CHUYÊN MỤC

Thị xã Ayun Pa: Sơ kết 6 tháng công tác quân sự, quốc phòng  địa ph...
Thị xã Ayun Pa: Sơ kết 6 tháng công tác quân sự, quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
Nhằm đánh giá những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho 6 tháng cuối năm 2017, sáng ngày 20/7/2017, Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng công tác quân sự, quốc phòng địa phương và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017.


Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị q...
Hội nghị tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
Ngày 06 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường 10/8 thị xã, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII). Dự Hội nghị có các đồng chí Thị ủy viên khóa XVIII; ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy; báo cáo viên Thị ủy; bí thư, phó bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và đoàn thể thị xã; chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các xã, phường; các đồng chí nguyên là ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thị ủy đã nghỉ hưu trên địa bàn thị xã.


Kỳ họp thứ Ba, HĐND thị xã Ayun Pa thành công tốt đẹp
Kỳ họp thứ Ba, HĐND thị xã Ayun Pa thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã hoàn thành các nội dung, chương trình của kỳ họp.
Từ ngày 04/7 đến ngày 05/7/2017, kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân thị xã Ayun Pa khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra tại Hội trường 10/8 thị xã Ayun Pa. Tham dự kỳ họp có các vị đại biểu HĐND thị xã khóa XII và hơn 75 đại biểu đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh được bầu tại thị xã; Thường trực Thị ủy, Lãnh đạo UBND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã và các đoàn thể; các cơ quan, tham mưu giúp việc Thị ủy; các phòng, ban, ngành thị xã và các cơ quan, đơn vị của tỉnh đứng chân trên địa bàn thị xã; đại diện các doanh nghiệp, chi nhánh ngân hàng, đơn vị trường học trên địa bàn thị xã; thường trực HĐND các xã, phường; các phóng viên báo, đài đến dự và đưa tin.

 


Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã ...
Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ayun Pa lần thứ 2, khóa XII (mở rộng)
Sáng ngày 28/6/2017, tại Hội trường tầng 2 khối Mặt trận và các đoàn thể thị xã đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thị xã Ayun Pa lần thứ 2 (mở rộng). Tham dự Hội nghị có các đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành Thị đoàn, các đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Thị đoàn khóa XII, các đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc. Hội nghị nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm và đề ra các phong trào hoạt động trong 6 tháng cuối năm 2017.


Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng)
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng)
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường 10/8 thị xã đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân thị xã và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.


Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng)
Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng)
Ngày 26 tháng 7 năm 2017, tại Hội trường 10/8 thị xã đã diễn ra Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII (mở rộng) để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 và giải quyết một số công việc thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII. Về dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Hữu Quế - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa XVIII, Bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Trưởng các ban Hội đồng nhân dân thị xã và các phòng, ban, đơn vị, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã.


Thị xã Ayun Pa: Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng nhằm thực h...
Thị xã Ayun Pa: Đẩy mạnh công tác Thi đua – Khen thưởng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
Trong giai đoạn hiện nay, công tác thi đua, khen thưởng giữ một vị trí và vai trò đặc biệt quan trọng trong đời sống xã hội. Thi đua, khen thưởng là động lực phát triển và là biện pháp quan trọng để xây dựng con người mới, thông qua thi đua, khen thưởng mà phát huy tích tích cực, chủ động, sáng tạo của con người và những thành tựu, kinh nghiệm điển hình, khắc phục những khó khăn, hạn chế, thúc đẩy phong trào phát triển đi lên.


Thị xã Ayun Pa tổ chức tiếp xúc cử tri ba cấp trước kỳ họp thứ Ba -...
Thị xã Ayun Pa tổ chức tiếp xúc cử tri ba cấp trước kỳ họp thứ Ba - Hội đồng nhân dân, nhiệm kỳ 2016-2021
Tối ngày 31 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường tổ dân phố số 1, phường Hòa Bình, thị xã Ayun Pa; Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã và phường Hòa Bình tổ chức tiếp xúc cử tri của phường Hòa Bình với Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh được bầu tại thị xã, Tổ đại biểu HĐND thị xã tại phường Hòa Bình và đại biểu HĐND phường Hòa Bình.


Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức giám sát về công tác quản lý trật ...
Ban Pháp chế HĐND thị xã tổ chức giám sát về công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã.
Từ ngày 05/5/2017 đến ngày 25/5/2017, Đoàn Giám sát của Ban Pháp chế HĐND thị xã do bà Trần Thị Xuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy - Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã làm Trưởng đoàn đã tổ chức giám sát về công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thị xã. Trong đợt giám sát này, Đoàn giám sát trực tiếp tại Phòng Quản lý đô thị; Công an thị xã; UBND và Công an 04 phường trên địa bàn thị xã. Tham gia Đoàn giám sát có các Thành viên Ban Pháp chế HĐND thị xã; đại diện Thường trực HĐND thị xã, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã, lãnh đạo Phòng Quản lý đô thị; Bí thư Đảng ủy, đại diện TT HĐND, lãnh đạo UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các phường.


Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm...
Thị xã Ayun Pa: Tổ chức Hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2017
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối để đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân. Do đó, trong thời gian, thị xã Ayun Pa đã triển khai nhiều các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn thị xã. 


 |<  <  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 3
Năm hiện tại: 52
Tổng lượt truy cập: 493
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017