/2021 của Ban Đề thi, kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 thị xã Ayun Pa.

Hội đồng thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của thị xã thông báo Danh mục tài liệu, giới hạn ôn tập, thời gian, địa điểm kỳ thi tuyển viên chức giáo viên năm 2020 của thị xã Ayun Pa, cụ thể như sau:

I. Hình thức thi tuyển: thi viết, thời gian 180 phút. Cấu trúc bài thi gồm 3 phần.
Phần 1: Soạn giáo án hoạt động dạy học, giáo dục; xây dựng kế hoạch hoạt động chủ đề (mạng nội dung, mạng hoạt động, mở chủ đề)
Phần 2: Trả lời câu hỏi kiến thức hiểu biết về giáo dục mầm non, về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc chương trình giáo dục mầm non
Phần 3: Xử lý tình huống sư phạm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ.

II. Danh mục tài liệu ôn tập. (tải tài liệu ôn tập tại đây)
1. Luật viên chức 2010 (ôn tập Chương II- Quyền và nghĩa vụ của viên chức, từ Điều 11 đến Điều 17, Điều 19)
         
2. Quyết định số 04/VBHN-BGDĐT ngày 24/12/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non (Điều 34- 35, Điều 37đến Điều 41)

3. Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, ngày 25/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về chế độ làm việc đôi với giáo viên mầm non.

4. Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT, ngày 30/12/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT, ngày 25/07/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chương trình giáo dục mầm non.

5. Các tình huống sư phạm thường gặp trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ trong các tài liệu:
+ Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên hè 2017 của trường cao đẳng sư phạm Gia Lai: Chuyên đề “Nâng cao kỹ năng xử lý các tình huống thường gặp trong trường mầm non”;
+ Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2018-2019 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Nội dung 3, trong chuyên đề “ Rèn luyện phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên mầm non trong giai đoạn hiện nay” của tác giả: thạc sĩ Nguyễn Thị Nga - thạc sĩ Cù Thị Thủy);
+ Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên năm học 2019-2020 của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam (Hoạt động 6 Hướng dẫn xử lý tai nạn thương tích nhóm 3- Đuối nước, bỏng, điện giật tại Nội dung 3, trong chuyên đề “Phòng chống và xử lý tai nạn thương tích cho trẻ ở các cơ sở giáo dục mầm non”  của tác giả: Trịnh Thị Xim -  Nguyễn Ngọc Hiền).

6. Soạn giáo án, xây dựng kế hoạch chủ đề (thực hiện chương trình giáo dục mầm non phù hợp với bối cảnh địa phương):
 

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH,  KẾT NGHĨA VỚI CÁC BÔN TRÊ...
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÔNG TÁC PHỤ TRÁCH, KẾT NGHĨA VỚI CÁC BÔN TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA
Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: "Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác, đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Thấm nhuần lợi dạy của Người, trong những năm qua công tác phụ trách, kết nghĩa giữa các cơ quan, đơn vị với các bôn đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thị xã Ayun Pa được quan tâm chỉ đạo và đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi.

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN  LỊCH SỬ ĐẢNG TẠI T...
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG TẠI THỊ XÃ AYUN PA
Ayun Pa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây là nơi ghi dấu chiến thắng Đường 7 – Sông Bờ đã đi vào sử sách. Trong những năm qua, thị xã đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, nhằm làm rõ hơn chặng đường lịch sử cách mạng, từ đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã.

Nay H’ Uyên -Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân
Nay H’ Uyên -Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân
“Ơi bing bôn lian ta!
Tơlơi rơwă Covid19 tah anai huih bă mă yoh. Yua anun, kiang bih bôn lian ta ngă tui tơlơi pơtô mơng khoa Ia Chrao amăng bruah pơkôh 5K...(*)


Đang xếp lại mấy thanh củi dưới sàn, bà Nay H’Triu dừng tay chăm chú lắng nghe giọng nói quen thuộc của cô Nay H’Uyên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Băh trên cái loa phát thanh trước nhà. Đã bao năm nay, mỗi lần trong bôn có công việc gì quan trọng như vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, họp thôn bình xét hộ nghèo, tổ chức ngày hội đoàn kết,... bà đều được nghe giọng nói trầm ấm của vị nữ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Đối với bà và người dân trong 4 bôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã, những thông tin cô Nay H’Uyên nói dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm theo lắm.


Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (c...
Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề)
Ngày 22/01/2021 vừa qua, tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND thị xã (tầng 3), Thường trực HĐND thị xã đã triệu tập kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, để kiện toàn các chức danh của HĐND thị xã theo Luật định, kỳ họp diễn ra trong 0,5 ngày. Tham dự kỳ họp có 22 vị đại biểu HĐND thị xã và gần 35 đại biểu, gồm Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; đại diện Thường trực HĐND các xã, phường; Phóng viên Báo Gia Lai thường trú tại thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đến dự và đưa tin.

Thị xã Ayun Pa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết  Đại hội đại ...
Thị xã Ayun Pa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 06-01-2021 tại Hội trường 10/8, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có 180 cán bộ tham gia học tập Nghị quyết.

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-...
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Sáng ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức  Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Ksor Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã và các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

 |<  <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 1
Tháng hiện tại: 6
Năm hiện tại: 28
Tổng lượt truy cập: 552
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017