CHUYÊN MỤC

MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN  LỊCH SỬ ĐẢNG TẠI T...
MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG VIỆC NGHIÊN CỨU, BIÊN SOẠN LỊCH SỬ ĐẢNG TẠI THỊ XÃ AYUN PA
Ayun Pa là vùng đất giàu truyền thống cách mạng. Đây là nơi ghi dấu chiến thắng Đường 7 – Sông Bờ đã đi vào sử sách. Trong những năm qua, thị xã đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, nhằm làm rõ hơn chặng đường lịch sử cách mạng, từ đó khơi dậy lòng tự hào về truyền thống cách mạng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển thị xã.

Nay H’ Uyên -Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân
Nay H’ Uyên -Nhịp cầu nối ý Đảng lòng dân
“Ơi bing bôn lian ta!
Tơlơi rơwă Covid19 tah anai huih bă mă yoh. Yua anun, kiang bih bôn lian ta ngă tui tơlơi pơtô mơng khoa Ia Chrao amăng bruah pơkôh 5K...(*)


Đang xếp lại mấy thanh củi dưới sàn, bà Nay H’Triu dừng tay chăm chú lắng nghe giọng nói quen thuộc của cô Nay H’Uyên - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Chư Băh trên cái loa phát thanh trước nhà. Đã bao năm nay, mỗi lần trong bôn có công việc gì quan trọng như vận động thanh niên khám tuyển nghĩa vụ quân sự, họp thôn bình xét hộ nghèo, tổ chức ngày hội đoàn kết,... bà đều được nghe giọng nói trầm ấm của vị nữ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. Đối với bà và người dân trong 4 bôn đồng bào dân tộc thiểu số của xã, những thông tin cô Nay H’Uyên nói dễ nghe, dễ hiểu và dễ làm theo lắm.


Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (c...
Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, tổ chức kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề)
Ngày 22/01/2021 vừa qua, tại Hội trường trụ sở HĐND-UBND thị xã (tầng 3), Thường trực HĐND thị xã đã triệu tập kỳ họp thứ Mười bốn (chuyên đề), HĐND thị xã khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021, để kiện toàn các chức danh của HĐND thị xã theo Luật định, kỳ họp diễn ra trong 0,5 ngày. Tham dự kỳ họp có 22 vị đại biểu HĐND thị xã và gần 35 đại biểu, gồm Thường trực Thị ủy, lãnh đạo UBND thị xã, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; đại diện Thường trực HĐND các xã, phường; Phóng viên Báo Gia Lai thường trú tại thị xã, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thị xã đến dự và đưa tin.

Thị xã Ayun Pa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết  Đại hội đại ...
Thị xã Ayun Pa tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025
Chiều ngày 06-01-2021 tại Hội trường 10/8, Ban Thường vụ Thị ủy Ayun Pa tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Trần Quốc Khánh - Tỉnh ủy viên- Bí thư Thị ủy chủ trì và trực tiếp truyền đạt nội dung Nghị quyết. Tham dự Hội nghị có 180 cán bộ tham gia học tập Nghị quyết.

Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-...
Thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020-2025
Sáng ngày 27/8/2020, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức  Hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự hội nghị có đồng chí đồng chí Ksor Vinh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; đồng chí Nguyễn Văn Lộc, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã- Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng thị xã; đại diện lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã và các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Thị xã Ayun Pa hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng ...
Thị xã Ayun Pa hỗ trợ xây dựng nhà cho người có công với cách mạng tại xã Đất Bằng, huyện Krông Pa.
Sáng ngày 2/7/2020 Thường trực Thị ủy Ayun Pa cùng lãnh đạo các cơ quan ban, ngành tại thị xã đã đến thăm khu lưu niệm lịch sử nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên huyện H2 và bàn giao nhà ở cho hộ ông Rơ Ô Blia tại Buôn Ia Rnho, xã Đất Bằng, Huyện Krông Pa là hộ có công với cách mạng.

Sở Nội vụ tỉnh khảo sát, nắm thông tin để hoàn thiện dự thảo Nghị q...
Sở Nội vụ tỉnh khảo sát, nắm thông tin để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh
Sáng ngày 01/6/2020, Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND thị xã Ayun Pa tổ chức Hội nghị lấy ý kiến Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và chính sách hỗ trợ đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Default news teaser image
KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CUỘC VẬN ĐỘNG “LÀM THAY ĐỔI NẾP NGHĨ, CÁCH LÀM TRONG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ ĐỂ TỪNG BƯỚC VƯƠN LÊN THOÁT NGHÈO BỀN VỮNG” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ AYUN PA
Thị xã có 12 dân tộc anh em cùng chung sống xen kẽ giữa 04 xã và 04 phường, gồm 49 thôn và tổ dân phố, trong đó có 26 thôn đồng bào dân tộc thiểu số. Nhìn chung đời sống kinh tế xã hội của nhân dân trên địa bàn thị xã những năm qua có bước phát triển mới, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững ổn định; công tác phối hợp giữa chính quyền Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân ngày một chặt chẽ hơn, sức mạnh của cả hệ thống chính trị ngày càng được phát huy. Tuy nhiên, do trình độ dân trí của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn còn thấp, còn chịu sự ảnh hưởng của một số tập tục lạc hậu; ý thức tự lực vươn lên của đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao, một bộ phận còn trông chờ, ỷ lại sự giúp đỡ, hỗ trợ của Nhà nước, còn cho rằng đầu tư xóa đói giảm nghèo là việc của Nhà nước, của chính quyền các cấp nên họ chưa có ý thức hợp tác và nỗ lực vươn lên thoát nghèo, vì vậy đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn khó khăn. Những yếu tố khách quan trên phần nào cũng làm ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do các cấp các ngành phát động.

Thị đoàn Ayun Pa: Tổng kết công tác đoàn  và phong trào thanh thiếu...
Thị đoàn Ayun Pa: Tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Năm 2019, các cấp bộ Đoàn trong toàn thị xã tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Chỉ thị, Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội của HĐND, UBND thị xã; triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Đoàn và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn thị xã lần thứ XII thành các chương trình hành động cụ thể gắn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Trong năm 2019, Ban Chấp hành Thị đoàn đã ra sức thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh và thị xã, do vậy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn thị xã đạt được những kết quả quan trọng.

Thị xã Ayun Pa: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc...
Thị xã Ayun Pa: Tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng trong năm 2019 đạt được nhiều kết quả quan trọng
Trong năm 2019, dưới sự lãnh đạo của Thị ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức đoàn thể cùng sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện toàn diện các mặt công tác, đã phấn đấu đạt và vượt phần lớn các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân thị xã khóa XII, kỳ họp thứ Sáu đề ra.

 |<  < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  >  >| 

contract-(4).png Thông tin bản quyền

- Cơ quan: UBND thị xã Ayun Pa - tỉnh Gia Lai
- Địa chỉ: Số 63 Nguyễn Huệ - Đoàn Kết - thị xã Ayun Pa - Gia Lai
- Điện thoại: (0269) 3 852700 - Fax: (0269)3852700
- Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
- Người chịu trách nhiệm: Ông: Đoàn Thanh Phong - Chánh Văn phòng HĐND- UBND thị xã
- Giấy phép: Số 04/GP-TTĐT ngày 15/6/2018 của Sở Thông tin và Truyền thông.

pie-chart.png Thống kê truy cập

Hôm nay: 0
Tuần hiện tại: 0
Tháng hiện tại: 0
Năm hiện tại: 9
Tổng lượt truy cập: 533
Số người on-line: 1

customer-service.png Hỗ trợ kỹ thuật

 
Sdt:(0269) 38522700
Email: ubndayunpa@gialai.gov.vn
   Copyright © 2017